KONTAKT    |   _eng _sk

Duálne vzdelávanie
           

 

 

 

 

 

 

Rodičia a žiaci 9. ročníkov základných škôl

POZOR!

 

... v školskom roku 2018/2019 spoločnosť U. S. Steel Košice v spolupráci so SOŠ Košice-Šaca a SOŠ Železničnou ponúka možnosť študovať formou duálneho vzdelávania ...

 

 

PRÍLEŽITOSŤ

Príležitosť pre budúcich mladých študentov partnerskej školy v odbore:

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Učňovská 5, Košice-Šaca

 • 2262 K hutník operátor
 • 2413 K mechanik strojov a zariadení

Vaše výhody

 

 • Prevádzkové praxe priamo v prevádzkach našej spoločnosti.
 • Podnikové štipendium až do výšky 70 € mesačne.
 • Odmeny za produktívnu prácu počas odbornej praxe.
 • Hmotné zabezpečenie vo forme príspevku na stravu.
 • Možnosť začlenenia sa do pracovných tímov už počas štúdia na škole.
 • Príležitosť privyrobiť si počas letných platených brigád.
 • Príspevok na ubytovanie v školskom internáte.
 • Budúca pracovná ponuka.

 

Prihláška do DV - SOŠ Košice - Šaca - hutník operátor

Prihláška do DV - SOŠ Košice - Šaca - mechanik strojov a zariadení

SOŠ Železničná, Palackého 14, Košice

 • 2697 K  mechanik elektrotechnik
   

Vaše výhody

 

 • Prevádzkové praxe priamo v prevádzkach našej spoločnosti.
 • Podnikové štipendium až do výšky 50 € mesačne.
 • Odmeny za produktívnu prácu počas odbornej praxe.
 • Hmotné zabezpečenie vo forme príspevku na stravu.
 • Možnosť začlenenia sa do pracovných tímov už počas štúdia na škole.
 • Príležitosť privyrobiť si počas letných platených brigád.
 • Budúca pracovná ponuka.


 

Prihláška do DV - SOŠ Železničné

OČAKÁVAME

 

 • Dodržiavanie bezpečnostných a etických zásad našej spoločnosti.
 • Dobré študijné výsledky s priemerom nie horším ako 2,75.
 • Nula neospravedlnených hodín počas celého štúdia.
 • Úspešné absolvovanie vstupnej lekárskej prehliadky.
 • Ochota zamestnať sa po skončení školy v našej spoločnosti.

PODMIENKY PRIJATIA

• Prihlás sa na partnerskú školu v podporovanom odbore.
Pošli nám svoju
žiadosť o zaradenie do duálneho vzdelávania v našej    spoločnosti najneskôr do 31. 3. 2018, spolu s kópiou aktuálneho polročného vysvedčenia.

 

 

 

 

 

 

Adresa:

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Ľudské zdroje – útvar Nábor a výber (AC40)
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

NOVINKY PRE ŠTUDENTOV

Správna voľba povolania = úspech v kariére

Siedmy ročník dvojdňového podujatia Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu pripravil 24. a 25. októbra 2017 v priestoroch Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici ...

Záujem o celoročnú prax i stáž

Deň kariéry, ktorý zorganizovala Technická univerzita v Košiciach 18. októbra 2017 v priestoroch univerzitnej knižnice už po dvanásty raz, sa tešil veľkému záujmu ...

Pro Educo už o dva týždne

Už o dva týždne, 29. a 30. novembra 2017, sa v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach uskutoční deviaty ročník medzinárodného veľtrhu vzdelávania Pro Educo 2017.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.