KONTAKT    |   _eng _sk

Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky
(UHKT VP)

           

UHKT VP (umelé kamenivo z vysokopecnej trosky) z produkcie U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Vysoké pece, spracovateľ - spoločnosť RMS, a.s. Košice.

Výroba

Vzniká drvením a triedením vysokopecnej trosky v spoločnosti RMS, a.s. Košice, v pojazdnej (na Halde) a hlavnej štrkovni v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.


UHKT VP sa vyrába vo frakciách:

0/4 mm

4/8 mm

32/63 mm

0/8 mm

8/32 mm

63/125 mm

0/16 mm

16/32 mm

 

0/32 mm

0/63 mm

 

 

Na žiadosť zákazníkov môžu byť vyrábané aj iné frakcie.
Sypná hmotnosť: 1200 - 1500 kg/m3

 

Kvalitatívne znaky

 • CaO - max. 43%
 • MgO - max. 16%
 • Al2O3 - min. 6%
 • FeO - max. 3%
 • SiO2- min. 30%
 • Celkový obsah síry prepočítaný na SO3 - max. 2,5%.
 • Index hmotn. aktivity max.1 podľa Vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z.

Použitie

 • ako kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa STN EN 13242:2002+A1:2007
 • ako kamenivo do betónov podľa STN EN 12620:2002+A1:2008 (nie je vhodné na použitie do stavebných výrobkov určených na výstavbu stavieb s pobytovými priestormi)
 • zimná údržba pozemných komunikácii, chodníkov a iných plôch
 • terénne úpravy, zásypy a pod.

Predaj

Predaj UHKT VP sa realizuje prostredníctvom U. S. Steel Košice, s.r.o., úsek GM pre strategické suroviny, Predaj vedľajších výrobkov na parite FCA Košice - Šaca, Štrkovňa 1 a Štrkovňa 2, u kamiónovej prepravy a na parite CPT Haniska pri Košiciach u železničnej prepravy. Certifikácia UHKT VP je prevádzaná podľa STN EN 13242:2002+A1:2007 a STN EN 12620:2002+A1:2008. Malopredaj UHKT VP sa uskutočňuje v prac. dňoch od 6,00 do 17,00 hod a to iba v priestoroch hlavnej štrkovne v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.. Platba sa uskutočňuje prostredníctvom platobného terminálu SLSP, a.s. - platba kartou.

SÚBORY NA STIAHNUTIE

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY

 

Doprava a expedícia

 

Preprava UHKT VP sa realizuje prevažne nákladnými vozidlami a železničnými vagónmi.

Železničná expedícia sa realizuje zo Štrkovne 2, koľaj 611, v prac. dňoch aj cez víkend nepretržite. Expedícia nákladnými vozidlami sa realizuje v pracovných dňoch v čase od 6,00 do 17,30 hod., na požiadanie zákazníkov aj nepretržite počas celého týždňa.

 

            

mail_orange_icon_big

Zanechajte nám svoje údaje a ostaneme v kontakte

Podeľte sa s nami o Vašej spoločnosti.

OBCHODNÝ TÍM

Martina Zelizňáková

Obchodný referent

+421 55 673 5993 

mzeliznakova@sk.uss.com

 

Lambert Kredatus

Obchodný referent

+421 55 673 4298
+421 917 704 513

lkredatussk.uss.com

 

Helena Bertová

Obchodný referent

+421 55 673 7794
 

hbertovask.uss.com

 

Zuzana Kočišová

Obchodný referent

+421 55 673 3154
 

zkocisova@sk.uss.com

 

Katarína Pavkovčeková

Obchodný referent

+421 55 673 7854
 +421 917 952 746

kpavkovcekovask.uss.com

 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.