KONTAKT  |    _eng _sk

Tlačová správa
           

14.05.2018

Hutníci pre Košice 2018
Autor: -c-

Košice, 14. máj 2018 - V dňoch 18. – 19. mája 2018 (piatok – sobota) sa uskutoční už 12. ročník firemného podujatia Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice. Pomôcť desiatim organizáciám sa chystá okolo 400 dobrovoľníkov. Do darovania krvi či zbierky užitočných vecí pre charitné centrá sa môžu zapojiť aj obyvatelia regiónu.

Podujatie každoročne začína Hutníckou kvapkou krvi v piatok ráno o 6.00 hod. v Hematologicko-transfúziologickom oddelení Nemocnice Košice - Šaca vo Vstupnom areáli U. S. Steel, kde sú pripravení postarať sa o stovku bezplatných darcov.

V piatok i v sobotu budú môcť nielen hutníci, ale i široká verejnosť darovať najmä trvanlivé potraviny, posteľnú bielizeň, kuchynské a hygienické potreby pre  krízové centrum Arcidiecéznej charity v Košiciach, komunitné centrá ETP Slovensko a charitný dom Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach. Organizácie uvítajú aj funkčné domáce spotrebiče a pre vzdelávanie detí akékoľvek školské potreby, tablety či iné PC príslušenstvo. So zbieraním týchto potrebných vecí každoročne pomáhajú hutníci na dôchodku. Zberné miesto bude v sídle ich občianskeho združenia Jeseň života na Triede SNP 24 a takisto v Dome pokojnej staroby na Južnej triede 2, a to v piatok od 12.00-18.00 hod. a v sobotu od 8.00-15.00 hod. Na Južnej triede prevezmú aj záhradnícke náradie, semená, priesady či nepotrebný stavebný materiál, ktorý použijú v charitnom dome Oáza na pracovné aktivity.

V sobotu počas brigád od 8.00 – 13.00 hod. budú dobrovoľníci pomáhať pri skrášľovaní denného stacionára pre zdravotne znevýhodnenú mládež Klub Forresta Gumpa na Užhorodskej ulici č. 8, detského domova na Hurbanovej č. 42 i pri obnove Detskej historickej železnice v Čermeli. Desiatky ochotných rúk využijú aj pri údržbe veľkých areálov v botanickej i zoologickej záhrade, ako aj v útulku pre zvieratá pri Haniske.

„Už viac než desať rokov pomáhajú stovky našich zamestnancov dobrovoľne zveľaďovať mesto a región, angažujú sa pri ochrane životného prostredia, nezištne pomáhajú v sociálnej i zdravotnej  oblasti. Ukazujú príklad, ako nebyť ľahostajní, ale všímaví k potrebám druhých. Som hrdý, že môžem byť súčasťou takého skvelého tímu,“ povedal pred začatím podujatia prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso. Ten si aj tento rok vyhrnie rukávy a pomôže svojim kolegom v útulku pre zvieratá, v detskom domove aj botanickej záhrade.

Práve v botanickej záhrade sa počas podujatia Hutníci pre Košice 2018 začne s rekonštrukciou jedného zo skleníkov a jeho premenou na moderný multifunkčný pavilón určený na výskumné a vzdelávacie aktivity pre študentov, ako aj organizovanie odborných súťaží a podujatí pre širokú verejnosť.


Ďalšie informácie poskytne:
Ján Bača                
Útvar riaditeľa pre Vonkajšie vzťahy     
U. S. Steel Košice, s.r.o.            
Tel.: +421 55 673 4476
E-mail: jbaca@sk.uss.com
www.usske.sk                

 

- POKRAČOVANIE -

 

Pre médiá bude k dispozícii Ing. Ján Bača, hovorca U. S. Steel Košice, zástupcovia partnerských organizácií, resp. koordinátori jednotlivých aktivít na nasledovných miestach:

18. máj 2018 (piatok) od 6.00 do 12.00 hod.

