KONTAKT    |   _eng _sk

Výtvarná súťaž
           Pridané: 14.2.2005
Autor: Ľubomíra ŠOLTÉSOVÁ
Kategória: 07/2005
Súťaž

Každý mesiac je v Galérii USSK (Vstupný areál, budova Vonkajších vzťahov a Ferrotouru) sprístupnená pre zamestnancov našej spoločnosti i širšiu umeleckú verejnosť zaujímavá výstava, na ktorej sa prezentujú dielami talentovaní umelci prevažne z východného Slovenska. Množstvo šikovných a umelecky nadaných ľudí je však aj medzi našimi zamestnancami. Teraz je tu príležitosť podeliť sa o svoj talent s ostatnými.

Útvar Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy vyhlasuje súťaž v tvorivosti zamestnancov U. S. Steel Košice, a to v nasledovných kategóriách:

  • Maľba (minimálny formát A4)
  • Socha (kameň, drevo, hlina)
  • Textilná tvorba (čipka, módny odev, výšivka a pod.)
  • Remeselná výroba (hrnčiarstvo, drotárstvo, kováčstvo a pod.)

Súťažné exponáty je potrebné odovzdať najneskôr do 24. marca 2005 Jane Šlosárovej (budova Vonkajších vzťahov, 1. posch, tel. 3-0825). Kvôli objektívnosti hodnotenia meno autora, osobné číslo a útvar treba priniesť v zalepenej obálke spoločne s exponátom. Zo všetkých prihlásených prác vyberie odborná porota tri najlepšie diela v každej kategórii. Víťazné i ďalšie ocenené práce budú vystavené v Galérii USSK v letných mesiacoch.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov