KONTAKT    |   _eng _sk

Pracovné príležitosti PRE INTERNÝCH ZAMESTNANCOV
           


Kvalifikovaní pracovníci sú základom úspechu každej spoločnosti.
           

Ak ste zamestnancom spoločnosti U. S. Steel Košice min. 5 rokov a máte záujem o zmenu pracovnej pozície v rámci spoločnosti vyplňte formulár.

 

 


 

 

NአSPOLOČNÝ CIEĽ

... zvyšovať angažovanosť zamestnancov,

... zlepšiť možnosti rozvoja,

... formovať viacprofesnosť,

... podporovať profesijný rast,

... mať správnych ľudí na správnom mieste,

... podporiť flexibilitu organizácie.

Pravidlá pre podanie žiadosti

Do výberu v rámci interného trhu práce bude zaradený zamestnanec s platnou prihláškou (doručená na útvar Nábor a výber v termíne stanovenom v inzercii) pri splnení nasledovných podmienok:

  • Prihláška bez súhlasu nadriadeného - zamestnanec sa výberu môže zúčastniť v prípade ak odpracoval v USSK viac ako 5 rokov a vykonáva rovnakú pracovnú činnosť bez prerušenia viac ako 3 roky k termínu výberu.
  • Prihláška so súhlasom - v prípade nesplnenia min. jednej z horeuvedených podmienok sa výberu môže zúčastniť zamestnanec len so súhlasom nadriadeného (RDZ na Divíznych závodoch, GM na organizačných útvaroch vedenia, resp. oprávnený vedúci zamestnanec zastupujúci daný útvar).

Uchádzač musí spĺňať minimálne zverejnené požiadavky na výkon pracovnej pozície (vzdelanie, kvalifikácia, zručnosti a pod.).

Zamestnanec sa  môže uchádzať len o zverejnenú voľnú pozíciu v rámci interného trhu práce.

Voľné pozície

Na stránke sa pracuje.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.