KONTAKT  |    _eng _sk

Tlačová správa
           

23.06.2014

Zastavenie arbitrážneho konania
Autor: USS Košice


Košice, 23. jún 2014 - U. S. Steel Global Holdings I B. V., spoločnosť s ručením obmedzeným, existujúca podľa zákonov Holandského kráľovstva a bezprostredná materská spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá vlastní plne integrovaný hutnícky závod v Košiciach, súhlasila so zastavením arbitrážneho konania proti Slovenskej republike. Toto rozhodnutie je založené na významnom pokroku, ktorý sa dosiahol v ostatnom roku tak na úrovni EÚ, ako aj v Slovenskej republike vo vnímaní strategickej dôležitosti hutníckeho priemyslu pre európsku a slovenskú ekonomiku, ako aj vplyvu vysokých cien energií na konkurencieschopnosť európskeho oceliarskeho priemyslu.

Významne k tomu prispelo aj prijatie Akčného plánu pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe, známeho ako Európsky akčný plán pre oceľ, ktorý predstavila Európska komisia v júni 2013 a následne ho svojou rezolúciou zo 4. februára 2014 veľkou väčšinou v pléne podporil aj Európsky parlament. Slovenská republika sa nedávno stala prvým členským štátom EÚ, ktorý schválil konkrétne kroky vychádzajúce z tohto plánu aj na národnej úrovni. Európsky akčný plán pre oceľ jednoznačne poukazuje na potrebu prehodnotiť a urýchlene riešiť problém vysokých nákladov za energie v EÚ a zabezpečiť tak schopnosť európskeho oceliarskeho priemyslu súťažiť za rovnakých podmienok s inými regiónmi sveta vyrábajúcimi oceľ. Navyše sa snaží riešiť aj značné rozdiely v konkurencieschopnosti priemyslu, ktoré existujú medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ.

Tento vývoj nás povzbudil a budeme preto spolu so slovenskými a európskymi autoritami pokračovať v snahe efektívne implementovať opatrenia vychádzajúce z Európskeho akčného plánu pre oceľ s cieľom zabezpečiť udržateľnú budúcnosť oceliarskeho priemyslu na Slovensku a v EÚ.

- K O N I E C -

Ďalšie informácie poskytne:

Ján Bača
hovorca
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Tel.: +421 55 673 4476
Fax: +421 55 673 0330


Empty