KONTAKT    |   _eng _sk

Duálne vzdelávanie
           

 

 

 

 

 

 

Rodičia a žiaci 9. ročníkov základných škôl

POZOR!

 

... v školskom roku 2017/2018 spoločnosť U. S. Steel Košice v spolupráci so SOŠ Košice-Šaca a SOŠ Železničnou ponúka možnosť študovať formou duálneho vzdelávania ...

 

 

PRÍLEŽITOSŤ

Príležitosť pre budúcich mladých študentov partnerskej školy v odbore:

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Učňovská 5, Košice-Šaca

 • 2262 K hutník operátor
   

Vaše výhody

 

 • Prevádzkové praxe priamo v prevádzkach našej spoločnosti.
 • Podnikové štipendium až do výšky 70 € mesačne.
 • Odmeny za produktívnu prácu počas odbornej praxe.
 • Hmotné zabezpečenie vo forme príspevku na stravu.
 • Možnosť začlenenia sa do pracovných tímov už počas štúdia na škole.
 • Príležitosť privyrobiť si počas letných platených brigád.
 • Príspevok na ubytovanie v školskom internáte.
 • Budúca pracovná ponuka.

 

Prihláška do DV - SOŠ Košice - Šaca

SOŠ Železničná, Palackého 14, Košice

 • 2697 K  mechanik elektrotechnik
   

Vaše výhody

 

 • Prevádzkové praxe priamo v prevádzkach našej spoločnosti.
 • Podnikové štipendium až do výšky 50 € mesačne.
 • Odmeny za produktívnu prácu počas odbornej praxe.
 • Hmotné zabezpečenie vo forme príspevku na stravu.
 • Možnosť začlenenia sa do pracovných tímov už počas štúdia na škole.
 • Príležitosť privyrobiť si počas letných platených brigád.
 • Budúca pracovná ponuka.


 

Prihláška do DV - SOŠ Železničné

OČAKÁVAME

 

 • Dodržiavanie bezpečnostných a etických zásad našej spoločnosti.
 • Dobré študijné výsledky s priemerom nie horším ako 2,75.
 • Nula neospravedlnených hodín počas celého štúdia.
 • Úspešné absolvovanie vstupnej lekárskej prehliadky.
 • Ochota zamestnať sa po skončení školy v našej spoločnosti.

PODMIENKY PRIJATIA

• Prihlás sa na partnerskú školu v podporovanom odbore.
Pošli nám svoju
žiadosť o zaradenie do duálneho vzdelávania v našej    spoločnosti najneskôr do 31. 3. 2017, spolu s kópiou aktuálneho polročného vysvedčenia.

 

 

 

 

 

 

Adresa:

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Ľudské zdroje – útvar Nábor a výber (AC40)
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

NOVINKY PRE ŠTUDENTOV

Rodina košických hutníkov sa rozrastie

Košických hutníkov bude opäť viac. Vo štvrtok 4. mája 2017 podpísala spoločnosť U. S. Steel Košice so štyridsiatimi dvomi budúcimi maturantmi Strednej odbornej školy v Košiciach ...

Metalurgia 2017 spoznala víťazov

Už po dvadsiaty tretí raz sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach uskutočnila medzinárodná študentská vedecká odborná konferencia, ktorú pod názvom Metalurgia 2017 ...

U. S. Steel Košice prijíma absolventov

Košice, 4. máj 2017 – Dnes podpísala spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. 42 zmlúv o budúcej pracovnej zmluve so žiakmi Strednej odbornej školy v Košiciach – Šaci ...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.