KONTAKT    |   _eng _sk

Tlačová správa
           

11.1.2017

Už len päť dní
Autor: -c-

Uzávierka grantového programu Spoločne pre región 2016 je onedlho tu

Oslovila vás výzva na podávanie žiadostí o grant v rámci programu Spoločne pre región 2016, na ktorom participujú spoločnosť U. S. Steel Košice a Karpatská nadácia? Ak áno, veľa času na zaslanie projektu už nemáte. Uzávierka je naplánovaná na 16. januára 2017, teda už o päť dní. O podporu pri realizácii projektu zameraného na zvyšovanie bezpečnosti vo všetkých oblastiach života, zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže, environmentálne a vzdelávacie aktivity môžu žiadať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického i Prešovského kraja, v ktorých aktívne pôsobia zamestnanci USSK a jej dcérskych spoločností. Pripomíname, že prerozdelených bude dovedna 13 500 eur, pričom maximálna výška grantu pre ten ktorý projekt môže dosiahnuť 2 500 eur.

Viac informácií nájdete na www.usske.sk

Empty