KONTAKT    |   _eng _sk

Vysoká účasť, kvalitné práce
           



Pridané: 26.4.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ, Foto: Jaroslav LEGEMZA
Kategória: 17/2004

Uskutočnila sa študentská vedecká odborná konferencia Metalurgia 2004

Metalurgia 2004
Za víťazstvo v sekcii Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika zablahoželali Radomírovi Šimkovi dekan Hutníckej fakulty TU v Košiciach Karel Tomášek a generálny manažér U. S. Steel Košice pre výskum a vývoj Robert Frascarelli.

Stalo sa už tradíciu, že každý rok, na začiatku letného semestra, dostávajú poslucháči Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach príležitosť prezentovať svoje odborné práce na študentskej vedeckej odbornej konferencii Metalurgia.

Minulý týždeň v stredu, 21. apríla 2004, sa uskutočnil jej ďalší ročník. Na konferencii, ktorá má súťažný charakter, sa o priazeň hodnotiacich komisií v šiestich sekciách uchádzalo 63 študentov denného inžinierskeho i doktorandského štúdia, z toho osem zo zahraničia, z Českej republiky a Poľska. Spoločnosť U. S. Steel Košice podujatie nielen finančne podporila, ale aktívne participovala aj na jeho samotnom priebehu. Medzi členmi porôt nechýbali ani odborníci z huty - vedúci technického odboru Ján Gregor, špecialista-keramik z útvaru GM pre druhovýrobu Miroslav Tatič, vedúci oddelenia environmentálne programy Ján Staník a riaditeľ QMS Anton Doboš.

Súťažilo sa v sekciách Hutníctvo kovov, Materiálové inžinierstvo, Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika, Environmentalistika, Inžinierstvo riadenia priemyslu a Metallurgy Junior. Členovia porôt hodnotili obsah práce, jej grafickú úroveň, schopnosť študenta obhájiť výsledky svojej práce a tiež prednes a vystupovanie súťažiacich. Na víťazov čakali vecné i finančné odmeny. A ako to celé dopadlo? Najlepším študentom 4. ročníka sa s prácou Mikrovlnné lúhovanie sulfidov neželezných kovov stal Róbert Kabina, cenu Rolanda Kammela za najlepšiu prácu v špecializácii Hutníctvo neželezných kovov získal Rastislav Lacko.

Ceny najúspešnejším študentom v jednotlivých súťažných kategóriách odovzdal spolu s dekanom Hutníckej fakulty TU v Košiciach Karlom Tomášekom generálny manažér pre výskum a vývoj Robert Frascarelli. V sekcii Hutníctvo kovov zvíťazil Marek Molnár (Hodnotenie riadenie čistoty vákuovaných ocelí), v sekcii Materiálové inžinierstvo Ondrej Milkovič (Videoextenzometrické snímanie deformačných polí), v sekcii Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika Radomír Šimko (Návrh zloženia urýchľovača tuhnutia shotcretovacích zmesí), v sekcii Environmentalistika Milada Korineková (Likvidácia odpadových vôd). Cenu pre najlepšieho študenta 4. ročníka v tejto sekcii získala Monika Poroknovcová a cenu Rolanda Kammela Jana Verešová. V sekcii Inžinierstvo riadenia priemyslu zvíťazila Martina Rábeková (Vyhodnotenie účinnosti vzdelávania) a v sekcii Metallurgy Junior Roman Gbúrik (Deformačné prejavy a rozvoj poškodenia progresívnych oceľových plechov na karosérie).

Dekan Hutníckej fakulty TU v Košiciach Karel Tomášek v svojom príhovore po slávnostnom akte odovzdávania ocenení vyzdvihol vysokú účasť študentov na súťaži. "Verím, že to bude inšpirácia a výzva aj pre poslucháčov prvých a druhých ročníkov našej fakulty."

A ako hodnotí podujatie člen hodnotiacej komisie v sekcii Inžinierstvo riadenia priemyslu riaditeľ QMS U. S. Steel Košice Anton Doboš? "Všetky prezentácie boli starostlivo pripravené a na veľmi dobrej úrovni aj odprezentované. Jednoznačne treba oceniť takéto aktivity Technickej univerzity v Košiciach. Práve takýmto spôsobom majú študenti možnosť otestovať sa a cibriť aj komunikačné a prezentačné zručnosti, ktoré sú i pre samotnú prax veľmi potrebné."

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov