KONTAKT  |    _eng _sk

Tlačová správa
           

03.10.2012

Hutníci maľovali s umelcami
Autor: USS Košice


Košice, 3. október 2012 - V košickom Dome umenia začala dnes vernisážou výstava diel, ktoré vznikli počas maliarskeho plenéra Hutníci maľujú s umelcami. V poradí už šiesty ročník tohto zaujímavého podujatia sa konal od 25. do 31. augusta 2012 v Doškoľovacom stredisku U. S. Steel Košice v Medzeve. Profesionálni umelci spoločne s nadanými zamestnancami firmy pracovali na umeleckom stvárnení viacerých tém. Okrem ekologických námetov to boli napr. Svetlá Paríža, ktoré sú motívom nadchádzajúceho bálu U. S. Steel Košice.

Tvorivý maliarsky plenér je príležitosťou na formovanie umeleckej osobnosti neprofesionálnych výtvarníkov. Spolupráca s akademickým sochárom Arpádom Račkom, výtvarníkmi Mikulášom Lovackým, Jankou Onuškovou, Danielom Tatarkom, Andrejom Gorem, Pavlom Kvoriakom, Evou Ondovou a hrnčiarom Igorom Macákom umožnila ôsmim talentovaným zamestnancom vymeniť si skúsenosti, konzultovať vlastnú tvorbu a získať širší umelecký rozhľad. Diela, ktoré budú verejnosti prezentované na výstave do 25. októbra, si budú môcť v aukcii zakúpiť účastníci firemného reprezentačného bálu a prispieť tak na podporu Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. "Som hrdý na zamestnancov našej firmy, ktorí sú nielen dobrí hutníci, ale umeleckou tvorbou stimulujú svoj ďalší rozvoj a pomáhajú zároveň aj svojmu okoliu," vyjadril svoje dojmy po zhliadnutí vystavených diel David J. Rintoul, prezident U. S. Steel Košice.

Do podujatia firma zapojila aj deti z detských domovov na Uralskej ulici v Košiciach a z Podolínca, ktorým pomáha počas celého roka. V sprievode Eleny Petráškovej, viceprezidentky pre riadenie externých služieb a vzťahov a Mary Rintoul, manželky prezidenta železiarní si mohli deti namaľovať svoje obrázky či vymodelovať dielka z hliny na hrnčiarskom kruhu.

- K O N I E C -

Ďalšie informácie poskytne:

Ján Bača
hovorca
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Tel.: +421 55 673 4476
Fax: +421 55 673 0330


Empty