Dobrovoľníctvo
           

 

 

 

Dobrovoľnícke programy
           

Súčasťou podpory regiónu sú aj firemné dobrovoľnícke aktivity, ktoré firma organizuje počas celého roka. Hutníci pomáhajú nielen deťom, hendikepovaným a starým občanom, ale na mnohých ďalších miestach, kde ich pomoc potrebujú. Okrem finančných i nefinančných zbierok každoročne dobrovoľne pomáhajú od 5. do 22. decembra vo vianočnom charitaívnom stánku a roky pôsobili aj ako dobrovoľní lektori v rámci vzdelávacích projektov Junior Achievment Slovensko. Najväčším podujatím sú Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice, ktoré sa konajú od roku 2007. V roku 2008 a 2011 boli súčasťou projektu Naše Košice, organizované v spolupráci s Nadáciou Pontis. 

Dlhodobé a systematiské úsilie v oblasti firemnej filantropie ocenila aj odborná porota súťaže Via Bona Slovakia a udelila 2. apríla 2009 firme U. S. Steel Košice Cenu za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít.

U. S. Steel pre košice 2016

10. ročník podujatia Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice sa uskutočnil 13. a 14. mája pod názvom U. S. Steel pre Košice 2016. Zamestnanci firmy a jej dcérskych spoločností sa mohli zapojiť do filantropických aktivít na podporu regiónu, pridať sa k verejnoprospešným prácam a pomôcť vlastným časom i prácou viacerým neziskovým organizáciám.
Piatok, 13. mája, začalo podujatie tradičnou Hutníckou kvapkou krvi, ako aj zbierkou šatstva a ďalších potrieb pre krízové a komunitné centrá a charitný dom. Sobota, 14. mája, bola zameraná na pracovné aktivity v prospech ďalších inštitúcií.

 

Podporené subjekty13. máj 2016 (piatok)

HUTNÍCKA KVAPKA KRVI

Miesto realizácie: Hematologicko-transfúziologické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica, poliklinika Vstupný areál USSK
Kapacita: 100 dobrovoľníkov
Čas: 6.00 - 12.00 hod.
Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704 112, lsoltesova@sk.uss.com, www.nemocnicasaca.sk


ZBIERKA UŽITOČNÝCH VECÍ PRE CHARITNÉ CENTRÁ

 

Darovanie detského ošatenia, oblečenia pre tínedžerov, zachovanej obuvi (celé topánky bez podpätkov, tenisky, kroksy), čistej spodnej bielizne, ošatenia pre dospelých mužov a ženy, opaskov, menších cestovných tašiek, kabeliek, učebníc a kníh v angličtine, školských potrieb, posteľnej bielizne, prikrývok, uterákov, utierok, kuchynského riadu, hygienických potrieb, pracích práškov aj trvanlivých potravín. Ocenili aj pracovné a záhradnícke náradie, semená a zeleninové priesady, hnojivá či nepotrebný stavebný materiál (kachličky, vyhrievacie telesá, farby, cement, stierky, drevo).

 

Miesto realizácie: OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II) 
Miesto realizácie: Arcidiecézna charita, Dom pokojnej staroby, Južná trieda 2, Košice

Čas: 12.00 - 18.00 hod.
Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704 467, stvrdonova@sk.uss.com
www.charita-ke.sk, www.oaza-nadej.org, www.etp.sk


14. máj 2016 (sobota) 


ZBIERKA UŽITOČNÝCH VECÍ PRE CHARITNÉ CENTRÁ

 

Darovanie detského ošatenia, oblečenia pre tínedžerov, zachovanej obuvi (celé topánky bez podpätkov, tenisky, kroksy), čistej spodnej bielizne, ošatenia pre dospelých mužov a ženy, opaskov, menších cestovných tašiek, kabeliek, učebníc a kníh v angličtine, školských potrieb, posteľnej bielizne, prikrývok, uterákov, utierok, kuchynského riadu, hygienických potrieb, pracích práškov aj trvanlivých potravín. Ocenili aj pracovné a záhradnícke náradie, semená a zeleninové priesady, hnojivá či nepotrebný stavebný materiál (kachličky, vyhrievacie telesá, farby, cement, stierky, drevo).

