KONTAKT    |   _eng _sk

Testovanie dodávateľov z predpisov bozp
           

 

 

Testovanie základných vedomostí z interných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len "USSK" a "testovanie") je vyžadované u všetkých zamestnancov dodávateľov a subdodávateľov (ďalej len "dodávateľ" alebo "dodávatelia"), ktorí sa podieľajú na pracovných činnostiach vo výrobe a údržbe USSK alebo dcérskych spoločností USSK.

Test je platný po dobu 1 kalendárneho roka (pred uplynutím tejto doby je potrebné test opakovať). Po úspešnom absolvovaní testu dostáva každý testovaný zamestnanec dodávateľa písomné potvrdenie, ktorým je povinný preukázať sa pri vydávaní vstupov do USSK.

Od 1. 2. 2016 sa testovanie pre zamestnancov dodávateľov realizuje stále v pondelok - piatok v časoch: 6:30 – 7:30, 8:00 – 9:00, 9:30 – 10:30, 12:00 – 13:00 hod. na Vstupnom areáli v priestoroch bývalej Očnej optiky, medzi Vstupnou bránou 2A (motorové vozidlá) a 2B (chodci). Max. kapacita miestnosti je 15 osôb na jeden termín.

Celkové testovanie zamestnancov trvá približne 1 hodinu a začína inštruktážnym videom.


KONTAKT
           

Zdenko Kováč

Administrátor pre vzdelávanie BaHP

+421 908 296 403, +421 55 673 3164

Bezpecnostdodavatelovsk.uss.com


V prípade neprítomnosti prosím kontaktovať: 
Zuzana Ádámová, +421 918 321 199

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.