KONTAKT  |    _eng _sk

Radiátory KORAD​
           

 

 

Popis výrobku

Radiátory KORAD sú vykurovacie telesá umožňujúce výmenu tepla medzi teplonosným médiom (vodou) a okolitým prostredím.

Teleso radiátora pozostáva z jedného, dvoch alebo troch panelov. Samotný panel radiátora je zvarený z dvoch výliskov z oceľových plechov valcovaných za studena, po obvode švovým zvarom a vo vertikálnych prelisoch bodovými odporovými zvarmi. Rozostup osí vertikálnych kanálikov je 33,33 mm.

Pre zvýšenie tepelného výkonu sa u niektorých typov radiátorov pridáva jedna, dve alebo tri rozšírené prestupné plochy z ohýbaného oceľového plechu - konvektory. Konvektor je bodovo privarený na vertikálnych kanálikoch telies. Jeho plocha zvyšuje tepelný výkon vykurovacieho telesa o cca 30%.

Radiátor typ Ventil-Kompakt (VK) je dodávaný so špeciálnou garnitúrou pre spodné pripojenie a ventilovou vložkou s prestaviteľnými hodnotami kv. Radiátory typ VK sú dodávané s pripojením vpravo, vľavo alebo so stredovým pripojením (VKS). Všetky typy radiátorov môžu byť dodané vo vyhotovení s hladkou čelnou plochou - vyhotovenie PLAN (-P).

 

Ak sa chcete dozvedieť viac informácí, navštívte stránku
  » www.usskorad.sk

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Technické parametre oceľových panelových radiátorov KORAD spĺňajú
požiadavky normy EN 442-1:1997/A1:2004. Radiátory sú certifikované
podľa EN 442:1 notifikovanou osobou č. ES1015, Strojírenský zkušební
ústav, s. p. Brno, Česká republika a na základe vydaného Vyhlásenia o
parametroch sú označené značkou CE.

Splnenie kvalitatívnych požiadaviek podľa EN 442 potrvdzujú aj výkonové skúšky radiátorov vykonané renomovaným akreditovaným laboratóriumom HLK Stuttgart a registráciou v DIN CERTCO v Berlíne. Vyhlásenie o parametroch a certifikáty je možné stiahnuť zo stránky www.usskorad.sk alebo môžu byť zaslané na požiadanie.

TYPOVÝ SORTIMENT

VÝŠKOVÝ A DĹŽKOVÝ SORTIMENT KORAD [mm]

1) Výrobná dĺžka radiátorov je odstupňovaná po 100 mm
2) Radiátory typu 11 a vyhotovenie VKS a PLAN sú vyrábané iba do dĺžky 2 000 mm
3) Radiátory výšky 550 mm sa vyrábajú len vo vyhotovení Kompakt a Kompakt PLAN v zúženom dĺžkovom sortimente

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE - UMIESTNENIE, MONTÁŽ

MATERIÁL

Panelový radiátor KORAD a konvektor je vyrobený z oceľového plechu valcovaného za studena vyrábaného spoločnosťou U. S. Steel Košice podľa STN EN10130+A1. Použité plechy z nízkouhlíkovej ocele sú
charakterizované zvýšenou pevnosťou a dobrou zvariteľnosťou.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 • odmastenie
 • fosfátová vrstva
 • základná kataforetická farba
 • krycia vrstva - elektrostaticky nanesená prášková farba - odtieň RAL 9010

BALENIE

Každý radiátor je balený do PE fólie. Hrany radiátora sú chránené
kartónom formovaným do tvaru U, rohy sú chránené plastovým uholníkom. Počas skladovania a prepravy sú radiátory uložené na nevratných drevených paletách v zmysle paletizačného plánu.

TLAK, TEPLOTA

 • minimálny skúšobný tlak 1,3 MPa
 • maximálny prevádzkový tlak 1,0 MPa
 • maximálna teplota teplonosnej látky 110 °C

  Na každom radiátore je vykonaná skúška na tesnosť.

SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA

 • Radiátory musia by uskladnené v zabalenom stave v pôvodných obaloch. V mieste uskladnenia musia by chránené voči poveternostným vplyvom, vysokej vlhkosti a prudkým zmenám teplôt. Skladovanie radiátorov na nekrytom otvorenom priestranstve je neprípustné.
 • Uskladnené alebo prepravované radiátory nesmú byť vystavené silnému statickému tlaku. Neskladujte na radiátoroch materiály a náradie.
 • Sťahovanie radiátorov je možné iba ak sú zabalené v pôvodných paletách. Na rovnej pevnej podlahe je možné na seba uložiť maximálne dve palety rovnakých rozmerov. Palety s radiátormi typu 10 a 11, ako aj všetky typy radiátorov v úprave PLAN, je možné skladovať len v jednej vrstve.
 • Počas prepravy na miesto montáže nesmú by radiátory ťahané po dlážke ani v zabalenom stave.

