KONTAKT  |    _eng _sk

Tlačová správa
           

19.07.2019

Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
Autor: -c-

Situácia na trhu s oceľou sa nezmenila k lepšiemu. Inštitúcie EÚ zodpovedné za ochranu voľného a férového európskeho trhu dokonca zmiernili aj tie opatrenia, ktoré prijali pred rokom a ukázali sa byť neúčinné. Z krajín mimo EÚ je možné dovážať oceľové výrobky v ešte väčších množstvách, prevyšujúcich doterajšie rekordné úrovne a pritom sa na túto oceľ nevzťahujú environmentálne požiadavky EÚ. Výsledkom je záplava produktov na trhoch EÚ
a tlak na neustále znižovanie ich cien, zatiaľ čo výrobný sektor EÚ je na pokraji recesie a dopyt po oceli klesá.

Mimoriadne vydanie Ocele východu č. 3/2019 (pdf, 433 kB)

Empty