KONTAKT  |    _eng _sk

Tlačová správa
           

05.12.2012

Pomoc hutníkov vrcholí v čase Vianoc
Autor: USS Košice


Košice, 5. december 2012 - Spolu s rozsvietením vianočnej výzdoby na Hlavnej ulici v Košiciach otvorí dnes U. S. Steel Košice charitatívny stánok, v ktorom od 5. do 22. decembra dáva príležitosť osemnástim neziskovým organizáciám prezentovať svoju činnosť širokej verejnosti. Každý deň má v stánku priestor iná nezisková organizácia a výťažok z verejnej zbierky ide na jej ďalší rozvoj. Chod stánku zabezpečujú dobrovoľníci z radov zamestnancov a študentov, ktorých firma podporuje v štúdiu na vysokej škole či univerzite. Svoje aktivity a služby obyvateľom a návštevníkom Košíc predstavia detské domovy, občianske združenia pre hendikepované deti a dospelých, zdravotnícke aj vzdelávacie zariadenia i jediný košický útulok pre zvieratá. Hneď v prvý deň, 5. decembra, bude možné prispieť na kúpu digitálneho mamografu pre nemocnicu v Šaci, ktorý zvýši dostupnosť diagnostického vyšetrenia pre ženy v Košiciach a umožní tak skôr diagnostikovať onkologické ochorenie.

Do finančnej zbierky pre toto zdravotnícke zariadenie sa v predvianočnom čase zapojili aj košickí hutníci. Výťažok z ich zbierky sa strojnásobí, keďže rovnakou sumou, akou prispeli zamestnanci, prispejú i samotná firma a Nadácia U. S. Steel Košice. Osobitným projektom sa rozhodla podporiť zbierku manželka prezidenta košických železiarní Mary Rintoul - zorganizovala vydanie kuchárskej knihy, do ktorej svojimi receptami prispeli slovenskí i americkí zamestnanci firmy. Výťažok z predaja dvojjazyčnej knižky, ktorá spája kultúry a môže poslúžiť aj ako zaujímavý vianočný darček, tak pomôže zlepšiť zdravotnú starostlivosť v regióne. V minulých rokoch vyzbierali hutníci v predvianočnom čase tisíce eur na mobilné resuscitačné lôžko pre Detskú nemocnicu Košice či na kúpu špeciálnych prístrojov pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura v Košiciach, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach a ďalšie zdravotnícke zariadenia.

Okrem finančnej zbierky však pomáhajú hutníci aj ďalším spôsobom - už siedmy rok plnia želania detí prostredníctvom projektu Stromčeky prianí. Zamestnanci si berú zo stromčekov kartičky so želaniami detí a kupujú pre ne vysnívané hračky, kozmetiku, športové či školské potreby. K želaniam detí z detských domovov pribudli tento rok priania detí z rodín hutníkov, ktorých postihla rodinná tragédia či už z dôvodu dlhodobej choroby alebo tej najťažšej straty. V minulých rokoch pomohli hutníci plniť sny aj hendikepovaným deťom a deťom zo sociálne strádajúcich rodín v Košiciach. Deti z Detského domova sv. Klementa Hofbauera v Podolínci a Detského domova na Uralskej ulici v Košiciach pripravili pre zamestnancov ako poďakovanie za trvalý záujem a pomoc vianočný program Z lásky k vám. Vianočná benefícia hutníkov vyvrcholí charitatívnym koncertom 7. decembra v Štátnom divadle v Košiciach, kde bude zverejnená aj finálna výška podpory pre digitálny mamograf, detské domovy i rodiny v sociálnej núdzi.

"Napriek turbulentnej dobe zostávame v našom vnútri cítiacimi ľuďmi, ktorým osud druhých nie je ľahostajný. Ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí sa počas celého roka zapájali do filantropických aktivít a otvorili srdcia pre druhých aj v čase Vianoc," povedal na margo dobročinnosti hutníkov David J. Rintoul, prezident U. S. Steel Košice.

- K O N I E C -

Ďalšie informácie poskytne:

Ján Bača
hovorca
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Tel.: +421 55 673 4476
Fax: +421 55 673 0330


Príloha: Komu je možné v charitatívnom stánku od 10.00 do 20.00 hod. pomôcť

5. decembra 2012 (streda)
Nadácia zdravie pre všetkých, Košice-Šaca
Na kúpu digitálneho mamografu.

6. decembra 2012 (štvrtok)
Liga proti rakovine
Na podpornú psychosociálnu činnosť v Centre pomoci.

7. decembra 2012 (piatok)
Detský domov sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
Na činnosť a aktivity detského domova.

8. decembra 2012 (sobota)
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
Na činnosť a aktivity útulku.

9. decembra 2012 (nedeľa)
Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
Na nákup špeciálnych učebných pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ul. č. 13 v Košiciach.

10. decembra 2012 (pondelok)
Detská fakultná nemocnica, Košice
Na činnosť centrálneho príjmu.

11. decembra 2012 (utorok)
ŠANCA, n.f.
Na kúpu materiálového vybavenia pre Spojenú školu, Opatovská cesta 97, Košice.

12. decembra 2012 (streda)
REEDUKAČNÉ CENTRUM, Bankov 15, Košice
Na tvorivú činnosť chovancov ústavu.

13. decembra 2012 (štvrtok)
Rotary Klub Košice Classic
Na činnosť Autistického centra Rubikon.

14. decembra 2012 (piatok)
Autistické centrum Rubikon, n.o.
Na činnosť združenia.

15. decembra 2012 (sobota)
Detský domov Uralská Košice
Na nákup materiálu pre záujmovú činnosť detí z detského domova.

16. decembra 2012 (nedeľa)
Detský domov, Košická Nová vec, Poľná 1
Na nákup materiálu pre záujmovú činnosť detí z detského domova.

17. decembra 2012 (pondelok)
SRRZ - RZ pri základnej umeleckej škole
Na zakúpenie učebných pomôcok pre výtvarný odbor základnej umeleckej školy.

18. decembra 2012 (utorok)
Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach, Rastislavova 12, Košice
Na činnosť a aktivity Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej ulici 1 v Košiciach.

19. decembra 2012 (streda)
Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie 5, Košice
Na nákup materiálu na arteterapiu pre klientov.

20. decembra 2012 (štvrtok)
Občianskej združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
Na činnosť združenia.

21. decembra 2012 (piatok)
Arcidiecézna charita Košice
Na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Košiciach, Lipanoch, Veľkom Šariši a Vojčiciach a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1.

22. decembra 2012 (sobota)
Rodinné centrum Stonožka, Košice - Juh
Na prevádzku Rodinného centra Stonožka - na vytvorenie bezpečného a hygienického prostredia pre hru najmenších detičiek a na zmysluplné trávenie voľného času rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke.

Empty