KONTAKT    |   _eng _sk

Tlačová správa
           

22.11.2017

Scott Buckiso jedným z krstných otcov novej Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie




Autor: -ker-

Prezident spoločnosti U. S. Steel Košice Scott Buckiso sa stal jedným zo štvorice krstných otcov novej Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Krstom nového mena fakulty spojeným so stretnutím absolventov a ceremóniou prijímania nových študentov do hutníckeho stavu, tzv. Šachťákom, vyvrcholila 16. novembra 2017 v košickom Dome umenia séria podujatí venovaná 65. výročiu založenia bývalej Hutníckej fakulty, ktorá je popri Strojníckej fakulte a Fakulte BERG jednou z troch zakladajúcich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach.

Ešte predtým sa však na pôde Univerzitnej knižnice TUKE uskutočnila slávnostná konferencia pod názvom „65 rokov od Hutníckej fakulty k Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie“, kde sa zišli gratulanti z celého Slovenska, ale i zo zahraničia. Prišli zástupcovia partnerských fakúlt z univerzít z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Srbska i Chorvátska a takisto mnohí zástupcovia firiem, pre ktoré fakulta za 65 rokov svojho fungovania vychovala viac ako 5800 absolventov a približne 560 doktorandov.

Medzi gratulantmi boli aj zástupcovia našej spoločnosti, vrátane viceprezidenta Miroslava Kiraľvargu a viceprezidentky Eleny Petráškovej. Okrem nich spoločnosť U. S. Steel Košice  na slávnosti zastupovali riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Ján Bača, generálny riaditeľ  pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča a riaditelia Marek Jenčo a Michal Janok. Na slávnostnom zhromaždení za našu spoločnosť s príhovorom vystúpil Miroslav Kiraľvarga. V súvislosti so zmenou názvu fakulty zdôraznil, že ak chceme, aby idey, projekty a inštitúcie mali svoju budúcnosť, musíme akceptovať  zmeny a adekvátne na tieto zmeny reagovať.  „Verím, že Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach zmeny vníma, chce adekvátne reagovať a aj ich presadzovať. Mať v mene okrem metalurgie aj materiály a recykláciu nepredstavuje len zmenu v názve, ale znamená aj záväzok do budúcnosti, pretože nové možnosti využívania existujúcich materiálov, či dokonca doposiaľ nepoznaných materiálov, recyklácia materiálov a sekundárnych produktov, sú zárukou trvalej udržateľnosti,“ pripomenul Miroslav Kiraľvarga. Dodal, že recyklácia dnes nie je len módny trend, ale že je to základný predpoklad na prežitie celých priemyselných odvetví a predstavuje schopnosť pozerať sa na produkty v celom životnom cykle. „Takto chceme vnímať a nazerať na naše produkty i my a pomoc očakávame aj od mladých ľudí, vašich študentov, ktorí by mali rozumieť, byť nápomocní a ďalej komunikovať trvalú udržateľnosť nášho hospodárstva,“ uviedol viceprezident oceliarní.

„Otázka dumpingových cien dovážaných produktov, to už nie je len téma pre článok v odbornom časopise, ale problém, na ktorý sa učíme efektívne reagovať. Viem, že i vy sa stretávate s nekalou konkurenciou škôl, ktoré nie sú náročné na vybavenosť, ktoré nemusia investovať toľko času, energie a prostriedkov a pôsobia na tom istom trhu ako vy. Neostáva nič iné, len trpezlivo komunikovať a vysvetľovať, že ľahká cesta bez zodpovednosti k sebe samému nevedie k budúcej spokojnosti či úspechu. A s týmto sme vám, samozrejme, naďalej pripravení pomáhať, pretože priemysel potrebuje vzdelaných a odhodlaných ľudí, ktorí sa vedia stotožniť nielen s právami, ale aj s povinnosťami a zodpovednosťou. To, ako bude vyzerať Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie v budúcnosti, akú rolu zohrá v rámci univerzity, závisí od myšlienok, invencie, inovatívnosti a odhodlania autorov presadiť ich v praxi,“ uzavrel Miroslav Kiraľvagra.

 

Empty