KONTAKT  |    _eng _sk

Tlačová správa
           

18.04.2016

Kolektívna zmluva U. S. Steel Košice podpísaná
Autor: U. S. Steel Košice

Košice, 18. apríl 2016 – Dnes podpísala spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. so sociálnymi partnermi Kolektívnu zmluvu na roky 2016 – 2020. Nová zmluva rieši pracovné, mzdové a sociálne podmienky, ako aj ďalšie pracovno-právne otázky a vzťahy.  Zamestnanci firmy budú o dohodnutých ustanoveniach detailne informovaní.

Kolektívna zmluva platí pre všetkých zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o., U. S. Steel Košice – SBS, s.r.o. a U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o. Platnosť dokumentu svojimi podpismi potvrdili prezident U. S. Steel Košice, s.r.o. Scott Buckiso, viceprezident pre ľudské  zdroje U. S. Steel Košice, s.r.o.  Martin  Pitorák,  predseda Rady odborov  OZ KOVO U. S. Steel Košice Mikuláš Hintoš a predseda ZO OZ NKOS KOVO – METAL U. S. Steel Košice Milan Beregszászi.

 „Hoci sa nová zmluva nerodila ľahko, oceňujeme korektný prístup našich sociálnych partnerov pri hľadaní spoločných riešení,“  povedal pri podpise zmluvy prezident spoločnosti Scott Buckiso. „Jedným z takých je aj princíp, že pri zvýšení finančnej výkonnosti firmy budú z úspechu profitovať aj zamestnanci formou vyššej variabilnej platby a tiež formou jednorazovej odmeny pri dosiahnutí stanovených finančných výsledkov. Takisto pri odmeňovaní zamestnancov bude kladený väčší dôraz na ich individuálny výkon,“ dodal prezident Buckiso.

- KONIEC -

 

 

Kontakt:

Ľubomíra Šoltésová
manažérka pre vzťahy s médiami
Vonkajšie vzťahy
U. S. Steel Košice, s.r.o.
tel.: +421 55 673 4250  
lsoltesova@sk.uss.com

Empty