KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: ITP - Zoraďovač zvárač - VST (DZ RaR)

Oddelenia:

Interný trh práce, Výroba (ITP)

Základné povinnosti a zodpovednosti

Podieľa sa na výrobe špirálovo zváraných rúr kontrolovaných ultrazvukom, RTG a tlakovou skúškou pre potreby konštrukcií, dopravy vody, ropy a plynu. Počas
chodu ŠA kontroluje zváracie zariadenie a parametre zv. automatu a vykonáva ich prípadnú korekciu. Sleduje dodržiavanie predpísaných parametrov. Dbá, aby zvar
vyhovel predpísaným podmienkam. Vykonáva výmenu zváracích špičiek a nastavovanie zváracej hlavy. Pod vedením predáka podieľa sa na prestavbe zariadenia a
výmene technologických náhradných dielov. Vykonáva merania rozmerov výrobku počas výroby. Podieľa sa na dopĺňaní základného a prídavných materiálov do
výrobného zariadenia, odbere vzorkov a likvidácii nepodarkov. Zabezpečuje nakládku šrotu.
Podľa potreby taktiež zabezpečuje delenie rúr plazmovým deliacim zariadením na požadovanú dĺžku podľa výrobného príkazu. Nastavuje fotobunku pre zopnutie
deliaceho zariadenia.
Pracuje v trojzmennom režime. V spolupráci s Údržbou Rú sa účinne podieľa na odstraňovaní vzniknutých porúch na svojom pracovisku.
Je povinný vykonávať náhradné práce pridelené majstrom, alebo predákom ŠA.

Miesto výkonu práce:

Ďalšie požiadavky:

Zdravotná spôsobilosť: Hluk-3 (Hluk) , Optické žiarenie-2 (lasery) , pevný aerosól fibr.-2 (Zváračské pevné aerosóly a dymy)

Ponúkame:

Finančné ohodnotenie v triede JOBS B2.

Platné do:

30.4.2018

Mám záujem o túto pozíciu