KONTAKT  |    _eng _sk

Tlačová správa
           

01.12.2016

Každý, kto chce pomôcť, spôsob nájde
Autor: U. S. Steel Košice

Košice,  1. december 2016 –  Už jedenásť rokov je súčasťou vianočných trhov na Hlavnej ulici v Košiciach charitatívny stánok U. S. Steel Košice. Od 5. do 22. decembra v ňom oceliarska spoločnosť predstaví širokej verejnosti činnosť 18 partnerských organizácií a pomôže organizovať zbierku na ich ďalší rozvoj. Svoje aktivity a služby budú prezentovať detské domovy, občianske združenia pre hendikepované deti a dospelých, zdravotnícke aj vzdelávacie zariadenia. Za každou organizáciou je jedinečný príbeh, stovky hodín prospešnej práce, stovky detí či dospelých, ktorým pomohli. Všetky tieto organizácie privítajú záujem a podporu Košičanov či návštevníkov mesta.  Chod charitatívneho stánku zabezpečujú denne od 10.00 do 20.00 hod. zamestnanci a štipendisti hutníckej firmy formou dobrovoľnej služby.

Spoločnosť U. S. Steel Košice venuje dlhodobo osobitnú pozornosť aj detským domovom na východnom Slovensku. Hutníci opäť pomohli splniť želania detí prostredníctvom Stromčekov prianí, ktoré boli v predvianočnom čase umiestnené v areáli firmy. Zvesili z nich 140 kartičiek so želaniami a kúpili darčeky pre deti  z Detského domova sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, Detského domova na Uralskej ulici v Košiciach aj pre mladých dospelých z domovov na polceste z Prešova a Košíc. Adresátov našli aj želania detí z rodín hutníkov v ťažkej životnej situácii, ktorým firma a kolegovia vyjadrujú spolupatričnosť formou projektu Sme s vami v pravý čas. Všetci obdarovaní okrem darčekov a finančnej pomoci v celkovej výške 39 000 eur ocenili najmä záujem o ich osud a jedinečné zážitky z podujatí, na ktoré ich firma pozýva počas celého roka a ktoré im pomáhajú prekonávať ťažké chvíle. 

Hutníci tradične pomáhajú aj niektorému z miestnych zdravotníckych zariadení formou predvianočnej finančnej zbierky. Tentoraz pomôžu Oddeleniu detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach získať kvalitné polohovateľné elektrické postele pre malých pacientov. V minulých rokoch vyzbierali hutníci desiatky tisíc eur na nový USG prístroj na skvalitnenie diagnostiky a liečby chorých detí či na kúpu ďalších špeciálnych prístrojov pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura v Košiciach, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Východoslovenský onkologický ústav a ďalšie zdravotnícke zariadenia. Symbolický šek s výškou vyzbieranej sumy odovzdá detskej nemocnici zástupca zamestnancov na benefičnom vianočnom koncerte, ktorý je vyvrcholením charitatívnych aktivít U. S. Steel Košice. Koncert, v programe ktorého vystúpi Filip Tůma, Lina Mayer, skupina La Gioia, Peter Bič Project a ďalší umelci, sa bude konať 9. decembra 2016 v Štátnom divadle Košice a záznam odvysiela aj RTVS dňa 18. decembra o 17.30 hod. na Dvojke. Výťažok z dobrovoľného vstupného venujú železiari neziskovej organizácii Svetielko pomoci, ktorá poskytuje bezplatnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi v Košickom a Prešovskom kraji. 

„Vianočné dobročinné aktivity sú prejavom zodpovedného vzťahu našej firmy a zamestnancov k regiónu, v ktorom žijeme a pracujeme. Nevieme vyriešiť všetky problémy, ale spolu s ďalšími dobrými ľuďmi môžeme zlepšiť život okolo seba a pomôcť mnohým, ktorým osud postavil do cesty viac prekážok ako iným. Vítaná je každá pomocná ruka a každý, kto chce pomôcť, spôsob nájde,“ povedal prezident spoločnosti U. S. Steel Košice Scott Buckiso.

 

Ďalšie informácie poskytne:

Ján Bača, hovorca,
U. S. Steel Košice, s.r.o.,
tel.: +421 55 673 4476,
jbaca@sk.uss.com

 

Komu je možné pomôcť v charitatívnom stánku U. S. Steel Košice od 10.00 do 20.00 hod.

5. december 2016
Detský domov sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
- na kúpu materiálu na výrobu rôznych ozdôb v rámci záujmovej činnosti detí detského domova

6. december 2016
ŠANCA, n.f.
- na nákup materiálového vybavenia pre Spojenú školu Opatovská cesta 101, Košice

7. december 2016
REEDUKAČNÉ CENTRUM, Bankov 15, Košice
- na tvorivú činnosť detí

8. december 2016
ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
- na kúpu výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti

9. december 2016
Klub Forresta Gumpa, n.o.
- na nákup spotrebného materiálu na pracovnú činnosť klientov a výrobu darčekových predmetov

10. december 2016
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
- na činnosť a aktivity útulku              

11. december 2016
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
- na aktivity súvisiace s propagáciou fakulty

12. december 2016
Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, Košice
- na činnosť a aktivity centra

13. december 2016
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Košice
- na nákup optických a kompenzačných pomôcok a na vybavenia strediska

14. december 2016
Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach
- na činnosť a aktivity Združenia príbuzných a priateľov Radosť - Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1 v Košiciach

15. december 2016
Liga proti rakovine SR, Bratislava, pobočka Košice
- na aktivity pobočky v Košiciach a psychoterapeutický pobyt onkologických pacientov - členov LPR, pobočka Košice

16. december 2016
Detský domov Košice, Uralská 1
- na kúpu umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne

17. december 2016
Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
- na nákup pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ulici č.13 a deti zo Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici č.15 v Košiciach

18. december 2016
Autistické centrum Rubikon, n.o.
- na činnosť centra

19. december 2016
Arcidiecézna Charita Košice
- na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1

20. december 2016
REGINA – Domov sociálnych služieb, Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce
- na nákup materiálu na rozvoj kreativity klientov v tvorivých dielňach v rámci terapie pre Krízové stredisko, Adlerova 4, Košice, Krízové stredisko Čaňa a Domov sociálnych služieb, Kráľovce

21. december 2016
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
- na činnosť a aktivity združenia

22. december 2016
Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Kováčska 43,  Košice
- na kúpu výtvarného materiálu pre žiakov školy

 

 

- KONIEC -

Empty