KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: Žeriavnik pre dcérsku spoločnosť OBAL-SERVIS, a.s. Košice

Oddelenia:

Databáza

Základné povinnosti a zodpovednosti

Zvislá alebo vodorovná doprava materiálov pomocou rôznych zdvíhacích zariadení. Riadenie, obsluha a kontrola technického stavu zdvíhacieho zariadenia a viazacích prostriedkov

Miesto výkonu práce:

Košice

Ďalšie požiadavky:

- stredné odborné vzdelanie ( výhodou technické zameranie)
- minimálne 1 rok odbornej praxe
- platný žeriavnický preukaz A3
- viazačský preukaz
- zdravotná spôsobilosť pre prácu v zmenovej prevádzke (hluk, vibrácie, fyzická záťaž, práca v koľajiskách, prach, práca vo výške, s bremenami, sálavé teplo a pod.)
- znalosť výrobného prostredia spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. vítaná
- vysoké pracovné nasadenie a zodpovednosť v práci
- komunikačné zručnosti a zručnosti práce v tíme

Ponúkame:

Mzdové ohodnotenie v zmysle platných predpisov

Mám záujem o túto pozíciu