KONTAKT    |   _eng _sk

Tlačová správa
           

13.10.2011

Hutníci maľovali s umelcami
Autor: USS Košice


Košice, 13. október 2011 - Slávnostným otvorením začala dnes v košickom Dome umenia výstava výtvarných diel, ktoré vznikli počas maliarskeho plenéra Hutníci maľujú s umelcami. V poradí už piaty ročník tohto zaujímavého podujatia sa konal od 28. augusta do 4. septembra 2011 v Doškoľovacom stredisku U. S. Steel Košice (USSK) v Medzeve. Profesionálni umelci spoločne s nadanými zamestnancami USSK pracovali na umeleckom stvárnení problematiky životného prostredia. Množstvo podnetov čerpali pätnásti výtvarníci aj z procesu výroby železa a ocele. Spolupráca s akademickým sochárom Arpádom Račkom, výtvarníkmi Mikulášom Lovackým, Jankou Onuškovou, Danielom Tatarkom, Andrejom Gorem a hrnčiarom Igorom Macákom umožnila vymeniť si navzájom skúsenosti a výtvarníkom - amatérom získať širší umelecký rozhľad.

Počas plenéra vzniklo 70 diel, ktoré budú ponúknuté v aukcii počas Reprezentačného bálu U. S. Steel Košice, pričom zisk bude použitý na charitu. Z vybraných dvanástich diel vznikne nástenný kalendár USSK.

"Mám radosť z toho, že v našej spoločnosti pracuje toľko talentovaných zamestnancov. Naša firma ich nadanie podporuje, je pekné, ak výsledok ich talentu prispeje k zlepšeniu sociálnej situácie ľudí, ktorí sú na pomoc odkázaní," poznamenal počas otvorenia vernisáže viceprezident pre riadenie ľudské zdroje U. S. Steel Košice Martin Pitorák. Výstava v priestoroch salónika Domu umenia potrvá do 19. októbra 2011.

- K O N I E C -

Ďalšie informácie poskytne:

Ján Bača
hovorca
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Tel.: +421 55 673 4476
Fax: +421 55 673 0330


Empty