Duálne vzdelávanie
           

 

 

 

 

 

 

Rodičia a žiaci 9. ročníkov základných škôl

POZOR!

 

... v školskom roku 2017/2018 spoločnosť U. S. Steel Košice v spolupráci so SOŠ Železničnou ponúka možnosť študovať formou duálneho vzdelávania ...

 

 

PRÍLEŽITOSŤ

Príležitosť pre budúcich mladých študentov partnerskej školy v odbore:

SOŠ Železničná, Palackého 14, Košice

 • 2697 K  mechanik elektrotechnik

PONÚKAME

 

 • Prevádzkové praxe priamo v prevádzkach a výrobných závodoch našej spoločnosti.
 • Podnikové štipendium až do výšky 50 € mesačne v závislosti od prospechu a dochádzky.
 • Hmotné zabezpečenie vo forme príspevku na stravu.
 • Možnosť začlenenia sa do pracovných tímov už počas štúdia na škole.
 • Príležitosť privyrobiť si počas letných platených brigád.
 • Príspevok na ubytovanie na školskom internáte.
 • Možnosť budúcej pracovnej ponuky.

OČAKÁVAME

 

 • Dodržiavanie bezpečnostných a etických zásad našej spoločnosti.
 • Dobré študijné výsledky s priemerom nie horším ako 2,75.
 • Nula neospravedlnených hodín počas celého štúdia.
 • Úspešné absolvovanie vstupnej lekárskej prehliadky.
 • Ochota zamestnať sa po skončení školy v našej spoločnosti.

PODMIENKY PRIJATIA

• Prihlás sa na partnerskú školu v podporovanom odbore.
Pošli nám svoju
žiadosť o zaradenie do duálneho vzdelávania v našej spoločnosti najneskôr do 30. 4. 2016, spolu s kópiou aktuálneho vysvedčenia.

 

 

 

 

 

 

Adresa:

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Ľudské zdroje – útvar Nábor a výber (AC40)
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

NOVINKY PRE ŠTUDENTOV

Keď sa teória snúbi s praxou

V súlade s osnovami študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov absolvovali poslucháči 3. ročníka bakalárskeho štúdia Ústavu recyklačných technológií Hutníckej fakulty ...

Rodina hutníkov sa opäť rozrástla

Aj tohto roku usporiadali hutníci tradičnú slávnosť Šachťák, ktorá sa konala v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach 24. novembra 2016.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.