Family Safety Day 2018
           

Kde pracuje môj otec, moja mama?
           

 

V sobotu, 2. júna 2018, sa uskutoční už siedmy ročník podujatia Family Safety Day s podtitulom Kde pracuje môj otec, moja mama?
Toto podujatie je určené len pre zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností a ich rodiny.
Najväčším lákadlom aj tohtoročného firemného rodinného dňa bude určite možnosť vidieť na vlastné oči výrobné priestory. Pre dospelých a deti nad 12 rokov je pripravená pešia prehliadka teplej valcovne. Návštevníci uvidia ohrev brám v narážacích peciach, valcovanie na prípravnom a hotovnom poradí, laminárne chladenie, aj finálne za tepla valcované zvitky.
Pripravená bude aj približne 50-minútová autobusová prehliadka podniku okolo väčšiny divíznych závodov, tento rok opäť aj s prejazdom autobusu cez halu pozinkovne č. 3. Nebude chýbať bohatý sprievodný program na parkovisku a trávnatej ploche pri vstupe do U. S. Steel Košice.

 

 

 

buckiso1

Vážení kolegovia,

som rád, že vás opäť môžem pozvať na v poradí už siedmy ročník Family Safety Day. Každý rok sa na toto podujatie veľmi teším a som si istý, že rovnako tak aj väčšina z vás a vašich blízkych. Pripravili sme pre vás zaujímavý a pekný deň, počas ktorého môžete svojim rodinným príslušníkom ukázať podnik a priestory, v ktorých pracujete.

Tentoraz sme opäť naplánovali zaujímavú prehliadku. Budete mať možnosť navštíviť divízny závod Teplá valcovňa. S deťmi mladšími ako 12 rokov budete mať príležitosť absolvovať autobusovú prehliadku s prejazdom cez halu pozinkovne č. 3. Keďže toto podujatie sa už tradične koná v čase, keď deti oslavujú svoj sviatok, organizátori mysleli aj na nich a pripravili im rôzne zaujímavé atrakcie, súťaže a hry.

Som naozaj veľmi príjemne prekvapený koľko talentovaných ľudí máme v radoch našich zamestnancov, zamestnancov dcérskych spoločností,alebo ich rodinných príslušníkov. Z roka na rok sa na javisku Family Safety Day predstavujú nové talentované hudobné skupiny, či speváci. Ich výkony sa vám určite budú páčiť.

Aj tohto roku sa na pôde FSD predstaví celý rad našich partnerov. Po prvý raz budeme môcť nazrieť do stanu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, novým partnerom je aj 1. súkromná nemocnica Košice-Šaca a tiež ZOO Košice.

O práci našich útvarov sa bude môcť dozvedieť viac, ak navštívite ich stánky. Nevynechajte ani stan Nadácie U. S. Steel Košice, v ktorom sa dozviete viac o projektoch, prostredníctvom ktorých pomáhame našim zamestnancom a ich rodinám.

Pripomeňme si aj na tomto podujatí, že bezpečnosť práce je v našej spoločnosti skutočne prioritou číslo 1 a že je dôležitá tak pre našich zamestnancov, ako aj ich najbližších. Každý predsa chce, aby sa jeho otec, mama, či iný rodinný príslušník, vrátil z práce v poriadku a zdravý.  

To, že vieme pracovať bez úrazu, dokumentujú rôzne štatistiky. Zatiaľ najdlhšie  sme to dokázali minulého roku a bola to šnúra 86 dní, počas ktorej sme v našej spoločnosti nezaznamenali žiadny úraz.
Nepoľavujme preto v našom úsilí a pracujme a konajme vždy tak, aby sme neohrozili seba a svojich kolegov.

Teším sa na stretnutie s vami a vašimi rodinami.  Som presvedčený, že spolu prežijeme pekný a bezpečný deň.

Scott Buckiso
Prezident U. S. Steel Košice, s.r.o.

 

 

 

KONTAKTY:

 

Iveta Falatová
+421 55 673 5237

Marianna Belušková
+421 55 673 0426

Gabriela Dziaková
+421 55 673 4476

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vonkajšie vzťahy
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika