KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: ITP - II. Tavič MPO - DZ Oceliareň

Oddelenia:

Interný trh práce, Výroba (ITP)

Základné povinnosti a zodpovednosti

Podľa pokynov I. taviča obsluhuje technologické zariadenia pre prebublávanie a odsírovanie ocele v LP, zariadenia pre odber vzorkov pre chemickú analýzu, zariadenia pre meranie teploty a aktivity kyslíka. Odobraté vzorky vyhodnocuje na rýchloanalyzátore HILGER, prípadne ich odosiela do centráleho laboratória. Robí výmenu prebublávacích a injektážnych trysiek. Obsluhuje podávače Al drôtu a plneného profilu. Jeho pracoviskom je objekt MPO II OC I. V prípade mimoriadných udalostí sa riadi a plní úlohy vyplývajúce z Havarijného plánu DZ Oc.
Pomocou výpočtovej techniky a miestnych ovládacích pultov ovláda technologické zariadenia MPO. Vykonáva kontrolu funkčnosti a vizuálnu kontrolu stavu zariadení MPO. Asistuje 1. tavičovi MPO pri spracovávaní tavby na zariadeniach MPO. Vykonáva fyzickú kontrolu stavu zásob surovín a technolog. materiálu na pracovisku a tieto údaje hlási 1. MPO. Obsluhuje VTZ (žeriavy, tlakové nádoby, plynové zariadenia), na ktoré má oprávnenie. Vykonáva zásobovanie (nakládka a vykládka dovezených surovín a technolog. materiálu). Zaváža legovacie prísady, chladiaci šrot, odsírovacie zmesi potrebné k spracovaniu tavieb na sek. metalurgii. Pripravuje a vymieňa zvitky Al-drôtu a plnených profilov profilu pomocou VZV a žeriavov. Vedie predpísanú dokumentáciu (Mazací plán, Kniha ZZ, Záznam z vykonanej kontroly pred začiatkom pracovnej zmeny na VZV). Všetky poruchy a nedostatky hlási 1. tavičovi MPO, priamemu nadriadenému (zmenový majster KK), na závodný dispečing, majstrovi prevádzkovej údržby a žiada ich odstránenie. Plní príkazy a pokyny 1. taviča MPO, priameho nadriadeného, koordinátora MPO, procesného inžiniera kvality. Zúčastňuje sa päťminútovky o BOZP na začiatku zmeny vedenej priamym nadriadeným, alebo 1. tavičom MPO. Zúčastňuje sa všetkých predpísaných školení. Zúčastňuje sa auditov poriadku a plní úlohy z nich vyplývajúce (údržba, mazanie, upratovanie, čistenie, triedenie). Pri výskyte mimoriadnych prípadov poruchy, narušení technológie, alebo havárií, sa riadi pokynmi 1.taviča MPO a priameho nadriadeného.
V prípade mimoriadných udalostí sa riadi a plní úlohy vyplývajúce z Havarijného plánu DZ Oc.

Miesto výkonu práce:

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ďalšie požiadavky:

stredoškolské technické vzdelanie,
manuálna zručnosť
komunikačné zručnosti a zručnosti práce v tíme
vysoké pracovné nasadenie a zodpovednosť v práci
zdravotná spôsobilosť na prácu v prevádzke,
spôsobilosť pre prácu v nepretržitom režime

Ponúkame:

Finančné ohodnotenie jednozložkovou mzdou v systéme J.O.B.S. – podskupina B0

Platné do:

30.4.2018

Mám záujem o túto pozíciu