KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: ITP - Prípravár vsádzky, páskovač - DZ ZUaOV

Oddelenia:

Interný trh práce, Výroba (ITP)

Základné povinnosti a zodpovednosti

• Organizuje prísun vsádzky z Poklopovej žíharne č.1 a Kontižíharni podľa výrobného príkazu.
• Identifikáciu zvitkov pre ďalšie spracovanie pomocou PC vykonáva pomocou snímača čiarového kódu.
• Z ovládacieho pultu ovláda činnosť mechanizmov na vstupnej časti trate.
• Vykonáva vstupnú kontrolu kvality a upravuje zvitky na vstupnom dopravníku č.2 resp. na tŕni odvíjačky.
• Dopravuje zvitky cez dopravník a nasúva zvitky na tŕň odvíjačky a nastavuje ich do osi hladenia na 2ST. Vyvalcované zvitky páskuje.
• Zabezpečuje odvoz technologického kovového odpadu.
• Pripravuje pracovné valce na rýchlo-výmenu.
• Na pokyn Predáka 2ST preváža pracovné valce a objednáva ich podľa výrobného programu na brusiarni valcov.
• Na pokyn Predáka 2ST sa zapája sa do výmeny pracovných a oporných valcov.
• Počas opráv a prestojov sa na pokyn predáka zúčastňuje na odstraňovaní porúch, resp. vykonáva čistiace práce.

Miesto výkonu práce:

dvojstolicový tandem, podľa potreby Kontižíharne DZ Zu, Poklopová žihareň č.1 a Príprava valcov DZ SVa

Ďalšie požiadavky:

Úplné stredoškolské vzdelanie technického smeru

Ponúkame:

Finančné ohodnotenie v súlade s aktuálnym zaradením v systéme J.O.B.S.

Platné do:

31.1.2018

Mám záujem o túto pozíciu