KONTAKT    |   _eng _sk

Diplomové práce 2016 / 2017
           

Diplomové práce

 

P. č.

Názov témy

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

Identifikácia faktorov determinujúcich schopnosť organizácie priťahovať talenty a stať sa preferovaným zamestnávateľom

Ing. Jana Gregová

917656413

ZaR ĽZ

Ľudské zdroje

2

Určenie optimálnych dávok starostlivosti kritických zariadení modernizovanej  ML

Ing. Jaroslav Habala

917704217

Spoľahlivosť zariadení

Výroba

3

3D zameriavanie pecných valcov Pozinkovne 3 a jeho vplyv na výslednú kvalitu procesu pozinkovania.

Ing. Peter Spišák

917704253

Spoľahlivosť zariadení

Výroba

4

Vplyv prostredia na zmenu vlastnosti povlakovaných plechov

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

5

Optimalizácia riadenia čerpadiel v chladiacom okruhu dvojstolicového tandemu pomocou frekvenčných meničov

Ing. Martin Kolesár

917731167

Zušľachťovne a OV

Výroba

6

Zvýšenie výťažkovosti ocele naklápaním liacej panve v liacom stojane

Ing. Ľubomír Gabáni

917704590

Spoľahlivosť zariadení

Výroba

7

Meranie výkonnosti procesu rovnania DR materiálu na prípravnej linke v organizácii

Martin Prada

917097410

Zušľachťovne a OV

Výroba

8

Zameranie, modelovanie a určovanie objemu nádrže na oceliarenský kal v USS Košice

Ing. Štefan Bartko

917704992

Realizácia stavieb

Inžinierske činnosti a inovácie

9

Vplyv vyroby tekutej ocele na kyslíkových konvertoroch a vákuovacom zariadení na vznik defektov (šupin) na za studena valcovaných ULC ocelí pre automobilový priemysel .

Ing. Marcel Valanský

917704717

Kvalita

Výroba

10

Riešenie zanášania výtokových uzlov ZPO pri odlievaní IF ocelí

Ing. Stanislav Peregrin

918321259

Kvalita

Výroba

11

Hodnotenie parametrov liatia a stavu linky ZPO na vznik vnútorných trhlín na plynule odlievaných brámach

Ing. Erik Steranka

917704220

Kvalita

Výroba

12

Porovnanie tepelných procesov poklopového žíhania v USSK s rôznym obsahom vodíka v ochrannej atmosfére a návrh možných úspor nákladov

Ing. Jozef Svetlík

917601647

Kvalita

Výroba

13

Efektivita tepelných procesov poklopového žíhania v USSK a návrh možných úspor nákladov

Ing. Jozef Svetlík

917601647

Kvalita

Výroba

14

Optimalizácia mechanických vlastností pre obalový sortiment SRBA.

Ing. Miroslav Kuzmiak

917952809

Kvalita

Výroba

15

Metóda na odstránenie nežiadúcich prvkov z oceliarenskej sute za účelom jej ďalšieho využitia

Ing. Marcel Harčarik

917097379

DZ Oceliareň

Výroba

16

Návrh logistického plánovania uskladnenia, čistenia a prevozu jednotlivých brám do výroby podľa zákazkových požiadaviek, zohľadňujúcich čas spracovania v ďalšom toku výroby (softvérová téma - prepojenie s ASRV)

Ing. Richard Gašparik

917656130

DZ Oceliareň

Výroba

17

Korózna odolnosť zváraných a  deformovaných ZnMgAl povlakov

Ing. Juraj Graban

917731084

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

18

Hodnotenie spokojnosti zákazníkov vo vybranom podniku

Ing. Gabriel Torhány

917626566

RMS, a.s.

Dcérske spoločnosti

19

Verifikácia kalibračných vzoriek pre kalibráciu prevádzkových hrúbkomerov

Ing. Arpád Bari

917704628

DZ Údržba

Výroba

20

Vplyv prevádzky na degradáciu laserovo zváraných automobilových plechov

Ing. Peter Zimovčák, PhD.

917731219

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

21

Krízové riadenie firmy v podmienkach odmedzenej likvidity

Ing. Alena Torhányová

917704338

Kredit a bankovníctvo

Finančný úsek

 

             Téma obsadená

 

Bakalárske práce

 

P. č.

Názov témy

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

Separácia vybraných druhov plastov

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

2

Iron Bearing Materials Utilization in Hot Metal Production

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

3

Možnosti generovania 3D modelov z výkresov ej dokumentácie

Ing. Dominik Milkovič

6732367

Inžinierske činnosti

Inžinierske činnosti a inovácie

4

Analýza kľúčových ukazovateľov výkonnosti v procese zlepšovania údržby

Ing. Branislav Kyseľ, PhD.

917952806

Spoľahlivosť zariadení

Výroba

5

Využitie demetalizovanej oceliarenskej trosky na úpravu poľných a lesných ciest

Ing. Marcel Harčarik

917097379

DZ Oceliareň

Výroba

6

Riešenie uskladnenia šrotu vzhľadom na ŽP (špony, PIT, tlakové nádoby)

Ing. Marcel Piko

918321851

DZ Oceliareň

Výroba

7

Vplyv kovového odpadu na stopové prvky pri spracovaní v KK

Ing. Marcel Piko

918321851

DZ Oceliareň

Výroba

8

Možnosti zefektívnenia výrobného procesu v DZ Koksovňa U. S. Steel Košice

Ing. Peter Tkáč

9179522659

DZ Koksovňa

Výroba

9

Príprava vsádzky na výrobu koksu v DZ Koksovňa U. S. Steel Košice

Ing. Peter Tkáč

9179522659

DZ Koksovňa

Výroba

10

Analýza výrobného procesu v U.S.Steel Košice, s.r.o. použitím nástrojov Six Sigma

Ing. Marcel Boldižár

6739385

Transformácia a zdokonaľovanie procesov

Transformácia a zdokonaľovanie procesov

11

Optimalizácia daňového  a odvodového zaťaženia vybraného podniku

Ing. Jana Brunovská

6730583

GM pe projekt odčelnenia Ferroenergy

Financovanie

             Téma obsadená

 

Dizertačné práce

 

P. č.

Názov témy

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

Štúdium železorudných materiálov pre vysokopecnú výrobu

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

2

Inovačné projektové metódy a postupy implementácie závodov budúcnosti

Ing. Norbert Kubík, MBA

6734376

Kvalita

Výroba

3

Opotrebenie pracovnej výmurovky troskovej zóny liacej panve v procese panvovej metalurgie ocele.

Ing. Gabriel Tréfa, PhD., MBA

917952395

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

             Téma obsadená

 

KONTAKT
              

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

+421 55 673 4638+

 internship@sk.uss.com

NOVINKY PRE ŠTUDENTOV

Huta potrebuje omladiť

Košická huta potrebuje omladiť. Ročne sa lúčime so stovkami našich kolegov, ktorí odchádzajú do zaslúženého dôchodku a ktorých je nutné vo fabrike nahradiť.

Vysokoškoláci v úlohe manažérov

Zdravý sedliacky rozum sa niekedy pri riadení firmy môže osvedčiť viac, ako zložité ekonomické prepočty. Presvedčili sa o tom aj vysokoškoláci, ktorí dostali na záver ...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.