KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: ITP - Automechanik

Oddelenia:

Interný trh práce, Výroba (ITP)

Základné povinnosti a zodpovednosti

Riadi sa príkazmi svojich nadriadených. Zisťuje závady na motorových vozidlách, ktoré sú mu pridelené na opravu
s následným odstránením zistených závad. Prevádza kompletné opravy: motorov, prevodoviek, diferenciálov, náprav, brzdovej sústavy, vzduchovej sústavy, elektroinštalácie, ako aj ich podskupín.
Je priamo riadený majstrom opráv vozidiel a MTZ.
V prípade prevádzkových potrieb, alebo potrieb USSK a plynulého zabezpečenia chodu firmy, môže byť zamestnancovi pridelená aj iná práca, ako je v liste pracovného miesta, na ktorú bude zaškolený - poučený jeho nadriadeným.

Právomoci:
- navrhuje spôsob opravy
- má právo na podávanie návrhov na odstraňovanie namáhavej práce, ako aj zlepšovanie pracovného a životného
prostredia
- má právo na pridelenie ochranných pomôcok a hygienických potrieb podľa regulatívu OBP.

Zodpovednosti:
- zodpovedá za kvalitné prevádzanie opráv a dodržiavanie predpisov a PBP pri opravách motorových vozidiel
- dodržiava príslušné normy a zásady ekológie práce EMS a QMS.
- zodpovedá za vykonanie úkonov a zásahov pre zabezpečenie kvality procesu, resp. dodržania parametrov poskytovanej služby.
- zodpovedá za plnenie úloh súvisiacich s SMK v zmysle EN ISO 9001 a EMS v zmysle EN ISO 14001 v rozsahu svojich kompetencií.

Miesto výkonu práce:

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ďalšie požiadavky:

- Stredoškolské technické vzdelanie v odbore automechanik
- Prax v odbore minimálne 5 rokov
- Vodičské oprávnenie pre vedenie vozidiel skupiny C1, C a T. (vítané)
- Zváračský preukaz
- Viazačský preukaz (vítaný)
- Manuálna zručnosť
- Komunikačné zručnosti a zručnosti práce v tíme
- Vysoké pracovné nasadenie a zodpovednosť v práci
- Zdravotná spôsobilosť na prácu v prevádzke

Ponúkame:

Finančné ohodnotenie v triede JOBS BO.

Platné do:

28.2.2018

Mám záujem o túto pozíciu