KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: ITP - Valciar vstupného úseku (Studená valcovňa)

Oddelenia:

Interný trh práce

Základné povinnosti a zodpovednosti

Prevádza zavedenie a vyvedenie pásu v celej trati. Kontroluje vstup pásu do valcovacej trate počas valcovania.
Ovláda prácu na pulte vstupného úseku a na jednotlivých stoliciach a hlavnom pulte. V spolupráci s valciarom 2. stolice podľa potreby zasahuje do profilu pásu zmenou
nastavenia protiohybu, naklápania a úpravou chladenia na jednotlivých stoliciach.
Kontroluje poškodenie povrchu valčekov zavádzacieho stola, chladenie valčekov, prítomnosť nečistôt, úniky oleja a správny chod zariadenia. Zistené závady hlási
prednému valciarovi.
Kontroluje trysky chladenia pracovných valcov 1.až 3.stolice.
Je priamo podriadený prednému valciarovi.

Miesto výkonu práce:

Ďalšie požiadavky:

Úplné stredné odborné technického smeru
Vítaná je prax v oblasti valcovania resp. zručnosti pri ovládaní technologických agregátov
Základné zručnosti pri práci s PC,
Zdravotná spôsobilosť pre prácu v:hluk (4), chemické faktory (2), mazacie a hydraulické oleje, mazacie tuky, valcovacia emulzia

Ponúkame:

Platové zaradenie v skupine JOBS: B1

Platné do:

30.4.2018

Mám záujem o túto pozíciu