KONTAKT    |   _eng _sk

Grant použili na kultúrno-spoločenské, športové a tvorivé aktivity
           

Pridané: 12.3.2012
Autor: Richard DREISIG
Kategória: 05/2012

Program Spoločne pre región podporil aj združenie Nádej v Poprade

Sme iní, no nie horší. S takýmto názvom projektu sa uchádzalo Občianske združenie Nádej z Popradu o získanie finančného grantu v rámci programu Spoločne pre región 2011, ktorý každoročne vyhlasuje U. S. Steel Košice s Karpatskou nadáciou. Nakoniec sa projekt, ktorý vymyslela a do súťaže prihlásila riaditeľka Denného stacionára - DSS v Poprade Agnesa Zelená, zaradil medzi tucet ocenených. Získané financie tak pomohli realizovať rôzne kultúrno-spoločenské, športové a tvorivé aktivity.

Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade je organizácia s dlhoročnou tradíciou. V rámci svojich činností pomáha organizovať rôzne záujmové krúžky, výlety a stojí za rôznymi charitatívnymi zbierkami. Ich služby využívajú deti i dospelí.

A načo získaný grant použili? "Financovali sme z neho tvorivé dielne, kde klienti denného stacionára, ktorých tvoria ľudia so špeciálnymi potrebami, s mentálnym, telesným a viacnásobným postihnutím, pracovali pod vedením vybraných vedúcich s rôznymi materiálmi a pomôckami," vysvetlila autorka projektu Sme iní, no nie horší A. Zelená. Grant začali využívať od júna minulého roku. Ľudia s mentálnym postihnutím vyrábajú v tvorivých dielňach pohľadnice, sviečky zdobené dekupážou (servítková technika - pozn. autora) a rôzne vianočné ozdoby. S ich výrobkami ste sa mali možnosť stretnúť počas vianočných trhov v Poprade, na vianočnom predaji v budove Prešovského samosprávneho kraja v Prešove, ba dokonca v našom hlavnom meste Bratislave, počas Radničkiných trhov. O svojich zručnostiach presvedčili klienti združenia aj na 16. ročníku prehliadky prác ľudí s mentálnym postihnutím, ktorý sa konal v Tatranskej galérii v Poprade. Vystavovali v nej diela, ktoré vznikli v tvorivých dielňach a niektoré z nich aj ocenili. Súčasťou kultúrneho programu bolo i tanečné a baletné vystúpenie mladých ľudí zo združenia Nádej.

Finančný grant použili aj v iných aktivitách. Vďaka nemu zakúpili materiál na výrobu kostýmov pre kultúrne vystúpenie - benefičný koncert Svetielko nádeje, ktorý usporiadalo združenie Nádej po prvýkrát. Spoločensko-kultúrne aktivity vyvrcholili v decembri minulého roka, keď mladí ľudia s mentálnym postihnutím vystúpili na Vianočnej besiedke v priestoroch Denného stacionára - Domova sociálnych služieb v Poprade. Predviedli sa v programe, v ktorom dominoval spev, recitácia, tanec a rôzne scénky.

Súhrn aktivít financovaných z grantu Spoločne pre región bol skutočne pestrý. Jeho prínos zhodnotila aj A. Zelená: "Naši klienti sa na všetkých podujatiach s nadšením zúčastňujú, čo prispieva ku skvalitneniu ich života. Tešia sa z výsledkov svojej práce a na verejných vystúpeniach dokazujú, že sú činní a plnohodnotní ľudia. Plneniu aktivít projektu veľmi prospela aj zanietenosť ľudí, ktorí pracujú s touto skupinou."

Empty

ODPORÚČAME

18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva
17.1.2018
Odštartoval 51. ročník hokejového turnaja o Pohár prezidenta U. S. Steel Košice
16.1.2018
Novou viceprezidentkou pre financovanie Silvia Gaálová
12.1.2018
Zjazdoví lyžiari zabojujú na Jahodnej, bežkári na Kojšovskej holi