KONTAKT  |    _eng _sk

Tlačová správa
           

14.12.2015

Pripojte sa k dobročinnosti hutníkov
Autor: U. S. Steel Košice

Košice,  3. december 2015 –  Tradične s otvorením Košických rozprávkových Vianoc otvára na  Hlavnej  ulici  už desiaty rok svoj charitatívny stánok oceliarska spoločnosť U. S. Steel Košice. Až do 22. decembra v ňom bude širokej verejnosti prezentovať činnosť 18-tich neziskových organizácií. Sú medzi nimi inštitúcie, ktoré sa venujú chorým či zdravotne znevýhodneným deťom a dospelým, deťom v detských domovoch či ľuďom v núdzi. Robia prospešnú činnosť v neľahkých podmienkach a privítajú podporu Košičanov. Výťažok z verejnej zbierky použijú na svoj ďalší rozvoj a každého darcu odmenia drobnou dekoráciou, ktorú ich klienti v predvianočnom čase vyrobili.

Chod charitatívneho stánku každý rok zabezpečujú dobrovoľníci z radov zamestnancov a štipendistov firmy. V trojhodinových službách sa vystrieda takmer 70 dobrovoľníkov. Firemné dobrovoľníctvo zapustilo medzi hutníkmi pevné korene a dokazuje, že tí, ktorí robia s chladným kovom, majú srdcia otvorené a neváhajú nezištne pomáhať počas celého roka.

Jedným z mnohých príkladov je ďalší vianočný projekt Stromček prianí. Zamestnanci si berú zo stromčekov umiestnených v areáli firmy lístočky so želaniami detí a kupujú pre ne vysnívané darčeky. Od roku 2005 tak potešili deti takmer zo všetkých detských domovov na východnom Slovensku. Tento rok si darčeky rozbalia deti v Sečovciach a Nižnej Kamenici, ale i deti z rodín hutníkov, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii a takisto klienti domovov na pol ceste v Košiciach a Prešove. Všetci obdarovaní však okrem darčekov a finančnej pomoci oceňujú najmä spolupatričnosť a zážitky z mnohých podujatí, na ktoré ich firma pozýva počas celého roka a ktoré im pomáhajú prekonávať zložité obdobia v ich živote. 

 

 

Ďalšie informácie poskytne:

Ján Bača, hovorca,

U. S. Steel Košice, s.r.o.,

tel.: +421 55 673 4476,  

jbaca@sk.uss.com

                              

Príloha: Komu a na aký účel je možné v charitatívnom stánku USSK od 10.00 do 20.00 hod. pomôcť

4. DECEMBRA 2015
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
Účel:  na činnosť a aktivity útulku.

5. DECEMBRA 2015
ŠANCA, n.f., Košice
Účel: na kúpu materiálového vybavenia pre Spojenú školu na Opatovskej ceste 97, Košice.

6. DECEMBRA 2015
Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Kováčska 43,  Košice
Účel: na kúpu výtvarného materiálu pre žiakov školy.

7.  DECEMBRA 2015
ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
Účel: na kúpu výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti.

8. DECEMBRA 2015
Stredná odborná škola technická, ul. Kukučínová, Košice
Účel: na činnosť a aktivity školy.

9. DECEMBRA 2015
Detský domov, Nižná Kamenica
Účel: na činnosť a aktivity detského domova.

10. DECEMBRA 2015
Liga proti rakovine SR, pobočka Košice
Účel: na aktivity organizačnej zložky Ligy proti rakovine, pobočka Košice – na psychoterapeutický pobyt onkologických pacientov.

11. DECEMBRA 2015
Autistické centrum Rubikon, n.o., Košice
Účel:  na činnosť združenia.

12. DECEMBRA 2015
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
Účel:  na činnosť a aktivity útulku.

13. DECEMBRA 2015
Detský domov Košice, Uralská 1
Účel: na kúpu umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne.

 14. DECEMBRA 2015
REEDUKAČNÉ CENTRUM, Bankov 15, Košice
Účel:  na tvorivú činnosť chovancov ústavu.

15. DECEMBRA 2015
REGINA – Domov sociálnych služieb, Kráľovce 195
Účel: na nákup materiálu na rozvoj kreativity klientov v tvorivých dielňach v rámci terapie pre Krízové stredisko, Adlerova 4, Košice, krízové stredisko Čaňa a Domov sociálnych služieb, Kráľovce.

16. DECEMBRA 2015
RZ pri Základnej umeleckej škole, Bernolákova 26, Košice
Účel: na nákup učebných pomôcok pre výtvarný odbor školy.

17. DECEMBRA 2015
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
Účel: na činnosť a aktivity združenia.

18. DECEMBRA 2015
Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. 5, Košice
Účel: na činnosť a aktivity centra.

19. DECEMBRA 2015
Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach
Účel: na činnosť a aktivity združenia – Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej ulici č. 1 v Košiciach.

20. DECEMBRA 2015
Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
Účel: na nákup pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ulici č. 13 a deti zo Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici č. 15 v Košiciach.

21. DECEMBRA 2015
Arcidiecézna charita Košice
Účel: na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1.

22. DECEMBRA 2015
Klub Forresta Gumpa, n.o., Košice
Účel: na nákup spotrebného materiálu potrebného na pracovnú činnosť klientov denného stacionára Forresta Gumpa a na výrobu darčekových predmetov.

 

- KONIEC -

Empty