HUTNÍCKA KVAPKA KRVI
Miesto realizácie: Hematologicko-trans¬fúziologické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica, poliklinika Vstupný areál USSK
Kontakt: Ľ. Šoltésová,  0904 704 112, lsoltesova@sk.uss.com
www.nemocnicasaca.sk


18. máj 2018 (piatok) od 12.00 do 18.00 hod.
19. máj 2018 (sobota) od 8.00 do 15.00 hod.

ZBIERKA UŽITOČNÝCH VECÍ PRE CHARITNÉ CENTRÁ
(Arcidiecézna charita, Oáza-nádej pre nový život, ETP Slovensko)
Namiesto šatstva uprednostnia organizácie najmä trvanlivé potraviny všetkého druhu, hygienické potreby a čistiace prostriedky, posteľnú bielizeň či uteráky. Z oblečenia len detské ošatenie a obuv pre všetky vekové kategórie a pre dospelých len spodnú bielizeň, ponožky, rifle, tepláky, mikiny a športové topánky.  Organizácie využijú aj funkčné kuchynské potreby a pri vzdelávaní detí všetky možné školské potreby, knižky, mobilné telefóny, tablety či iné PC príslušenstvo.
Kvôli obmedzeným priestorom organizácie nevedia prevziať iné šatstvo, zimné kabáty či pánske obleky.
Miesto realizácie: OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II)
Miesto realizácie: Arcidiecézna charita, Dom pokojnej staroby, Južná trieda 2, Košice
Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704 467, stvrdonova@sk.uss.com
www.charita-ke.sk, www.oaza-nadej.org, www.etp.sk


19. máj 2018 (sobota) od 8.00 do 13.00 hod.

BOTANICKÁ ZÁHRADA
Rekonštrukcia skleníka na novú učebňu – začatie čistiacich prác, úprava  chodníka v lesoparku, natieranie drevených altánkov, lavíc a tabúľ, vyplievanie a okopávanie záhonov, interiérové nátery.
Miesto realizácie: Mánesova 23, Košice
Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704 112, lsoltesova@sk.uss.com
www.upjs.sk/pracoviska/botanickazahrada

DETSKÁ HISTORICKÁ ŽELEZNICA
Výstavba detského ihriska a výsadba živého plota, čistenie trate a potoka od náletových drevín, čistenie podvalov a štrkovanie trate, údržba rušňov, čistenie návestidiel a vagóna cisterny.
Miesto: Košice - Čermeľ
Kontakt: F. Gregor, 0917 656 248, fgregor@sk.uss.com
www.detskazeleznica.sk

DETSKÝ DOMOV Hurbanova
Renovácia detského ihriska, záhradnícke a čistiace práce v areáli, interiérové nátery.
Miesto realizácie: Detský domov Košice, Hurbanova 42 (Červený breh)
Kontakt: I. Falatová, 0903 656 460, ifalatova@sk.uss.com
www.dedke.sk

KLUB FORRESTA GUMPA
Záhradnícke a čistiace práce v areáli, kladenie vonkajšej dlažby a zatrávňovacích dlaždíc, maľovanie kovových konštrukcií, umývanie okien, interiérové nátery.
Miesto realizácie: Užhorodská 8 (Železníky), Košice
Kontakt: G. Dziaková, 0917 623 253, gdziakova@sk.uss.com
www.klubforrestagumpa.webnode.sk

ÚNIA VZÁJOMNEJ POMOCI ĽUDÍ A PSOV
Montáž prístreškov na odkladanie palivového dreva, osadenie dreveného stola a lavíc, výroba drevených informačných tabúľ, interiérové a exteriérové nátery, rezanie a odkladanie palivového dreva, kosenie a hrabanie trávy.
Miesto realizácie: Útulok pre zvieratá, Haniska
Kontakt: E. Svrčeková, 0905 334 313, esvrcekova@sk.uss.com
www.uvp.sk

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
Nátery oplotenia výbehov v centrálnej časti, čistenie rigolov, exteriérové a interiérové nátery chaty Bobor, úprava okolia.
Miesto realizácie: ZOO Kavečany
Kontakt: M. Belušková, 0917 704 182, mbeluskova@sk.uss.com
www.zookosice.sk

 


 - KONIEC -

Empty