KONTAKT    |   _eng _sk

U. S. Steel Services s.r.o.
           

O spoločnosti
           

U. S. Steel Services s.r.o. je dcérskou spoločnosťou s takmer 100 percentnou účasťou U. S. Steel Košice, s.r.o. Spoločnosť bola založená 1. 7. 2003. Jej prvoradou úlohou je poskytovanie služieb pre U. S. Steel Košice, s.r.o., jej dcérske spoločnosti a zároveň sa etablovať v externom prostredí. V súčasnom období zamestnáva 106 ľudí v technických a robotníckych profesiách. 

 

U. S. Steel Services s.r.o. poskytuje služby v nasledovných oblastiach :

• ubytovanie
• stravovanie
• rekreácia
• catering
• čistenie a pranie OOPP
• pranie bieleho prádla
• drobné opravy OOPP
• označovanie OOPP čiarovými kódmi
• doručovanie poštových zásielok
• zabezpečovanie ochranných nápojov
  pre dcérske spoločnosti USSK

• zhromažďovanie, skladovanie, triedenie,
  zhodnocovanie odpadov

• pomocné práce čistiaceho, upratovacieho
  charakteru

• kontroly bezpečnostných postrojov, lán, suchých
  predlôh, vizuálne kontroly prenosných rebríkov

• skladovanie, výdaj OOPP pre návštevy
• zvoz, zber papiera, kartónu, tonerov, PET fliaš, plastov, železných a neželezných kovov

Prázdny

prevádzky

práčovňa

v priestoroch areálu U. S. Steel a je zameraná v prvom rade na chemické čistenie a pranie pracovných odevov zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a ďalších spoločností pôsobiacich v areáli U. S. Steel alebo v Košiciach - Šaci. Zároveň prevádzka vykonáva aj pranie bieleho prádla pre stravovacie a ubytovacie zariadenia. 


Ďalšie činnosti vykonávané v prevádzke:

 • žehlenie OOPP a bieleho prádla
 • opravy OOPP - na požiadanie zákazníka
 • zvoz a rozvoz OOPP a bieleho prádla - na požiadanie zákazníka
 • označovanie OOPP
 • chemické čistenie a pranie rukavícPráčovňa prešla začiatkom roku
2005 rekonštrukciou vnútorných
a vonkajších priestorov. Súčasťou
tejto rekonštrukcie bola inštalácia
nového chemického čistiaceho stroja,
2 pračiek, tunelového finišera
a skladača. V roku 2006 bol
dobudovaný expedičný sklad
pracovných odevov. V roku 2008 boli
rozšírené kapacity o 3 nové pračky. 

 

 

 

 

 

 

doručovacie služby

Prevádzka zabezpečuje doručovanie interných a externých poštových zásielok, dennej tlače, službu poštových priečinkov, odosielanie balíkov pre spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. a ďalšie organizácie sídliace v areáli U. S. Steel a v Košiciach - Šaci. Ďalšími službami prevádzky sú zabezpečovanie ochranných nápojov pre dcérske spoločnosti USSK a periodík pre U. S. Steel Košice, s.r.o. 

 

 

Penzión AlŽbetina

sídli v Košiciach na Alžbetinej ulici a pre spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. vo svojich priestoroch poskytuje nasledovné služby:

 • zabezpečenie pohostenia počas tlačových konferencií a obchodných rokovaní predstaviteľov vrcholového manažmentu U. S. Steel Košice, s.r.o.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity prevádzky:

• víkendové pobyty
• školenia
• rodinné oslavy, jubileá
• športové dni
• stretnutia s obchodnými
  partnermi

 

 

doškoľovacie stredisko Medzev

Prevádzka sa nachádza cca 35 km od Košíc. Stredisko slúži výlučne pre potreby zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností a poskytuje tieto služby:

 • ubytovanie (kapacita 40 miest)
 • stravovanie
 • relax (sauna, kolky, športové a detské ihriská, vonkajšie posedenie)

chránená prevádzka

Od septembra 2007 je súčasťou spoločnosti Chránená prevádzka, ktorej činnosti sú rozdelené nasledovne: 

Činnosti vykonávané pre USSK, dcérske spoločnosti a externé subjekty:

 • zhromažďovanie, skladovanie, triedenie a zhodnocovanie odpadov
 • zvoz a zber papiera, kartónu, tonerov, PET fľiaš, plastov, železných a neželezných kovov
 • pomocné práce čistiaceho, upratovacieho charakteru
 • zhotovenie a dodávka textilných výrobkov (filtračné vrecia DZ Vysoké pece)
 • kontrola bezpečnostných postrojov a lán
 • vizuálna kontrola prenosných rebríkov
 • skladovanie a výdaj OOPP pre návštevy
 • kontrola suchých predlôh (kyslík, plyn)

 

 

 

 

 

 

 

 

KÓDEX ETICKÉHO
SPRÁVANIA

U. S. Steel Services s.r.o.

ENVIRONMENTÁLNA
POLITIKA

U. S. Steel Services s.r.o.

POLITIKA
KVALITY

U. S. Steel Services s.r.o.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ
OSOBNÝCH ÚDAJOV

U. S. Steel Services s.r.o.


KontaKt

 

Ladislav Straka

Riaditeľ spločnosti
 

 +421 55 673 9425

 ladislavstraka2sk.uss.com

Zuzana SchusterovÁ

Vedúca finančného odboru
 

  +421 55 673 9427

  zschusterovask.uss.comU. S. Steel Services s.r.o.

Sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika
IČO: 36 571 415

Obchodný register:
Okresný súd Košice I
Spoločnosť s ručením obmedzeným,
Vložka číslo: 14035/V

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.