KONTAKT  |    _eng _sk

U. S. Steel Services s.r.o.
           

O spoločnosti
           

U. S. Steel Services s.r.o. je dcérskou spoločnosťou s takmer 100 percentnou účasťou U. S. Steel Košice, s.r.o. Spoločnosť bola založená 1. 7. 2003. Jej prvoradou úlohou je poskytovanie služieb pre U. S. Steel Košice, s.r.o., jej dcérske spoločnosti a zároveň sa etablovať v externom prostredí. V súčasnom období zamestnáva 106 ľudí v technických a robotníckych profesiách. 

 

U. S. Steel Services s.r.o. poskytuje služby v nasledovných oblastiach :

• ubytovanie
• stravovanie
• rekreácia
• catering
• čistenie a pranie OOPP
• pranie bieleho prádla
• drobné opravy OOPP
• označovanie OOPP čiarovými kódmi
• doručovanie poštových zásielok
• zabezpečovanie ochranných nápojov
  pre dcérske spoločnosti USSK

• zhromažďovanie, skladovanie, triedenie,
  zhodnocovanie odpadov

• pomocné práce čistiaceho, upratovacieho
  charakteru

• kontroly bezpečnostných postrojov, lán, suchých
  predlôh, vizuálne kontroly prenosných rebríkov

• skladovanie, výdaj OOPP pre návštevy
• zvoz, zber papiera, kartónu, tonerov, PET fliaš, plastov, železných a neželezných kovov

Prázdny

prevádzky

práčovňa

v priestoroch areálu U. S. Steel a je zameraná v prvom rade na chemické čistenie a pranie pracovných odevov zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a ďalších spoločností pôsobiacich v areáli U. S. Steel alebo v Košiciach - Šaci. Zároveň prevádzka vykonáva aj pranie bieleho prádla pre stravovacie a ubytovacie zariadenia. 


Ďalšie činnosti vykonávané v prevádzke:

 • žehlenie OOPP a bieleho prádla
 • opravy OOPP - na požiadanie zákazníka
 • zvoz a rozvoz OOPP a bieleho prádla - na požiadanie zákazníka
 • označovanie OOPP
 • chemické čistenie a pranie rukavícPráčovňa prešla začiatkom roku
2005 rekonštrukciou vnútorných
a vonkajších priestorov. Súčasťou
tejto rekonštrukcie bola inštalácia
nového chemického čistiaceho stroja,
2 pračiek, tunelového finišera
a skladača. V roku 2006 bol
dobudovaný expedičný sklad
pracovných odevov. V roku 2008 boli
rozšírené kapacity o 3 nové pračky. 

 

 

 

 

 

 

doručovacie služby

Prevádzka zabezpečuje doručovanie interných a externých poštových zásielok, dennej tlače, službu poštových priečinkov, odosielanie balíkov pre spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. a ďalšie organizácie sídliace v areáli U. S. Steel a v Košiciach - Šaci. Ďalšími službami prevádzky sú zabezpečovanie ochranných nápojov pre dcérske spoločnosti USSK a periodík pre U. S. Steel Košice, s.r.o. 

 

 

Penzión AlŽbetina

sídli v Košiciach na Alžbetinej ulici a pre spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. vo svojich priestoroch poskytuje nasledovné služby:

 • zabezpečenie pohostenia počas tlačových konferencií a obchodných rokovaní predstaviteľov vrcholového manažmentu U. S. Steel Košice, s.r.o.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity prevádzky:

• víkendové pobyty
• školenia
• rodinné oslavy, jubileá
• športové dni
• stretnutia s obchodnými
  partnermi

 

 

doškoľovacie stredisko Medzev

Prevádzka sa nachádza cca 35 km od Košíc. Stredisko slúži výlučne pre potreby zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností a poskytuje tieto služby:

 • ubytovanie (kapacita 40 miest)
 • stravovanie
 • relax (sauna, kolky, športové a detské ihriská, vonkajšie posedenie)

chránená prevádzka

Od septembra 2007 je súčasťou spoločnosti Chránená prevádzka, ktorej činnosti sú rozdelené nasledovne: 

Činnosti vykonávané pre USSK, dcérske spoločnosti a externé subjekty:

 • zhromažďovanie, skladovanie, triedenie a zhodnocovanie odpadov
 • zvoz a zber papiera, kartónu, tonerov, PET fľiaš, plastov, železných a neželezných kovov
 • pomocné práce čistiaceho, upratovacieho charakteru
 • zhotovenie a dodávka textilných výrobkov (filtračné vrecia DZ Vysoké pece)
 • kontrola bezpečnostných postrojov a lán
 • vizuálna kontrola prenosných rebríkov
 • skladovanie a výdaj OOPP pre návštevy
 • kontrola suchých predlôh (kyslík, plyn)

 

 

 

 

 

 

 

 

KÓDEX ETICKÉHO
SPRÁVANIA

U. S. Steel Services s.r.o.

ENVIRONMENTÁLNA
POLITIKA

U. S. Steel Services s.r.o.

POLITIKA
KVALITY

U. S. Steel Services s.r.o.

Ochrana osobných údajov

 

25.5. 2018 je dátum začatia uplatňovania Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR). Keďže ide o Nariadenie, je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. Podporne bol v SR prijatý nový Zákon č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od toho istého dátumu.

Osobné údaje tvoria súčasť života každého človeka. Je dôležité vedieť, kto, kedy, kde a aké naše osobné údaje  má k dispozícii a akým spôsobom s nimi nakladá. Porušenia ochrany osobných údajov so sebou naviac nesú riziká vysokých pokút. Znalosť predpisov, týkajúcich sa problematiky osobných údajov je tak dôležitá nielen pre osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, ale i pre fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané (dotknuté osoby).

Kontakt: zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, tel.: +421 55 673 1686, e-mail: dataprotecionservicessk.uss.com

 • Politika ochrany osobných údajov
 • Dôležité informácie o spracovávaní osobných údajov pre dotknutú osobu – zamestnanca, nasledujte kliknutím na Oznámenie pre zamestnanca
 • Dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov pre dotknutú osobu – nie zamestnanca, nasledujte kliknutím na Oznámenie-Informácie pre nie zamestnanca
 • Zoznam  sprostredkovateľov k článku 2.2. Oznámenie o spracúvaní ochrany osobných údajov prevádzkovateľom  U. S. Steel Services s.r.o. podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, nasledujte kliknutím na Zoznam sprostredkovateľov

 


KontaKt

 

Ladislav Straka

Riaditeľ spločnosti
 

 +421 55 673 9425
+ 421 917 626 424

 ladislavstraka2sk.uss.com

Stanislav Pulko

Vedúci Chránenej prevádzky
 

  +421 55 673 4283
  +421 917 626 458

  spulkosk.uss.comU. S. Steel Services s.r.o.

Sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika
IČO: 36 571 415

Obchodný register:
Okresný súd Košice I
Spoločnosť s ručením obmedzeným,
Vložka číslo: 14035/V

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.