KONTAKT    |   _eng _sk

Spoločne pre región
           

 

Grantový program
U. S. Steel Košice
a Karpatskej nadácie

            

CIELE PROGRAMU:

 • Podporiť komunity, obce, sídliská a mestské časti pri svojpomocnom riešení miestnych problémov s využitím vlastných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
   
 • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na komunitnej úrovni.
   
 • Stimulovať inovatívne riešenia problémov, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.
   
 • Podporiť projekty, ktorých sa aktívne zúčastňujú zamestnanci USSK a/alebo jej dcérskych spoločností.
spolocne


U. S. Steel Košice, s.r.o. a Karpatská nadácia otvorili 10. októbra 2018 dvanásty ročník grantového programu Spoločne pre región,
v ktorom prerozdelia 13 000 eur na podporu verejnoprospešných komunitných projektov.

V programe Spoločne pre región sú podporované projekty, ktoré dokážu nadchnúť a spojiť ľudí v miestnych komunitách pre spoločný cieľ, ktoré zapájajú miestnu samosprávu, lokálne neziskové organizácie aj podnikateľské subjekty do realizácie nápadov a riešení trvalo prospešných pre ľudí v danom regióne.

O grant z programu sa mohli uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých aktívne pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností. 

Program podporí realizáciu projektov v minimálne jednej z nasledujúcich oblastí:

 • Bezpečnosť - aktivity smerujúce k bezpečnejšiemu správaniu sa a konaniu vo všetkých oblastiach života.
 • Deti a mládež - voľnočasové aktivity podporujúce zmysluplné využívanie voľného času.
 • Environmentálne programy a vzdelávanie - ochrana prírody a životného prostredia.

Maximálna výška grantu je 2 500 eur. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 21. december 2018.
Návrhy projektov je možné predložiť len elektronicky na www.granty.karpatskanadacia.sk.

Od otvorenia programu podporila spoločnosť U. S. Steel Košice a Karpatská nadácia 101 projektov celkovou sumou prevyšujúcou 255 400 eur.

„Naša podpora pre tento región je dlhodobá a rozsiahla. Prispievame na rozvoj v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Program Spoločne pre región je unikátny v tom, že naši zamestnanci sami aktívne navrhujú, čo je pre ostatných dôležité a naša firma im v ich úsilí rada podáva pomocnú ruku.“

James Bruno, prezident U. S. Steel Košice

Prehľad podporených organizácií a projektov v roku:

Detská organizácia FÉNIX, o. z., Územná organizácia Snina
Vihorlatské úzkokoľajky - 2. Etapa, 2 500 EUR

Detská železnica Košice o.z.
Aktivizácia mladých železničiarov počas 60-ročného jubilea detskej železnice, 2 275,54 EUR

Mesto Moldava nad Bodvou
Oddychová zóna pri rieke Bodva, 2 500 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom
Rozkvitnuté Kostoľany (úprava verejných priestranstiev, starej obecnej studne a osadenie drobnej parkovej architektúry), 2 008 EUR

Priatelia trstenskej prírody o.z.
Včelárenie - sladké, zdravé, užitočné - skús si to s name, 2 500 EUR

VERBUM BONUM (DOBRÉ SLOVO) o.z.
Čarovný svet skál, 1 802 EUR

Obec Lacková    
Na pamiatku predkov, do pamäte potomkov,    2514,35 EUR

Obec Margecany
Bezpečné in-line korčuľovanie, cyklistika a turistika v Rolovej hute,    2794,20 EUR

Obec Obišovce    
Zachráňme Obišovský hrad,    1990 EUR

Obec Vyšná Olšava    
Školské arborétum,    2430 EUR

Obec Ulič    
Krása spod Polonín oživená v starom dreve,    2967,45 EUR

OZ Detská železnica Košice    
Mladý železničiar 2014 - ochrana a záchrana detskej železničky,    2670 EUR

OZ ONAS    
"Aktívne za zdravím 2014",    2800 EUR

OZ Zlatá Baňa pre všetkých    
Celoročná starostlivosť o turistickú trasu pri Zlatej Bani,    3000 EUR

Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o.    
Ruka v ruke naprieč času,    2785 EUR

ZOM Prešov    
Boccia dobýva srdcia východniarov,    3049 EUR

OZ Čemerica Stakčín, Stakčín
Otvorme dvere do Polonín na mieste čiernej skládky,    3 000 EUR

OZ Detská železnica Košice, Košice    
Mladý železničiar - ochrana a záchrana detskej železničky,    3 000 EUR

OZ Different - Združenie na podporu a rozvoj kultúrnych a environmentálnych aktivít, Andrejová    
Zelený Bardejov,    1 355 EUR

MC Drobec - materské centrum, Michalovce    
Ekodrobec - spoznávaj a chráň,    2 700 EUR

Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov    
Rekonštrukcia štartovacieho pahorku BMX bikrosovej dráhy,    2 500 EUR

Obec Brezovica    
Spoločne oživme a odprezentujme dedičstvo predkov doma aj v zahraničí,    3 000 EUR

