KONTAKT    |   _eng _sk

demetalizovaná oceliarenská troska (DOT)
           

DOT z produkcie U.S. Steel Košice, s.r.o., DZ Oceliareň, je umelá tavenina, vznikajúca ako vedľajší produkt pri výrobe ocele v konvertoroch, ktorá po odliatí a rýchlom ochladení v tenkej vrstve stuhne v kryštalickej forme.

Výroba

Demetalizovaná oceliarenská troska vzniká ako jeden z produktov spracovaním vychladnutej oceliarenskej trosky v závode Phoenix Services Slovensko s.r.o., kde sa magnetickou separáciou voľného železa odstránia kovové častice a troska sa vytriedi na frakcie 0 - 4 mm, 4 - 8 mm, 0 - 16 mm, 16 - 45 mm, 16 - 63 mm, 8 - 16 mm.

Kvalitatívne znaky

 • Fe - celk. 12,0 - 31,0
 • SiO2 7,0 - 13,5
 • MgO / voľné MgO max. 12,5 / 0,45
 • Al2O3 0,5 - 8,5
 • CaO / voľné CaO 35 - 46 / 3,0 - 11,5
 • S - celk. max. 0,09
 • P2O5 0,6 - 1,2
 • Bazicita CaO / SiO2 max. 5,6
 • Chróm 0,07 - 0,15
 • Ortuť max. 0,00001
 • Hmotnostná aktivita rádionuklidov v Bq.kg-1 266 Ra najviac 120

Použitie

Podľa TN USSK 72 15 15 sa DOT používa najmä na:

 • rôzne terénne úpravy, na úpravu lesných a poľných ciest

 • násypy, zásypy, obsypy
 • na zimnú údržbu ciest
 • ako surovina v procese kompostovania
 • použitie pri úprave odpadových vôd - neutralizácia kyslosti
 • a iné využitie v závislosti od jej technických parametrov.

Predaj

Predaj DOT sa realizuje prostredníctvom U. S. Steel Košice, s.r.o., úsek GM pre strategické suroviny, oddelenie Predaj trosky a VV na parite FCA U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Oceliareň, prevádzka Výroba ocele, PV - SEP, pre kamiónovú prepravu. Malopredaj DOT sa uskutočňuje v prac. dňoch od 6,00 do 13,00 hod. Platba sa uskutočňuje prostredníctvom platobného terminálu SLSP, a.s. - platba kartou.

SÚBORY NA STIAHNUTIE

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY

 

Doprava a expedícia

 

Preprava DOT sa realizuje nákladnými vozidlami. Prepravu nákladnými vozidlami si objednávateľ DOT zabezpečuje na vlastné náklady.

Expedícia sa realizuje cez DZ Oceliareň, Stredisko expedícia produktov U.S. Steel Košice s.r.o., v areáli firmy Phoenix Services Slovensko s.r.o., v prac. dňoch od 6,00 do 17,00 hod. Expedícia DOT v rámci malopredaja sa uskutočňuje v prac. dňoch od 6,00 do 13,00 hod.

 

           

mail_orange_icon_big

Zanechajte nám svoje údaje a ostaneme v kontakte

Podeľte sa s nami o Vašej spoločnosti.

OBCHODNÝ TÍM

Martina Zelizňáková

Obchodný referent

+421 55 673 5993 

mzeliznakova@sk.uss.com

 

Lambert Kredatus

Obchodný referent

+421 55 673 4298
+421 917 704 513

lkredatussk.uss.com

 

Helena Bertová

Obchodný referent

+421 55 673 7794
 

hbertovask.uss.com

 

Zuzana Kočišová

Obchodný referent

+421 55 673 3154
 

zkocisova@sk.uss.com

 

Katarína Pavkovčeková

Obchodný referent

+421 55 673 7854
 +421 917 952 746

kpavkovcekovask.uss.com

 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.