Diplomové práce 2016 / 2017
           

Diplomové práce

 

P. č.

Názov témy

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

Identifikácia faktorov determinujúcich schopnosť organizácie priťahovať talenty a stať sa preferovaným zamestnávateľom

Ing. Jana Gregová

917656413

ZaR ĽZ

Ľudské zdroje

2

Určenie optimálnych dávok starostlivosti kritických zariadení modernizovanej  ML

Ing. Jaroslav Habala

917704217

Spoľahlivosť zariadení

Výroba

3

3D zameriavanie pecných valcov Pozinkovne 3 a jeho vplyv na výslednú kvalitu procesu pozinkovania.

Ing. Peter Spišák

917704253

Spoľahlivosť zariadení

Výroba

4

Vplyv prostredia na zmenu vlastnosti povlakovaných plechov

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

5

Optimalizácia riadenia čerpadiel v chladiacom okruhu dvojstolicového tandemu pomocou frekvenčných meničov

Ing. Martin Kolesár

917731167

Zušľachťovne a OV

Výroba

6

Zvýšenie výťažkovosti ocele naklápaním liacej panve v liacom stojane

Ing. Ľubomír Gabáni

917704590

Spoľahlivosť zariadení

Výroba

7

Meranie výkonnosti procesu rovnania DR materiálu na prípravnej linke v organizácii

Martin Prada

917097410

Zušľachťovne a OV

Výroba

8

Zameranie, modelovanie a určovanie objemu nádrže na oceliarenský kal v USS Košice

Ing. Štefan Bartko

917704992

Realizácia stavieb

Inžinierske činnosti a inovácie

9

Vplyv vyroby tekutej ocele na kyslíkových konvertoroch a vákuovacom zariadení na vznik defektov (šupin) na za studena valcovaných ULC ocelí pre automobilový priemysel .

Ing. Marcel Valanský

917704717

Kvalita

Výroba

10

Riešenie zanášania výtokových uzlov ZPO pri odlievaní IF ocelí

Ing. Stanislav Peregrin

918321259

Kvalita

Výroba

11

Hodnotenie parametrov liatia a stavu linky ZPO na vznik vnútorných trhlín na plynule odlievaných brámach

Ing. Erik Steranka

917704220

Kvalita

Výroba

12

Porovnanie tepelných procesov poklopového žíhania v USSK s rôznym obsahom vodíka v ochrannej atmosfére a návrh možných úspor nákladov

Ing. Jozef Svetlík

917601647

Kvalita

Výroba

13

Efektivita tepelných procesov poklopového žíhania v USSK a návrh možných úspor nákladov

Ing. Jozef Svetlík

917601647

Kvalita

Výroba

14

Optimalizácia mechanických vlastností pre obalový sortiment SRBA.

Ing. Miroslav Kuzmiak

917952809

Kvalita

Výroba

15

Metóda na odstránenie nežiadúcich prvkov z oceliarenskej sute za účelom jej ďalšieho využitia

Ing. Marcel Harčarik

917097379

DZ Oceliareň

Výroba

16

Návrh logistického plánovania uskladnenia, čistenia a prevozu jednotlivých brám do výroby podľa zákazkových požiadaviek, zohľadňujúcich čas spracovania v ďalšom toku výroby (softvérová téma - prepojenie s ASRV)

Ing. Richard Gašparik

917656130

DZ Oceliareň

Výroba

17

Korózna odolnosť zváraných a  deformovaných ZnMgAl povlakov

Ing. Juraj Graban

917731084

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

             Téma obsadená

 

Bakalárske práce

 

P. č.

Názov témy

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

Separácia vybraných druhov plastov

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

2

Iron Bearing Materials Utilization in Hot Metal Production

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

3

Možnosti generovania 3D modelov z výkresov ej dokumentácie

Ing. Dominik Milkovič

6732367

Inžinierske činnosti

Inžinierske činnosti a inovácie

4

Analýza kľúčových ukazovateľov výkonnosti v procese zlepšovania údržby

Ing. Branislav Kyseľ, PhD.

917952806

Spoľahlivosť zariadení

Výroba

5

Využitie demetalizovanej oceliarenskej trosky na úpravu poľných a lesných ciest

Ing. Marcel Harčarik

917097379

DZ Oceliareň

Výroba

6

Riešenie uskladnenia šrotu vzhľadom na ŽP (špony, PIT, tlakové nádoby)

Ing. Marcel Piko

918321851

DZ Oceliareň

Výroba

7

Vplyv kovového odpadu na stopové prvky pri spracovaní v KK

Ing. Marcel Piko

918321851

DZ Oceliareň

Výroba

8

Možnosti zefektívnenia výrobného procesu v DZ Koksovňa U. S. Steel Košice

Ing. Peter Tkáč

9179522659

DZ Koksovňa

Výroba

9

Príprava vsádzky na výrobu koksu v DZ Koksovňa U. S. Steel Košice

Ing. Peter Tkáč

9179522659

DZ Koksovňa

Výroba

             Téma obsadená

 

Dizertačné práce

 

P. č.

Názov témy

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

Štúdium železorudných materiálov pre vysokopecnú výrobu

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

             Téma obsadená

 

KONTAKT
              

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

+421 55 673 4638+

 internship@sk.uss.com

NOVINKY PRE ŠTUDENTOV

Keď sa teória snúbi s praxou

V súlade s osnovami študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov absolvovali poslucháči 3. ročníka bakalárskeho štúdia Ústavu recyklačných technológií Hutníckej fakulty ...

Rodina hutníkov sa opäť rozrástla

Aj tohto roku usporiadali hutníci tradičnú slávnosť Šachťák, ktorá sa konala v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach 24. novembra 2016.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.