Obec Hažín 
Záchrana kultúrneho dedičstva obce Hažín,    2 600 EUR

OZ Priatelia trstenskej prírody, Trstené pri Hornáde
Cyklisti, turisti, vitajte v mikroregióne Hornád,    2 945 EUR

OZ TJ Partizán ŠM Rudník, Rudník    
Oddychová zóna pri Svätej Anne spája komunitu,    2 900 EUR

OZ Záchranná služba Východ, Gelnica    
GL - Rescue 2013,    3 000 EUR

OZ Deťom Šariša, Veľký Šariš
projekt Dopravné ihrisko v Materskej škole vo Veľkom Šariši, 3 000 EUR

Obec Zemplínska Široká
projekt Vráťme " Močidlu" čo mu patrí, 1 919 EUR

OZ Francesco - regionálne autistické centrum, Prešov
projekt Aj autisti chcú športovať, 2 900 EUR

Obec Péder
projekt Vytvorenie centra na zachovanie tradičného ľudového umenia, 2 095,42 EUR

OZ Zemplínsko - užská hradná cesta, Strážske
projekt Živá dielňa - letná škola remesiel 2012, 2 881 EUR

OZ Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť, Hnilčík
projekt Banský skanzen v Hnilčíku, 2 414 EUR

Obec Michaľany
projekt Prvé detské ihrisko v obci Michaľany, 2 900 EUR

Obec Kluknava
projekt Viacúčelová športová plocha pri ZŠ v Kluknave, 2 820 EUR

OZ Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Rožňava
projekt Spoločne urobíme viac, 2 799.10 EUR

OZ Romano Kham, Drienovec
projekt Krok za krokom, 2 010 EUR

OZ Santiago, Veľký Šariš
projekt Obnova stredovekého bojiska Chyžka, 1 261.48 EUR

.

Občianske združenie Telovýchovná jednota Partizán ŠM Rudník
projekt Oddychová zóna na Svätej Anne - vidiecky turizmus bezpečne, 3 178 EUR

Občianske združenie Rákociho cesta, Veľký Šariš
projekt Štyri obce, jeden hrad, 1 000 EUR

Rodičovské združenie pri MŠ Galaktická 9, Košice
projekt Bezpečne na ceste, 3 300 EUR

Mestská časť Košice - Západ
projekt Paráda Terasy, 2 900 EUR

Obec Péder
projekt Leto v Pederi - nájdime si znova k sebe cestu, 2 400 EUR

Občianske združenie DOMKA Košice
projekt Sídlisko pre šport, 2 600 EUR

Občianske združenie Kandík - Kakasmandikó polgári tarsulás, Silica
projekt Postavme si detský sen, 3 291 EUR

Občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy, Topoľovka
projekt Rekonštrukcia vojnových cintorínov pri obci Výrava, 2 050 EUR

Občianske združenie Klub historických koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach
projekt Oprava historického parného rušňa 434.2338 z roku 1917, 3 200 EUR

Združenie NÁDEJ na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade
projekt Sme iní, no nie horší, 530 EUR

Občianske združenie Fauna Carpatica, Košice
projekt Korytnačka močiarna a ľudia v okolí obce Streda nad Bodrogom, 500 EUR

Združenie na záchranu Zborovského hradu, Bardejov
projekt Revitalizácia historickej dubovej aleje, 2 051 EUR 

Obec Čečejovce
projekt Pre úsmev našich detí, 3.285 Eur

Domka - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Rožňava
projekt Karpatská nadácia pomáha mladým dobrovoľníkom v Rožňave, 2.750 Eur

Tvorivý dom na vidieku n.o., Drienovec 
projekt Remeslo hrou, 2.215 Eur

Obec Komárovce
projekt Účelne trávený voľný čas - rozumne a zdravo, 2.330 Eur

Občianske združenie Krok za krokom Košice
projekt ZZZ - Znovu zopár zobudených, 2.510 Eur

Občianske združenie POLOMJANKA, Poloma
projekt Spoločne pre rozvoj folklóru v Polome, 3.000 Eur

Občianske združenie Priatelia trstenskej prírody
projekt Starý Hornád - zo smetiska oáza oddychu, 2.560 Eur

Občianske združenie SOSNA, Košice
projekt Múdra domácnosť - environmentálne alternatívy pre zeleň a vodu, 3.300 Eur

Mesto Spišská Belá
projekt Bezpečné mesto, 2.600 Eur

Svetielko pomoci, neziskový fond, Košice
projekt Svetielko pomoci Vám vždy ukáže cestu, 2.350 Eur

ALMA - Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera, Jablonov nad Turňou 
Interaktívne zelené štúdio - zachovanie identity vidieka, 3.210,- €

Autistické centrum Rubikon, n. o., Košice
Letný tábor remesiel, 2.409,96 €

Detská organizácia FRIGO, Košice 
Otvorený klub Pohoda, 3.300,- €

Materské centrum Stonožka, Košice
Príručka bezpečnosti a bezpečnostný preukaz dieťaťa, 2.661,41 €

