KONTAKT  |    _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: Žeriavnik pre dcérsku spoločnosť OBAL-SERVIS, a.s. Košice

Oddelenia:

Databáza

Základné povinnosti a zodpovednosti

Zvislá alebo vodorovná doprava materiálov pomocou rôznych zdvíhacích zariadení. Riadenie, obsluha a kontrola technického stavu zdvíhacieho zariadenia a viazacích prostriedkov

Miesto výkonu práce:

priestory v pôsobnosti spoločnosti OBAL- SERVIS, a. s. Košice

Ďalšie požiadavky:

- stredné odborné vzdelanie ( výhodou technické zameranie)
- minimálne 1 rok odbornej praxe
- platný žeriavnický preukaz A3
- viazačský preukaz
- zdravotná spôsobilosť pre prácu v zmenovej prevádzke (hluk, vibrácie, fyzická záťaž, práca v koľajiskách, prach, práca vo výške, s bremenami, sálavé teplo a pod.)
- znalosť výrobného prostredia spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. vítaná
- vysoké pracovné nasadenie a zodpovednosť v práci
- komunikačné zručnosti a zručnosti práce v tíme

Ponúkame:

- pracovný pomer uzatváraný v súlade so Zákonníkom práce
- týždenný pracovný čas 37,5 hod
- pohyblivá zložka mzdy - prémie vo výške 20%
- variabilná zložka mzdy
- osobné ohodnotenie
- mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom prostredí v zmysle Kolektívnej zmluvy
- 13. plat vo výške 50% mesačnej tarifnej mzdy
- 14. plat vo výške 50% mesačnej tarifnej mzdy
- príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie - III. pilier

Navrhovaný plat:

631,00 € mesačne

Mám záujem o túto pozíciu
Vložte obsah tu