KONTAKT    |   _eng _sk

portál pre dodávateľov
           

web aplikácie


E-queries

Web aplikácia, ktorá slúži na zadávanie dopytov od registrovaných dodávateľov.
 


ETS

Zadávanie denníkov na objednávky vystavené starým spôsobom je možné iba v starom ETS.


IWA

Zadávanie denníkov na objednávky vystavené novým spôsobom je možné iba v novom ETS. Login a heslo je rovnaké pre oba systémy.

 


E-contractual

Web aplikácia, ktorá slúži na elektronické schvaľovanie dohôd o elektronickom obchodovaní, objednávok, všeobecných nákupných a obchodných podmienok od registrovaných dodávateľov.
 


PARS

Web aplikácia, ktorá slúži na zadanie požiadavky na Povolenie na vstup do areálu USSK. 


TRUCK

WEB aplikácia pre plánovanie nakládky kamiónovej prepravy.


 

Príručky sú pre dodávateľov k dispozícii po prihlásení sa do WEB aplikácie pre dodávateľov E-Queries; ETS; E-contractual

STEEL TRACK

Steel Track slúži na prezeranie vybranej dokumentácie spoločnosti USSK, ktorá je záväzná pre dodávateľov. Dodávateľ je povinný sa v aplikácii Steel Track zaregistrovať a oboznámiť svojich zamestnancov aj subdodávateľov s platnou dokumentáciou v plnom rozsahu. » prihlásiť sa

Cieľom tohto školenia je získať teoretické a aj praktické vedomosti týkajúce sa Kardinálnych pravidiel a ďalších Programov pre život ohrozujúce situácie. Zamestnanci dodávateľov, ktorí vstupujú do výrobných a údržbárskych prevádzok za účelom vykonávania svojej pracovnej činnosti, majú možnosť vyskúšať si tieto bezpečnostné pravidlá aj prakticky.

E-aukcie
                       

V prípade, že sa spoločnosť USSK rozhodne realizovať dopytové konanie prostredníctvom elektronickej aukcie,
využíva na to externý aukčný softvér ARIBA. Účasť dodávateľov v elektronickej aukcii je možná len na pozvanie USSK.
Administrátormi aukcií v spoločnosti USSK sú:

ANDREA KRISTIÁNOVÁ

 

+421 55 673 4996

akristianovask.uss.com

 

Ivana Krúpová

 

+421 55 673 4662

ivanakrupovask.uss.com

 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.