UMIESTNENIE

Panelové radiátory KORAD sú určené do vykurovaných priestorov s nízkou relatívnou vlhkosoťu (30 - 60%) a zanedbateľným znečistením, napr. byty, kancelárie, školy, hotely, obchody, múzeá a pod. Je možné ich použťi i v prostredí s vyššou relatívnou vlhkosťou, avšak bez výskytu kondenzácie a znečistenia ovzdušia, ako sú napr. športové zariadenia, sklady, chodby, musí však by zabezpečené dostatočné a pravidelné vetranie alebo stála
prevádzka radiátorov.

Telesá je potrebné umiestniť tak, aby boli mimo dosah vody rozstrekovanej zo sprchy, umývadla, drezu a pod. Do priestorov so zvýšenou vlhkosťou odporúčame použiť pozinkované radiátory Korad.
Panelové radiátory je najvhodnejšie situovať min. 140 mm pod okenný parapet do zvislej osi okna vo výške min. 70 mm od podlahy. Vzdialenosť od steny je spravidla určená kotevnými prvkami, ale nemala by by menej, ako 30 mm. Musí by umožnené voľné prúdenie vzduchu okolo prestupných plôch radiátora. Maximálny odporúčaný sklon radiátora je 45° (podkrovné priestory). Pri nedodržaní týchto vzdialeností je potrebné rátať s poklesom tepelného výkonu.
Do priestorov so zvýšenými hygienickými požiadavkami (zdravotnícke zariadenia) odporúčame použiť radiátory bez rozšírenej prestupnej plochy (konvektor).

MONTÁŽ

Spôsob montáže závisí od materiálu steny, ktorá sa nachádza za radiátorom. Na steny z plných materiálov je možné použiť závesné držiaky KORAD. Držiaky KORAD nepoužívajte do stien z dutých tehál! Do týchto typov stien možno použiť závesné konzoly so špeciálnymi hmoždinkami. Ako upevňovacie body slúžia závesné držiaky, pozície ktorých nájdete na priloženom obrázku. V prípade, že radiátory nie je možné upevniť na stenu (presklenie, sadrokartón a pod.) vykoná sa montáž pomocou stojanových konzol, ktoré sa ukotvujú do podlahy.
Radiátory sa bežne montujú tak, že zvierajú s podlahou 90° uhol. V odôvodnených prípadoch je možné namontova radiátory so sklonom až 45° bez dopadu na ich tepelný výkon (napr. v podkroví). Iné, zvláštne spôsoby inštalácie je nutné konzultovať s výrobcom. 
Doporučujeme vykonávať montáž radiátorov v zabalenom stave čím sa
zabezpečí maximálna ochrana radiátorov až do ukončenia všetkých stavebných

prác. Radiátory je možné prevádzkovať v zabalenom stave pre potreby temperovania stavby.
Pred montážou narežte ochrannú fóliu v mieste ochranných rohov. Plastové ochranné rohy sú navrhnuté tak, že je ich možné v mieste pripojenia radiátora odklopiť. Najskôr odstráňte plastové zaslepovacie zátky. V žiadnom prípade nepoužívajte plastové zátky pri prevádzkovaní radiátora! Ich úlohou je len ochrana počas výroby, skladovania a dopravy radiátorov.
Namontujte potrebné ventily, záslepky a odvzdušňovaciu zátku. Pri inštalácii pomocou závesných konzol odstráňte ochranné prvky závesných držiakov na zadnej strane radiátora.
Vykonajte montáž. Radiátory je potrebné inštalovať so sklonom 5 až 10mm na 1m dĺžky tak, že odvzdušňovacia zátka sa bude nachádzať na najvyššom mieste.

súbory na stiahnutie

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
Stiahnuť PDF (408 KB)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Zobraziť všetky jazyky

 

Logistika

 

Ponúkame flexibilné todávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

 

Dodacie podmienky

Finálne výrobky sú todávané zákazníkom prostredníctvom nákladnej cestnej topravy, železničnej topravy, lodí alebo topravou priamo z našich distribučných centier.

                

 

mail_orange_icon_big

Pošlite nám správu

Budeme Vás kontaktovať s konkrétnou ponukou 

KONTAKT

OLIVER LINDVAY

Obchodný riaditeľ
pre radiátory a rúry

+421 556 739 477
+421 917 731 269

olindvaysk.uss.com

 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.