KONTAKT    |   _eng _sk

Profil spoločnosti
           

U. S. Steel Košice

• sme integrovaný hutnícky podnik s vyše 50-ročnou tradíciou

• našou materskou spoločnosťou je popredný svetový výrobca ocele - United States Steel Corporation

• naša výrobná kapacita je 4.5 milióna ton Ocele za rok

• zamestnávame takmer 12 000 ĽUDÍ

APLIKUJEME
5 ZÁKLADNÝCH PRINCÍPOV  PODNIKANIA

vo výrobe, komunikácii so zamestnancami a obchodnými partnermi 

 

ok_icon

BEZPEČNOSŤ

ochrana zdravia zamestnancov i všetkých ostatných pracovníkov a návštevníkov je v našej spoločnosti najvyššou prioritou

ok_icon

DIVERZITA a inklúzia

rešpektujeme rôznorodosť a talent našich zamestnancov, uznávame prínos jednotlivcov
k celkovému úspechu spoločnosti

ok_icon

NÁKLADY, KValita A zákaznÍK

poskytujeme našim zákazníkom a obchodným partnerom vysoko kvalitné produkty a služby pri udržaní efektivity nákladov
 

ok_icon

výsledky a zodpovednosť

snažíme sa o trvalé zlepšovanie, a to zodpovedným
a etickým spôsobom

ok_icon

ŽIvotné prostredie 

prevádzkujeme našu hutnícku výrobu tak, aby mala čo najmenší dopad na životné prostredie a rešpektujeme platnú environmentálnu legislatívu

 

 

Čo vyrábame

Do skladby našich výrobkov patria produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré nachádzajú uplatnenie
v
automobilovom, obalovom, elektrotechnickom, spotrebnom a stavebnom priemysle. Ich vysokú kvalitu garantuje systém manažérstva kvality podľa ISO 9001. Sme držiteľmi aj ďalších medzinárodných certifikátov.

Produkty:

»   oceľ valcovaná za tepla
»   oceľ valcovaná za studena
»   elektrotechnická oceľ
»   žiarovo pozinkovaná oceľ
»   oceľ s organickými povlakmi
»   pocínovaná oceľ
»   špirálovo zvárané rúry
»   radiátory KORAD
»   vedľajšie výrobky

 

K ČOMU SA ZAVÄZUJEME 

Hodnoty našej spoločnosti vychádzajú z tzv. Garyho princípov, jedného zo zakladateľov korporácie:

 • Som presvedčený, že ak je vec správna, bude nakoniec trvalo úspešná. 
 • Najvyššia odmena je výsledkom čestných a korektných praktík. Z dlhodobého hľadiska sú na konci sebeckého, neférového a nečestného správania zlé výsledky. 
 • Verím v súťaž ... a v to, že súťaž by mal vyhrať ten najrýchlejší, a v to, že úspech by mal pripadnúť tomu najpozornejšiemu, najaktívnejšiemu a najvytrvalejšiemu. 
 • Žiadna firma trvalo neuspeje, pokiaľ so svojimi zamestnancami nezaobchádza poctivo a ľudsky. 
 • Plne verím v publicitu. Najistejšou a najrozumnejšou kontrolou je verejná mienka.
 • Ak chceme uspieť ako podnikatelia, musíme konať na základe princípov čestnosti, férovosti, práva a spravodlivosti. 
 • Musíme pracovať tak férovo a na takej vysokej úrovni, že získame podporu tých, ktorí poznajú naše podnikanie. 
 • Nepodporujeme dohody, ktoré obmedzujú slobodné podnikanie, ani aktivity akéhokoľvek druhu, ktoré odporujú právu či verejnému prospechu. 
 • Nikdy nesmieme zabudnúť, že naše práva a záujmy sú alebo by mali byť podriadené verejnému prospechu, to znamená, že osobné práva a záujmy musia dať vždy prednosť záujmom verejnosti.

Svoju podnikateľskú činnosť vykonávame vždy
v súlade s etikou a platnou legislatívou.

 • Vyžadujeme čestnosť, poctivosť a transparentnosť aj od našich obchodných partnerov. Tieto hodnoty sú pre nás záväzné od prvého dňa, odkedy sme začali vyvíjať podnikateľskú činnosť na Slovensku. Od počiatku vyžadujeme dodržiavanie zákonov a etické správanie aj od našich dodávateľov.
 • Etické správanie tvorí základ dôvery potrebnej pre dlhodobý obchodný úspech našej spoločnosti.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.