Family Safety Day 2017
           

Kde pracuje môj otec, moja mama?
           

V sobotu, 3. júna 2017, sa uskutočnil už šiesty ročník podujatia Family Safety Day s podtitulom Kde pracuje môj otec, moja mama?

Je to podujatie určené len pre zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností a ich rodiny.
Najväčším lákadlom  firemného rodinného dňa bola možnosť vidieť na vlastné oči výrobné priestory podniku. Pre dospelých a deti nad 12 rokov bola pripravená pešia prehliadka studenej valcovne, dynamo linky, lakoplastovacej linky a expedície.Zaujímavá bola aj autobusová prehliadka podniku okolo väčšiny divíznych závodov a príležitosť nahliadnuť do haly teplej valcovne. Nechýbal bohatý sprievodný program na parkovisku a trávnatej ploche pri vstupe do U. S. Steel Košice.

Podujatia sa zúčastnilo 5 100 návštevníkov.  O ich pohodlie sa staralo viac ako 200 pracovníkov dodávateľských firiem a takmer 200 interných zamestnancov spoločnosti.

 

 

 

KONTAKTY:

 

Iveta Falatová
+421 55 673 5237

Marianna Belušková
+421 55 673 0426

Gabriela Dziaková
+421 55 673 4476

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vonkajšie vzťahy
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika