KONTAKT  |    _eng _sk

Tlačová správa
           

21.10.2014

Program Spoločne pre región opäť ponúka podporu projektom na východnom Slovensku
Autor: USS Košice


Ôsmy ročník programu rozdelí 13 500 EUR.

Košice, 20. október 2014 - U. S. Steel Košice, s.r.o. a Karpatská nadácia dnes otvorili ôsmy ročník grantového programu Spoločne pre región, v ktorom sa celkovo prerozdelí 13 500 EUR na verejne prospešné komunitné projekty na východnom Slovensku. Program je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

O grant z programu sa môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých aktívne pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností.
Granty v maximálnej výške 2 500 EUR budú udelené na podporu realizácie inovatívnych projektov vo sfére zvyšovania bezpečnosti vo všetkých oblastiach života, zmysluplných voľnočasových aktivít pre deti a mládež a environmentálneho vzdelávania. Administrátorom grantového programu U. S. Steel Košice, s.r.o. Spoločne pre región je Karpatská nadácia.

"Spoločne robíme dobré veci pre veľký počet ľudí. Nejde len o to, že program podporujeme finančne, ale sú to najmä naši zamestnanci, ktorí aktívne prispievajú k zmene prostredia a života okolo seba", takto okomentoval výnimočnosť programu prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke.

Od svojho otvorenia program podporil 76 projektov celkovou sumou takmer 200 000 EUR.
"Program Spoločne pre región sa stal už tradičným nástrojom podpory komunity na východnom Slovensku a jeho otvorenie je každoročne priam netrpezlivo očakávané mnohými organizáciami aj aktívnymi dobrovoľníkmi," hovorí riaditeľka Karpatskej nadácie Katarína Minárová. "Zároveň slúži ako nasledovaniahodný príklad spolupráce firmy a neziskovej organizácie. Sme radi, že spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o. pokračuje vo financovaní programu a takto dáva miestnym organizáciám šancu na zlepšenie života v mestách aj na vidieku."
Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 5. január 2015.

- K O N I E C -

Ďalšie informácie poskytne:

Mgr. Mária Biľová - manažérka grantových programov
tel.: 055/622 11 52, e-mail: maria.bilovakarpatskanadacia.sk

Empty