KONTAKT    |   _eng _sk

Vianoce pre bezdomovcov
           Pridané: 6.12.2004
Autor: Anetta SMIKOVÁ, tel. 055/673-0627
Kategória: 49/2004

Milí kolegovia,

blížia sa Vianoce, sviatky pokoja, lásky, pohody a rodinných stretnutí. Žijú medzi nami však aj takí ľudia, pre ktorých Vianoce znamenajú skôr traumu, smútok, sklamanie, citovú a sociálnu depriváciu.

Ako po ostatné roky, aj tento rok vás prosíme, aby sme spoločne priložili ruku k dielu, otvorili svoje srdcia a pomohli týmto ľuďom zažiť ľudsky dôstojné Vianoce. Dňa 23. 12. 2004 by sme chceli pre nich zorganizovať štedrovečerné posedenie v priestoroch Slovenskej arcidiecéznej charity na ul. Obrancov mieru č. 2. Toto posedenie sa už stalo tradíciou a som mimoriadne hrdá na fakt, že je to práve len a len vďaka vašim finančným a materiálnym príspevkom. Vytvorila sa tak krásna a vznešená tradícia - zamestnanci U. S. Steel pomáhajú bezdomovcom.

Nielen vianočné jedlo a symbolický, núdzový potravinový balíček na prežitie prvých vianočných dní, vie potešiť týchto ľudí. Teší ich aj fakt, že na nich, ľudí spoločnosťou často zaznávaných, niekto neznámy myslí a pomôže im.

Pomôžme aj tento rok, hlavne finančným príspevkom (aby sme mohli nakúpiť potraviny), buď na č. účtu Slovenskej arcidiecéznej charity: 5130 26193/7500 (s poznámkou - VIANOCE BEZDOMOVCI) alebo priamo v budove Slovenskej arcidiecéznej charity na ul. Obrancov mieru č. 2, Košice. Príspevky môžete odovzdať aj mne a ja vám prinesiem príjmový doklad. Ak sa rozhodnete pomôcť, či už finančne, materiálne alebo obnoseným šatstvom, urobte tak prosím najneskôr do 22. 12. 2004. V novom roku uverejníme v Oceli východu zoznam ľudí, ktorí prispeli. Vopred vám ďakujem a prajem vám a vašim rodinám krásne a pokojné Vianoce a šťastný, úspešný nový rok.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov