Vyhľadávanie:

Tlačová správa
           

26.10.2021

Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
Autor: U. S. Steel Košice

Košice, 26. október 2021 – Dnes bol v areáli U. S. Steel Košice zasadený javor, ktorý bude pripomínať podpísanie prvého úveru so zelenými záväzkami na Slovensku. Jeho signatármi sú okrem hutníckej firmy U. S. Steel Košice, s.r.o. aj banky koordinované ING Bank N.V. Oproti tradičným úverom je udržateľný úver naviazaný na záväzky v oblasti environmentálnej a sociálnej zodpovednosti vrátane každoročného znižovania emisií.

„Nezabezpečený úver nevyžaduje ručenie majetkom spoločnosti. Podmienky úverovej zmluvy nás zaväzujú plniť konkrétne ciele a hodnoty v oblasti udržateľnosti v súlade s korporačnou stratégiou,“ povedala počas ceremoniálu Silvia Gaálová, viceprezidentka U. S. Steel Košice pre financovanie.

Sadenia pamätného stromu sa ďalej za U. S. Steel Košice, s.r.o. zúčastnil Miroslav Kiraľvarga, viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania, Mária Župčanová, generálna manažérka pre kredit a bankovníctvo a Milan Jusko, riaditeľ pre bankovníctvo. Konzorcium bánk ( ING Bank N.V., Slovenská sporiteľňa, a.s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Československá obchodná banka, a.s., Citibank Europe pls.) reprezentovali zástupcovia z ING Bank N.V. Marián Tatar, generálny riaditeľ, Martin Borodovčák, riaditeľ odboru vzťahov s klientami a Peter Kover, vzťahový manažér pre korporátnych klientov.

Nezabezpečenú udržateľnú revolvingovú úverovú zmluvu vo výške 300 mil. EUR uzavrela spoločnosť  U. S. Steel Košice, s.r.o. (USSK) 29. septembra 2021.
Táto úverová zmluva nahradila predchádzajúcu úverovú zmluvu vo výške 460 mil. EUR, ktorá bola uzavretá 26. septembra 2018. Nová úverová zmluva je uzavretá na obdobie 5 rokov, je platná do 29. septembra 2026 a zahŕňa aj tzv. “akordeón”, ktorý umožňuje USSK požiadať o navýšenie úverového rámca o dodatočných 200 mil. EUR v priebehu prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy.
Úverová zmluva preukazuje záväzok USSK podporiť globálne ciele udržateľnosti a korporačnú stratégiu “To najlepšie pre všetkých” pri tvorbe profitabilných riešení pre udržateľnú výrobu ocele.
Náklady súvisiace s čerpaním či nečerpaním úverovej zmluvy počas doby jej platnosti sa budú zvyšovať alebo znižovať v závislosti na dosahovaní 3 cieľov udržateľnosti v oblasti:
1)    Globálnej uhlíkovej intenzity U. S. Steel
2)    Globálnej výkonnosti v oblasti bezpečnosti práce U. S. Steel
3)    Získaním certifikátu pre USSK od spoločnosti ResponsibleSteel™ (zodpovedná oceľ)
Tieto udržateľné ciele zahrnuté v novej úverovej zmluve ďalej finančne motivujú U. S. Steel k splneniu záväzkov v oblasti udržateľnosti výkonu U. S. Steel.

- KONIEC -


Kontakt:
Ján Bača, hovorca
Vonkajšie vzťahy
U. S. Steel Košice, s.r.o.
tel.: +421 55 673 4618  
jbaca@sk.uss.com
        
Doplňujúce informácie o U. S. Steel Košice:
U. S. Steel Košice je  integrovaný hutnícky podnik, ktorý vyrába železo a oceľ na Slovensku už 20 rokov. Do portfólia  výrobkov patria produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré nachádzajú uplatnenie v automobilovom, obalovom, elektrotechnickom, spotrebnom a stavebnom priemysle. Vysokú kvalitu produktov a procesov garantuje systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, systém environmentálneho a energetického manažérstva a ďalšie medzinárodné certifikáty.

USSK sa vo svojom podnikaní riadi princípmi S.T.E.E.L., ktoré vyjadrujú, že bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov i všetkých ostatných pracovníkov a návštevníkov je na prvom mieste, prioritou je aj dôvera a rešpekt k zamestnancom a všetkým partnerom, činnosti berúce do úvahy ochranu životného prostredia, etické správanie a podnikanie v súlade s právnymi predpismi.

USSK je zároveň popredný firemný partner a zodpovedný komunitný sused podporujúci rozvoj regiónu, v ktorom žijú jeho zamestnanci a partneri. Robí tak od svojho založenia v roku 2000 prostredníctvom podpory vzdelávacích a environmentálnych programov, detských a mládežníckych aktivít, zdravotnej starostlivosti, športu a športových podujatí, ako aj  projektov zaoberajúcich sa zvyšovaním bezpečnosti pri práci i v každodennom živote. U. S. Steel Košice podporuje svojich aktívnych zamestnancov, váži si ich štedrosť pri firemných zbierkach na charitatívne účely a rozvíja ich dobrovoľnícku prácu v prospech komunity.
20 rokov USSK = investície za 2 miliardy USD, z toho 694 miliónov do enviro projektov
20 rokov USSK = cieľ nulovej úrazovosti (v roku 2019 aj 2020 dosiahnutý v oblasti registrovaných úrazov)
20 rokov USSK = 48 miliónov EUR na podporu komunity

 

Empty

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...