KONTAKT  |    _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: BALIČ pre dcérsku spoločnosť OBAL-SERVIS, a.s. Košice

Oddelenia:

Databáza

Základné povinnosti a zodpovednosti

- balenie výrobkov s vysokým stupňom kvality povrchovej úpravy a dôsledným dodržaním technologického postupu balenia

Miesto výkonu práce:

priestory v pôsobnosti spoločnosti OBAL- SERVIS, a. s. Košice

Ďalšie požiadavky:

- stredné odborné vzdelanie ( výhodou technické zameranie)
- prax vítaná
- obsluha vysokozdvižných vozíkov
- viazačský preukaz
- zdravotná spôsobilosť pre prácu v zmenovej prevádzke (hluk, fyzická záťaž, práca s bremenami a pod.)
- znalosť výrobného prostredia spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. vítaná
- vysoké pracovné nasadenie a zodpovednosť v práci
- komunikačné zručnosti a zručnosti práce v tíme

Ponúkame:

- pracovný pomer uzatváraný v súlade so Zákonníkom práce
- týždenný pracovný čas 37,5 hod
- pohyblivá zložka mzdy - prémie vo výške 30%
- variabilná zložka mzdy
- osobné ohodnotenie
- mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom prostredí v zmysle Kolektívnej zmluvy
- 13. plat vo výške 50% mesačnej tarifnej mzdy
- 14. plat vo výške 50% mesačnej tarifnej mzdy
- príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie - III. pilier

Navrhovaný plat:

624,00 € mesačne

Mám záujem o túto pozíciu
Vložte obsah tu