 

Miesto realizácie: OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II) 
Miesto realizácie: Arcidiecézna charita, Dom pokojnej staroby, Južná trieda 2, Košice

Čas: 8.00 - 15.00 hod.
Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704 467, stvrdonova@sk.uss.com
www.charita-ke.sk, www.oaza-nadej.org, www.etp.sk

BOTANICKÁ
ZÁHRADA

Úprava chodníka v lesoparku, natieranie drevených altánkov a lavíc, vyplievanie a presádzanie, interiérové nátery.­
Miesto realizácie: Mánesova 23, Košice
Kapacita: 40 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704 112, lsoltesova@sk.uss.com
www.upjs.sk/pracoviska/botanickazahrada

DETSKÁ HISTORICKÁ ŽELEZNICA 

Čistenie trate od náletových drevín,­ štrkovanie trate, čistenie potoka a úpra­va brehov, údržba rušňov, natieranie veľkokapacitného kontajnera, obnovy náterov vozňov, maľovanie zábradlia na moste, návestidiel, približovadiel a predzveste v areáli zdravia.
Miesto: Košice - Čermeľ
Kapacita: 40 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: F. Gregor, 0917 656 248, fgregor@sk.uss.com
www.detskazeleznica.sk

DETSKÝ DOMOV Hurbanova

Záhradnícke práce v areáli – kosenie, hrabanie suchej trávy, strihanie a tvarovanie kríkov, čistenie chodníkov, náter kovových konštrukcií a drevených preliezačiek, úprava skalky, pieskoviska a detského ihriska.
Miesto realizácie: Detský domov Košice, Hurbanova 42 (Červený breh)
Kapacita: 40 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: I. Falatová, 0903 656 460, ifalatova@sk.uss.com
www.dedke.sk

KLUB
FORRESTA GUMPA

Maľovanie oplotenia areálu, úprava vnútorného dvora, montáž trampolíny a lavičky, stavebné práce v interiéri.
Miesto realizácie: Užhorodská 8 (Železníky), Košice
Kapacita: 25 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: G. Dziaková, 0917 623 253, gdziakova@sk.uss.com
www.klubforrestagumpa.webnode.sk

 

 

 

 

ÚNIA VZÁJOMNEJ POMOCI ĽUDÍ A PSOV

Rezanie a odkladanie palivového dreva, rozdelenie výbehu na dve časti a osadenie dvoch bránok, kosenie a hrabanie trávy, demontáž paliet a výroba lavičiek, štrkovanie plôch.
Miesto realizácie: Útulok pre psov, Haniska
Kapacita: 30 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: A. Köteles, 0917 704 068, akoteles@sk.uss.com
www.uvp.sk

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE

Nátery oplotenia, čistenie rigolov a výmena rákosových rohoží v obslužných priestoroch a inštalácia striešky na senníku.
Miesto realizácie: ZOO Kavečany
Kapacita: 30 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: M. Belušková, 0917 704 182, mbeluskova@sk.uss.com
www.zookosice.sk

Hlavný organizátor:

usske_logo

Mediálni partneri:

ocel_logo copy
banner-kosice-dnes

Novinky z komunity

Dni dobrovoľníkov budú opäť v máji

Hoci máj je ešte ďaleko, už teraz si naši skalní, ale i noví dobrovoľníci môžu poznačiť do kalendára termín 12. - 13. máj 2017, počas ktorého sa uskutoční tradičné dvojdňové ...

Komu, koľko a na čo

Spoločnosť U. S. Steel Košice umožnila v decembri minulého roka osemnástim neziskovým a partnerským organizáciám prezentovať svoju činnosť a aktivity ...

Vtáčie hniezdo pri uličke už stojí

Skvelý nápad mali vlani v obci Ulič, ktorý napokon nadšenci pretavili do projektu Vtáčie hniezdo pri uličke a uchádzali sa s ním o grant v rámci programu spoločnosti ...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.