KONTAKT    |   _eng _sk

Východ republiky potrebuje diaľnice
           Pridané: 8.3.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 10/2004

Najnovšie údaje Európskej komisie, ktorá porovnávala veľkosť hrubého domáceho produktu na obyvateľa, prepočítaného na paritu kúpnej sily obyvateľstva desiatich nových členov EÚ, nie sú pre východ Slovenska priaznivé. Spomedzi všetkých regiónov desiatich pristupujúcich krajín boli Košický a Prešovský kraj zaradené medzi desať najchudobnejších. Úspechu Slovenska v súboji o veľkú investíciu, ako uviedli na piatkovom brífingu predstavitelia regionálnej a miestnej samosprávy Košického a Prešovského kraja, východ tlieska, ale vláda podľa ich vyjadrenia, nesmie zabudnúť na zvyšok republiky. V otvorenom liste upozorňujú na nutnosť vyrovnávania regionálnych rozdielov, čo je nakoniec jednou z priorít národného rozvojového programu Slovenska i cieľov Európskej únie.

Viaceré východoslovenské mestá, odznelo na brífingu, pripravujú na svojich územiach priemyselné parky aj bez podpory štátu. Vidia v nich možnú cestu z veľmi nepriaznivej ekonomickej a sociálnej situácie. Hlavnou snahou samospráv je dostať na východ republiky investorov, ktorí by dali ľuďom prácu a perspektívu rastu životnej úrovne. Najväčšou prekážkou ich príchodu je slabo rozvinutá infraštruktúra. Chýbajúca diaľnica je jediným vážnym nedostatkom tejto časti Slovenska. Všetko ostatné tu je. Vzdelaná a kvalifikovaná pracovná sila, kapacity, priestory. A veľký hlad po práci...

Výrok ministra hospodárstva, že len v okolí diaľnic je život a všade inde iba vidiek vhodný na kúpu víkendových domov, považujú predstavitelia oboch regionálnych a miestnych samospráv za odvážny, ale príznačný pre súčasný stav. Východ republiky, podľa ich vyjadrenia, nepociťuje totiž zo strany kompetentných reálnu podporu.

"Veľmi si vážime," povedal primátor Košíc Zdenko Trebuľa, "že napriek zlej infraštruktúre tu investovali také firmy ako U. S. Steel Košice, Molex, Siemens, Harsco a iné ďalšie. Rozhodli sa tu prísť a dať ľuďom prácu." Ani jedna z firiem, ktorá na východ Slovenska prišla, konštatujú ďalej Rudolf Bauer, predseda KSK, Zdenko Trebuľa, Peter Chudík, predseda PSK a Milan Benč, primátor Prešova, sa neusadila v blízkosti diaľnice. Na chýbajúcu infraštruktúru doplácajú a výhody iných regiónov musia pracne kompenzovať. V tejto situácii navrhujú vláde v otvorenom liste spoločné rokovanie o regionálnom rozvoji NUTS II - Slovensko - Východ. Za hlavné priority do roku 2008 považujú výstavbu diaľničného úseku D1 Važec - Prešov, realizáciu technologicko-priemyselného parku Prešov - Košice a výstavbu rýchlostnej komunikácie R4 na úseku Košice - štátna hranica s Maďarskom.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov