Rodiny športujú 2018
           


 

Podujatie je určené pre  zamestnancov USSK  a zamestnancov dcérskych spoločnosti  a ich rodiny. Podstatou podujatia je, aby si jednotlivé rodiny vybrali šport, v ktorom chcú súťažiť a zostavili družstvo, ktoré pozostáva z dospelých a detí.

Rodiny si  majú spolu zašportovať a zabaviť sa. Každý člen rodiny má možnosť  prihlásiť sa len na jeden kolektívny šport a jeden šport pre jednotlivcov.

Kolektívne športy: futbal, stolný tenis, streetball
Športy pre jednotlivcov: šípky, kolky

Športovať s rodičmi môžu deti od 5 rokov.  Pri kolektívnych športoch delíme družstvá do dvoch kategórií: deti od 5 do 13 rokov a deti od 13 do 18 rokov.

Dátum: 11. 8. 2018
Miesto:
Doškoľovacie stredisko  USSK Medzev
Čas:
od 9:00 do 16:00
Čas na športovanie:
od 9:30  do 14:30

 

Prázdny

PRIHLASOVANIE


Prihlasovanie začína 2. 7. 2018 a bude trvať do 27. 7. 2018, alebo do naplnenia kapacity. Kapacita na podujatie je 400 osôb.
Pozor – zmena aplikácie na prihlasovanie!
Prihlasovať sa môže prostredníctvom intranetu, každý kto má AD účet. Kto nemá AD účet musí požiadať kolegu, ktorý má AD účet, aby ho prihlásil.
Prípadne pošlite mail na adresu: mbeluskova@sk.uss.com.

OBČERSTVENIE


Pre všetkých návštevníkov je zabezpečené bohaté občerstvenie - guláš, palacinky, grilované špeciality. Počas celej akcie budú k dispozícii káva, čaj, minerálka a kofola.

DOPRAVA A PARKOVANIE


Doprava je individuálna. Parkovanie v areáli nie je možné. Parkovanie je zabezpečené pred DS Medzev a v blízkych uličkách.

 

PRAVIDLÁ ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ

FUTBAL - 2 kategórie (rodič a dieťa 5-13 rokov a rodič i dieťa 13-18 rokov)
Futbalová súťaž je rozdelená do dvoch kategórií. V prvej sú zaradené deti od 5 do 13 rokov, kde môžu hrať aj s rodičmi. Druhú kategóriu tvoria deti od 13 do 18 rokov, kde tiež môžu hrať aj rodičia. Jedno družstvo tvorí max. 5 hráčov. Súťaž vo futbale sa bude hrať na dvoch malých ihriskách – každá kategória zvlášť.
Čas sa určí po uzatvorení počtu prihlásených družstiev do súťaže. Hrať sa bude na malé bránky bez brankára, so štyrmi hráčmi v poli. Ďalší hráč bude pripravený na striedanie počas hry. Pri menšom počte zúčastnených sa bude hrať v oboch skupinách systémom každý s každým. Pri väčšom počte prihlásených družstiev sa z časových dôvodov zvolí forma K.O. systému.

STOLNÝ TENIS - 2 kategórie (rodič a dieťa 5-13 rokov i rodič a dieťa 13-18 rokov)
Stolný tenis sa bude hrať na dvoch stolnotenisových stoloch. Na jednom budú súťaže dvojčlenných družstiev - dospelí s deťmi do 13 rokov a na druhom dvojčlenné družstvá - dospelí s deťmi do 18 rokov.
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu SSTZ. Hrací systém sa zvolí podľa počtu prihlásených (skupinový systém, každý s každým, resp. K.O. systém, kto prehrá vypadáva. )

STREETBALL - 2 kategórie (rodič a dieťa 5-13 rokov i rodič a dieťa 13-18 rokov)

Streetball sa hrá na jeden kôš. Družstvo tvoria 3 + 1 hráči a striedať sa dá, pokiaľ má družstvo loptu. Aby bol kôš platný, musia sa lopty predtým dotknúť aspoň dvaja hráči. Po obrannom doskakovaní treba doskočenú loptu vyniesť za dvojbodovú čiaru. Každý kôš má hodnotu 1 bodu. Kôš spoza dvojbodovej čiary 2 body. Hrá sa 4 x 5 min. Hrací čas môže byť upravený podľa počtu prihlásených družstiev. Ostatné pravidlá sú rovnaké ako pri basketbale.

KOLKY - 2 kategórie (rodič a dieťa 5-13 rokov i rodič a dieťa 13-18 rokov)
Kolky sme zaradili medzi športy pre jednotlivcov, keďže je možné ich hádzať bez presne určeného poradia. Bude to však šport pre dvojčlenné družstvá - rodič a dieťa 5-13 rokov a rodič a dieťa 13-18 rokov.
Každý hráč má 10 hodov na každej dráhe, celkový počet hodov je 20. Hádže sa iba "do plných", t.j. bez dorážky. Pred začiatkom súťaže majú hráči k dispozícii 3 skúšobné hody. Ženy a dievčatá majú hendikep 5 bodov na každej dráhe. Celkový dosiahnutý výkon družstva vznikne sčítaním zhodených kolov oboch členov družstva a prípadného hendikepu. Vyhráva družstvo s najväčším dosiahnutým počtom zhodených kolov. Počet hodov sa v závislosti od počtu prihlásených môže zmeniť smerom nadol.

ŠÍPKY - 3 kategórie - deti do 13 rokov, deti od 13 do 18 rokov a dospelí
Šípky budú hrať hráči každý sám za seba. Každý hráč bude mať 5 skúšobných hodov a potom 1 x po 5 hodov, kde sa mu spočítajú všetky hody. Víťazom sa stane hráč s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Počet hodov sa v závislosti od počtu prihlásených môže zmeniť smerom nadol.

 

Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá športových súťaži podľa počtu prihlásených osôb.
V prípade, ak sa podujatia nebudete môcť zúčastniť, oznámte nám to prosím, telefonicky na čísle 0917 704 182.

 

KontaKt

U. S. Steel Košice
Vonkajšie vzťahy
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

MARIANNA BELUŠKOVÁ

organizátorka

 

+421 55 673 0426

mbeluskovask.uss.com

 

NOVINKY PRE ZAMESTNANCOV

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.