KONTAKT  |    _eng _sk

Tlačová správa
           

04.12.2013

Zapojte sa do dobročinnosti hutníkov
Autor: USS Košice


Košice, 4. december 2013 - Spolu s otvorením vianočných trhov otvorí zajtra na Hlavnej ulici v Košiciach svoj charitatívny vianočný stánok aj U. S. Steel Košice, v ktorom od 5. do 22. decembra umožní osemnástim neziskovým organizáciám prezentovať svoju činnosť širokej verejnosti. Každý deň má v stánku priestor iná nezisková organizácia a výťažok z verejnej zbierky poslúži na jej ďalší rozvoj. Chod stánku zabezpečujú dobrovoľníci z radov zamestnancov a študentov, ktorých firma podporuje v štúdiu na vysokej škole či univerzite. Svoje aktivity a služby obyvateľom a návštevníkom Košíc predstavia detské domovy, občianske združenia pre hendikepované deti a dospelých, zdravotnícke aj vzdelávacie zariadenia i jediný košický útulok pre zvieratá. Hneď v prvý deň, 5. decembra, bude možné prispieť na kúpu infúznych púmp a lineárnych dávkovačov pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.

Do finančnej zbierky pre toto zdravotnícke zariadenie sa v predvianočnom čase zapojili aj košickí hutníci. Konečný výťažok sa strojnásobí, keďže rovnakou sumou, akú zozbierali zamestnanci, prispejú i samotná firma a Nadácia U. S. Steel Košice. V minulých rokoch vyzbierali hutníci vo vianočných zbierkach desiatky tisíc eur na mobilné resuscitačné lôžko pre Detskú fakultnú nemocnicu či na kúpu ďalších špeciálnych prístrojov pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura v Košiciach, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach, Nemocnicu v Šaci aj ďalšie zdravotnícke zariadenia.

Okrem finančnej zbierky pomáhajú hutníci aj ďalším spôsobom - od roku 2005 plnia želania detí prostredníctvom projektu Stromčeky prianí. Zamestnanci si berú zo stromčekov kartičky so želaniami detí a kupujú pre ne vysnívané darčeky. K želaniam detí z Detského domova sv. Klementa Hofbauera v Podolínci pribudli tento rok opäť aj priania detí z rodín hutníkov, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii. Všetci obdarovaní však okrem darčekov a finančnej pomoci oceňujú najmä spolupatričnosť a zážitky z mnohých firemných podujatí, ktoré im pomáhajú ísť dopredu aj v ťažkých chvíľach. Na podporu detského domova v Podolínci pôjde v tomto roku aj výťažok z predaja dvojjazyčnej kuchárskej knihy USSK Family Cookbook 2013, plnej overených receptov od slovenských aj amerických zamestnancov firmy, doplnenej originálnymi ilustráciami. Zapojiť sa do dobročinnosti hutníkov môže aj široká verejnosť návštevou charitatívneho vianočného stánku a podporou ktorejkoľvek neziskovej organizácie. Originálna kuchárska kniha spájajúca kultúry bude však v stánku pre záujemcov len tento piatok.

Súčasťou filantropických podujatí je aj benefičný vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 6. decembra v Štátnom divadle v Košiciach a kde bude zverejnená finálna výška podpory pre obdarované rodiny a organizácie.

- K O N I E C -

Ďalšie informácie poskytne:

Ján Bača
hovorca
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Tel.: +421 55 673 4476
Fax: +421 55 673 0330


Príloha: Komu je možné v charitatívnom stánku od 10.00 do 20.00 hod. pomôcť

5. decembra 2013 (štvrtok)
Detská fakultná nemocnica Košice
Na zakúpenie systémov infúznych púmp a lineárnych dávkovačov pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie.

6. decembra 2013 (piatok)
Detský domov sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
Na činnosť a aktivity detského domova.

7. decembra 2013 (sobota)
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
Na činnosť a aktivity útulku.

8. decembra 2013 (nedeľa)
Liga proti rakovine, pobočka Košice
Na rekondíciu onkologických pacientov.

9. decembra 2013 (pondelok)
Gréckokatolícka charita, Prešov
Na pracovnú terapiu pre ľudí bez domova a ďalšie aktivity charity.

10. decembra 2013 (utorok)
ŠANCA, n.f., Košice
Na zakúpenie materiálového vybavenia pre Spojenú školu Opatovská cesta 97, Košice.

11. decembra 2013 (streda)
SRRZ - RZ pri Základnej umeleckej škole, Bernolákova 26, Košice
Na zakúpenie učebných pomôcok pre výtvarný odbor Základnej umeleckej školy.

12. decembra 2013 (štvrtok)
Rotary klub Košice Classic
Na činnosť Autistického centra Rubikon.

13. decembra 2013 (piatok)
Autistické centrum Rubikon, n.o.
Na vzdelávaciu činnosť a ďalšie aktivity centra.

14. decembra 2013 (sobota)
Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach
Na činnosť a aktivity Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej 1 v Košiciach.

15. decembra 2013 (nedeľa)
Detský domov Košice, Uralská 1
Na zakúpenie umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne.

16. decembra 2013 (pondelok)
Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice
Na tvorivú činnosť chovancov ústavu.

17. decembra 2013 (utorok)
Arcidiecézna charita Košice
Na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1.

18. decembra 2013 (streda)
Psychosociálne centrum, Košice
Na zakúpenie materiálu na arteterapiu pre klientov centra.

19. decembra 2013 (štvrtok)
Základná umelecká škola - výtvarný odbor, Kováčska, Košice
Na zakúpenie výtvarného materiálu pre žiakov školy.

20. decembra 2013 (piatok)
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
Na činnosť a aktivity združenia.

21. decembra 2013 (sobota)
ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
Účel: na zakúpenie výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti.

22. decembra 2013 (nedeľa)
Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
Účel: na zakúpenie špeciálnych učebných pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ul. č. 13 v Košiciach.

Empty