KONTAKT    |   _eng _sk

Výhodou akreditácia študijných programov
           Pridané: 15.3.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 11/2004

O novinkách Hutníckej fakulty TU v Košiciach s prodekanom pre rozvoj Pavlom Raschmanom

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach sa intenzívne pripravuje na trojstupňový model vysokoškolského vzdelávania, v ktorom sa po prvýkrát objavuje bakalárske štúdium. Realitou sa má stať už od akademického roku 2004/2005. Cieľom je vytvoriť ucelený integrovaný systém vzdelávania v oblasti hutníctva a príbuzných vied, a to, ak všetko dobre pôjde, aj v spolupráci so Strednou priemyselnou školou hutníckou. Ako vyzerá súčasný stav?

"Pripravili sme pre akreditáciu šesť bakalárskych, dvanásť inžinierskych a deväť doktorandských študijných programov," informuje prodekan pre rozvoj Hutníckej fakulty TU v Košiciach Pavel Raschman. "Väčšinu máme schválenú. Dva programy, jeden bakalársky a jeden inžiniersky, sme predkladali na schvaľovanie až v tomto roku, lebo sme ich upravili tak, aby mali celouniverzitný charakter. Mali by sme ich mať akreditované už v apríli. Jednotlivé stupne na seba plynulo nadväzujú. Študentom umožňujeme získať po troch rokoch titul bakalár, odísť do praxe alebo plynulo pokračovať v ďalšom inžinierskom štúdiu. Trojstupňové vysokoškolské štúdium navyše podporuje študentské mobility."

Pavel Raschman dodáva, že súčasný stav v akreditáciách stavia Hutnícku fakultu oproti ostatným fakultám technického zamerania na slovenských vysokých školách do nesporne výhodnej pozície. A navyše, keďže ako jediná ponúka získanie hutníckeho vzdelania, ponúka absolventom i konkurenčnú výhodu na trhu práce. "Naši absolventi," vysvetľuje, "sú žiadaní v Českej republike, pracujú tiež v Nemecku, či Fínsku."

Za strategického partnera považuje Hutnícka fakulta jednoznačne spoločnosť U. S. Steel Košice. Má záujem o intenzívnejšiu spoluprácu hlavne pri nábore nadaných stredoškolákov, ktorých by po absolvovaní vysokoškolského štúdia mohla firma zamestnať. "Spoločne by sme mohli pracovať na profilácii talentovaného mladého človeka, najmä čo sa týka výberu študijných predmetov, exkurzií, praxe, či výberu tém bakalárskej alebo diplomovej práce," hovorí Pavel Raschman a dopĺňa, že takáto predstava spolupráce sa dotýka aj ostatných partnerov z priemyselnej sféry. Užšia kooperácia sa podľa jeho vyjadrenia priam núka pri definovaní zručností, vedomostí a schopností budúceho bakalára. Náplň a obsah jednotlivých programov aj predmetov sú totiž veľmi flexibilné, návrhy partnerov z priemyselnej sféry sa dajú do nich zapracovať tak, aby spĺňali ich predstavy a potreby.

K akreditovaným študijným bakalárskym odborom patrí hutníctvo, materiály, kovové i nekovové, energetika, chemické technológie, kvalita produkcie a environmentálne inžinierstvo. "Štúdium sa snažíme rozširovať aj novými smermi," konštatuje prodekan pre rozvoj. "Napríklad študijný odbor chemické technológie sa zameriava okrem programu žiaruvzdorná keramika aj na úžitkovú keramiku uplatňujúcu umelecké prvky - umelecké kováčstvo, umelecké zlievačstvo a podobne. Spolupracujeme pri tom s našou Fakultou umení. Je tu aj environmentálne inžinierstvo. Kým mnohé fakulty na Slovensku ponúkajú štúdium environmentalistiky založené na legislatíve, my okrem tohto aspektu kladieme dôraz na technologický rozmer. Znamená to, že vychovávame odborníkov, ktorí sú schopní navrhovať spôsob spracovania odpadov, posudzovať a navrhovať rôzne metódy ich recyklácie."

Hutnícka fakulta TU v Košiciach plánuje v budúcom akademickom roku prijať približne 350 nových uchádzačov o štúdium. Prihlášky očakáva do 31. mája. Prijímacie konanie bude bez skúšok. Rozhodnú výsledky zo stredoškolského štúdia, zohľadňovať sa bude typ strednej školy. S vysokým školným, v prípade spoplatnenia vysokoškolského štúdia, sa tu neráta.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov