KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: Žeriavnik A4

Oddelenia:

Databáza

Základné povinnosti a zodpovednosti

Zvislá alebo vodorovná doprava materiálov pomocou rôznych zdvíhacích zariadení.
Riadenie, obsluha a kontrola technického stavu zdvíhacieho zariadenia a viazacích prostriedkov.

Miesto výkonu práce:

Košice

Ďalšie požiadavky:

- Stredoškolské technické vzdelanie
- Minimálne 2 roky odbornej praxe
- Platný žeriavnický preukaz v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. §17 - trieda A4
- Viazačský preukaz
- Ovládanie práce na PC
- Znalosť výrobného prostredia spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. je výhodou
- Vysoké pracovné nasadenie a zodpovednosť v práci
- Komunikačné zručnosti a zručnosti práce v tíme
- Zdravotná spôsobilosť pre prácu v nepretržitej prevádzke (hluk, prach, práca vo výške, s bremenami, sálavé teplo, chemické faktory, zobrazovacie jednotky)

Ponúkame:

- Motivujúce finančné ohodnotenie a balík sociálnych výhod
- Práca v medzinárodnej spoločnosti

Mám záujem o túto pozíciu