KONTAKT  |    _eng _sk

Tlačová správa
           

04.05.2017

U. S. Steel Košice prijíma absolventov
Autor: U. S. Steel Košice

Košice, 4. máj 2017 – Dnes podpísala spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. 42 zmlúv o budúcej pracovnej zmluve so žiakmi Strednej odbornej školy v Košiciach – Šaci a Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach. Po splnení dohodnutých podmienok sa z absolventov stanú zamestnanci firmy v priebehu mesiacov jún až august tohto roka.

Hutnícka spoločnosť dlhodobo spolupracuje so strednými technickými školami v Košiciach pri príprave a výchove budúcej pracovnej sily. Spolupráca zahŕňa podporu pri tvorbe vzdelávacích programov, poskytovanie motivačných štipendií aj odbornej praxe pre študentov. V školskom roku 2016/2017 sa praxe v rámci všetkých ročníkov zúčastňuje približne 350 žiakov, ktorí pod vedením skúsených inštruktorov získavajú nové zručnosti. Osobitný dôraz je kladený na dôsledné dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. U. S. Steel Košice, s.r.o. rozvíja obdobnú spoluprácu aj s miestnymi vysokými školami.

 „Vyhľadávanie talentov z radov študentov stredných škôl a univerzít je dôležité pre udržateľnosť nášho podnikania. Skĺbenie skúseností dlhoročných zamestnancov s nasadením a znalosťami čerstvých absolventov škôl vytvára potenciál pre ďalší úspešný rast našej spoločnosti,“  povedal pri odovzdávaní zmlúv prezident U. S. Steel Košice, s.r.o. Scott Buckiso.  „V minulom roku sme do výrobných prevádzok prijali viac než 400 prevažne mladých zamestnancov a za štyri mesiace tohto roka je to už viac než 240,“ dodal viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák.

- KONIEC -

Kontakt:

Ján Bača
hovorca
Vonkajšie vzťahy
U. S. Steel Košice, s.r.o.
tel.: +421 55 673 4618  
jbaca@sk.uss.com

Empty