KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: ITP - Strojník PV - DZ Koksovňa

Oddelenia:

Interný trh práce, Výroba (ITP)

Základné povinnosti a zodpovednosti

Riadi plniaci voz, pričom zabezpečuje plnenie komôr s cieľom zabezpečenie max. výnosu koksu z jednej komory. Zabezpečuje odber vsádzky z uhoľnej veže do zásobníkov PV, otváranie a zatváranie stúpačiek, používanie hydroinjektáže, snímanie a nasadzovanie plniacich otvorov. Sleduje otváranie a zatváranie stúpačiek, snímanie a nasadzovanie viek plniacich otvorov, spúšťanie zdvíhanie teleskopov, čistenie stúpačiek a polohu strojných ventilov hydroinjektáže. Ďalej sleduje prítok a odtok vody do vodných uzáverov a tesnosť plniacich otvorov. Dočisťuje a tesní plniace otvory.
Právomoc:
- v prípade ohrozenia bezpečnosti a zdravia upozorniť na nutnosť odstavenia zariadenia alebo stroja
- hlási zistené nedostatky nadriadenému
- používať fonickú komunikáciu k pracovným účelom.
Zodpovednosť:
- za dodržiavanie platných predpisov
- za čistotu a priepustnosť plniacich otvorov pred plnením komôr
- za tesnosť viek plniacich otvorov a stúpačiek po obsadení komôr
- za čistotu na strope batérie a pridelených úsekoch
- za čistotu odtokov čpavkovej vody z dechtových skríň predlôh

Miesto výkonu práce:

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ďalšie požiadavky:

stredoškolské technické vzdelanie, Riziká: karc.a mut.fakt.-4 (Pracovný proces s rizikom chem. karcinogenity PAU) , pevný aerosól fibr.-3 (čierne uhlie,koks) , záťaž teplom-3 , chemické faktory-2 (Oxid uhoľnatý - CO) , Hluk-2 , zmennosť

Ponúkame:

Finančné ohodnotenie jednozložkovou mzdou v systéme J.O.B.S. – podskupina B0

Platné do:

28.2.2018

Mám záujem o túto pozíciu