KONTAKT    |   _eng _sk

portál pre dodávateľov
           

web aplikácie


E-queries

Web aplikácia, ktorá slúži na zadávanie dopytov od registrovaných dodávateľov.
 


ETS

Zadávanie denníkov na objednávky vystavené starým spôsobom je možné iba v starom ETS.


IWA

Zadávanie denníkov na objednávky vystavené novým spôsobom je možné iba v novom ETS. Login a heslo je rovnaké pre oba systémy.

 


E-contractual

Web aplikácia, ktorá slúži na elektronické schvaľovanie dohôd o elektronickom obchodovaní, objednávok, všeobecných nákupných a obchodných podmienok od registrovaných dodávateľov.
 


PARS

Web aplikácia, ktorá slúži na zadanie požiadavky na Povolenie na vstup do areálu USSK. 

Príručky sú pre dodávateľov k dispozícii po prihlásení sa do WEB aplikácie pre dodávateľov E-Queries; ETS; E-contractual

» Informácie k web aplikáciám

STEEL TRACK

Steel Track slúži na prezeranie vybranej dokumentácie spoločnosti USSK, ktorá je záväzná pre dodávateľov. Dodávateľ je povinný sa v aplikácii Steel Track zaregistrovať a oboznámiť svojich zamestnancov aj subdodávateľov s platnou dokumentáciou v plnom rozsahu. » prihlásiť sa

Cieľom tohto školenia je získať teoretické a aj praktické vedomosti týkajúce sa Kardinálnych pravidiel a ďalších Programov pre život ohrozujúce situácie. Zamestnanci dodávateľov, ktorí vstupujú do výrobných a údržbárskych prevádzok za účelom vykonávania svojej pracovnej činnosti, majú možnosť vyskúšať si tieto bezpečnostné pravidlá aj prakticky.

E-aukcie
                       

V prípade, že sa spoločnosť USSK rozhodne realizovať dopytové konanie prostredníctvom elektronickej aukcie,
využíva na to externý aukčný softvér ARIBA. Účasť dodávateľov v elektronickej aukcii je možná len na pozvanie USSK.
Administrátormi aukcií v spoločnosti USSK sú:

ANDREA KRISTIÁNOVÁ

 

+421 55 673 4996

akristianovask.uss.com

 

Ivana Krúpová

 

+421 55 673 4662

ivanakrupovask.uss.com

 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.