KONTAKT    |   _eng _sk

Tlačová správa
           

17.8.2017

V Košiciach medzinárodne o progresívnych materiáloch
Autor: -c-

Pri príležitosti 65. výročia svojho založenia usporiadala Technická univerzita v Košiciach v dňoch 7. – 9. augusta 2017 dvanásty ročník medzinárodnej  vedeckej konferencie o fyzikálnych vlastnostiach a aplikáciách progresívnych materiálov ICPMAT 2017. Na podujatí, ktoré bolo zamerané na prezentáciu vedeckých výsledkov základného a aplikovaného výskumu, ako aj budúceho smerovania v oblasti fyzikálneho a materiálového výskumu zahrňujúceho surovinové zdroje, konštrukčné a funkčné materiály, progresívne charakterizačné techniky a počítačovú podporu v materiálovom výskume, sa zúčastnilo vyše sto vedeckých pracovníkov a vysokoškolských pedagógov z dvadsiatich krajín sveta. Medzi inými z aj z Japonska, Číny, Vietnamu, Thajska, Indie, Saudskej Arábie, Iránu, Tuniska a Alžírska.

Bohatý program konferencie, na ktorej odznelo množstvo podnetných prednášok zahraničných  a domácich špičkových odborníkov z vedeckej a priemyselnej oblasti, obohatila aj návšteva spoločnosti U. S. Steel Košice. Účastníci exkurzie si so záujmom prezreli teplú širokopásovú trať a pozinkovaciu linku č. 3.  

Empty