KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: Celoročná prax študentov vysokých škôl - 2017/2018

Oddelenia:

Výroba, IT, Predaj a marketing, Nákup, Inžinierske činnosti, Financovanie, Externý trh práce

Základné povinnosti a zodpovednosti

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. organizuje atraktívny projekt Celoročná prax pre študentov prvého ročníka inžinierskeho štúdia resp. tretieho ročníka bakalárskeho štúdia so zameraním na hutníctvo, strojárstvo, elektrotechniku, energetiku, ekonomiku, informačné technológie a kybernetiku.

Čo Vás čaká ?
- Platená pracovná stáž v termíne od 01.10.2017 do 30.06.2018
- Príležitosť zoznámiť sa so „skutočným svetom“ fungovania priemyselného podniku
- Až 20 pracovných hodín odbornej praxe priemerne týždenne v reálnom prostredí výrobných a administratívnych
prevádzkach spoločnosti
- Networking – možnosť nadviazať kontakty s vrcholovými manažérmi U.S. Steel Košice
- Obohatenie profesijného profilu o pracovnú skúsenosť s prácou v nadnárodnej spoločnosti

Miesto výkonu práce:

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ďalšie požiadavky:

Študent 1. ročníka inžinierskeho štúdia resp. 3. ročníka denného bakalárskeho štúdia so zameraním na Informatiku, Informačné technológie a Kybernetiku.
Ako na to?
- Zaregistrovať sa on-line a poslať životopis v anglickom jazyku do 31. augusta 2017
- Absolvovať vstupný výberový pohovor

Ponúkame:

- Možnosť skĺbiť teoretické znalosti s praktickými skúsenosťami už počas štúdia prácou na projektoch a úlohách
- Príležitosť zapojiť sa do výrobných a administratívnych činností spoločnosti
- Možnosť získať znalosti a zručnosti, ktoré nie sú súčasťou štúdia na univerzite
- Možnosť plynule pokračovať v odbornej praxi v obľúbenom prázdninovom programe Letná platená stáž a možnosť
výberu témy diplomovej práce z prostredia spoločnosti
- Konkurenčná výhoda na trhu práce v porovnaní s ostatnými uchádzačmi o prácu.

Platné do:

31.8.2017

Mám záujem o túto pozíciu