Mikroregión Eurošariš, Kapušany
Najkrajší kút v šírom svete, 3.305,- €

Občianske združenie Dizajn fórum, Drienovec 
Veci a vecičky - malé múzeum remesiel na vidieku, 3.294,- €

Občianske združenie Katarína, Terňa
Poznávame, chránime a využívame les, 3.261,- €

Priatelia trstenskej prírody, Trstené pri Hornáde
Zachráňme Starý Hornád - revitalizácia, 3.319,39 €

Rákociho cesta, Veľký Šariš
Cech hradných záchrancov, 2.224,- €

Slovenská ornitologická spoločnosť/Bird Life Slovensko, pobočka Michalovce 
Avescentrum - ekovýchovné centrum Vtáčieho raja, 2.927,70 €

Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť, Prešov
Putovanie storočiami, 3.281,46 €

Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť, Prešov
Projekt: Dobrovoľnícka služba na hrade, 94 000 Sk

Obec Družstevná pri Hornáde, Družstevná pri Hornáde
Projekt: Kompost - zelený poklad, 91 290 Sk

Telovýchovná jednota Družstevník Paňovce
Projekt: Paňovce - Spoznaj svojho suseda, 87 822 Sk

Tvorivý dom na vidieku n.o., Drienovec
Projekt: Rómska galéria - priestor pre komunitné kultúrne voľnočasové aktivity, 97 400 Sk

Obec Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša
Projekt: Radosť pre naše slniečka, 68 850 Sk

Literárna spoločnosť Pravé orechové, Košice
Projekt: Zem bez príbehov = strom bez koreňov, 99 980 Sk

Slovenský skauting 66. zbor Eduarda Korpoyana, Nižné Ružbachy
Projekt: Lezecká stena - prostriedok na posilnenie miestnej komunity, 100 000 Sk

SOPKA (Senianska oddychovo-pohybová kultúrna aktivita) n. o., Seňa
Projekt: Rekonštrukcia bežeckej dráhy a výstavba detského ihriska, 100 000Sk

Obec Zlatá Idka
Projekt: Zachovanie kultúrneho dedičstva o baníctve a hutníctve v Zlatej Idke, 50 000 Sk

Obec Zemplínska Teplica
Projekt: Sieň tradícií obce Zemplínska Teplica, 99 500 Sk

 ZRPŠ pri materskej škole Dénešova 53, Košice
Projekt: Vytvoriť bezpečné prostredie pre deti a viesť k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky, 91 158 Sk

Rodičovské združenie pri ZŠ Gemerská 2, Košice
Projekt: Prírodná zelená bariéra, školská bylinná záhrada, 20 000 Sk

Anima
Tvorivá ruka človeka má veľkú silu, 1500 EUR

Naša šanca
Mŕtve rameno – kotlík života, 2 500 EUR

Barlička
Bezpečne na cestách, bezpečne domov, 2 430 EUR

Obec Družstevná pri Hornáde
Deťom pre radosť (Zveľadenie verejného priestranstva s ihriskom), 2 500 EUR

Obec Oľšov
Rekonštrukcia Švecovej studne, 1 074 EUR

Obec Ruská Nová Ves
Soľ nás spája, 1 296 EUR

Obec Ulič
Vtáčie hniezdo pri uličke, 2 200 EUR

Detská železnica Košice
Nové priestory malých železničiarov v novej staničnej budove,  2 460 EUR

Domka, stredisko Košice
Dobrovoľníctvo – životný štýl, 2 222,98 EUR

Ľubovňan, kynologický klub
Nekončíme, 2 000 EUR

Obec Hažlín
Zmeňme čiernu skládku na oddychovú zónu, 2 483 EUR

Obec Jarabina
Lesopark Jarabina, 2 500 EUR

OZ Barlička
Tri záhrady – tri generácie, 2 239 EUR

Enjoy the ride
Safe view, Safe ride  (2 250 eur)

Akademik TU Košice
Čistá hladina a brehy Ružína  (2 250 eur)

Obec Podhradik
Hradná ohrada pre zubaté kosačky (2 250 eur)

Obec Nižná Myšľa
Oddychová zóna pre každého (2 250 eur)

OZ Tvorivá dielňa, Košice
Šijeme a tvoríme pre radosť, s deťmi a pre deti  (2 250 eur)

Telovýchovná jednota Partizán ŠM Rudník
Oddychová zóna pri Svätej Anne - stretnutia mládeže regiónu (2 250 eur)

KontaKt


U. S. Steel Košice
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

ĽubOmíra Šoltésová

koordinátorka projektu
 

+421 55 673 4250

lsoltesovask.uss.com

 

Novinky z komunity

Keď úplné ticho zaplnia zvuky

Okaté dievčatko si nás najprv zvedavo obzeralo. No keď sme sa ho opýtali, ako sa volá, len sa so šibalským úsmevom hanblivo stúlilo do mamkinho náručia. Predsa len, tam je najbezpečnejšie...

Miesto, kde sa stretnú všetci

Obec Nižná Myšľa získala prostriedky z grantového programu Spoločne pre región na vytvorenie oddychovej zóny pre každého. Rozhodli sa premeniť zanedbanú parcelu,...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.