KONTAKT    |   _eng _sk

Dobrovoľníctvo
           

 

 

 

Dobrovoľnícke programy
           

Súčasťou podpory regiónu sú aj firemné dobrovoľnícke aktivity, ktoré firma organizuje počas celého roka. Hutníci pomáhajú nielen deťom, hendikepovaným a starým občanom, ale na mnohých ďalších miestach, kde ich pomoc potrebujú. Okrem finančných i nefinančných zbierok každoročne dobrovoľne pomáhajú od 5. do 22. decembra vo vianočnom charitaívnom stánku a roky pôsobili aj ako dobrovoľní lektori v rámci vzdelávacích projektov Junior Achievment Slovensko. Najväčším podujatím sú Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice, ktoré sa konajú od roku 2007. V roku 2008 a 2011 boli súčasťou projektu Naše Košice, organizované v spolupráci s Nadáciou Pontis. 

Dlhodobé a systematiské úsilie v oblasti firemnej filantropie ocenila aj odborná porota súťaže Via Bona Slovakia a udelila 2. apríla 2009 firme U. S. Steel Košice Cenu za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít.

HUTNÍCI pre košice 2017

11. ročník podujatia Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice sa uskutoční 12. a 13. mája. Zamestnanci firmy a jej dcérskych spoločností sa môžu zapojiť do filantropických aktivít na podporu regiónu, pridať sa k verejnoprospešným prácam a pomôcť vlastným časom i prácou viacerým neziskovým organizáciám.
V piatok, 12. mája, začne podujatie tradičnou Hutníckou kvapkou krvi, ako aj zbierkou šatstva a ďalších potrieb pre krízové a komunitné centrá a charitný dom. Sobota, 13. mája, bude zameraná na pracovné aktivity v prospech ďalších inštitúcií.

 

Podporené subjekty12. máj 2017 (piatok)

HUTNÍCKA KVAPKA KRVI

Miesto realizácie: Hematologicko-trans­fúziologické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica, poliklinika Vstupný areál USSK
 

Kapacita: 100 dobrovoľníkov
Čas: 6.00 - 12.00 hod.
Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704 112, lsoltesova@sk.uss.com, www.nemocnicasaca.sk


ZBIERKA UŽITOČNÝCH VECÍ PRE CHARITNÉ CENTRÁ

 

Zbierka pre Arcidiecéznu charitu, Oázu-nádej pre nový život a ETP Slovensko.

Darovanie oblečenia a obuvi pre deti aj dospelých vrátane domáceho oblečenia, čistej spodnej a posteľnej bielizne, prikrývok, uterákov, utierok, kuchynského riadu, hygienických potrieb a trvanlivých potravín všetkého druhu. Organizácie využijú aj funkčné domáce spotrebiče a pri vzdelávaní detí všetky možné školské potreby, mobilné telefóny, tablety či iné PC príslušenstvo.

 

Miesto realizácie: OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II) 
Miesto realizácie: Arcidiecézna charita, Dom pokojnej staroby, Južná trieda 2, Košice

Čas: 12.00 - 18.00 hod.
Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704 467, stvrdonova@sk.uss.com
www.charita-ke.sk, www.oaza-nadej.org, www.etp.sk


13. máj 2017 (sobota) 


ZBIERKA UŽITOČNÝCH VECÍ PRE CHARITNÉ CENTRÁ

 

Zbierka pre Arcidiecéznu charitu, Oázu-nádej pre nový život a ETP Slovensko.

Darovanie oblečenia a obuvi pre deti aj dospelých vrátane domáceho oblečenia, čistej spodnej a posteľnej bielizne, prikrývok, uterákov, utierok, kuchynského riadu, hygienických potrieb a trvanlivých potravín všetkého druhu. Organizácie využijú aj funkčné domáce spotrebiče a pri vzdelávaní detí všetky možné školské potreby, mobilné telefóny, tablety či iné PC príslušenstvo.

 

Miesto realizácie: OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II) 
Miesto realizácie: Arcidiecézna charita, Dom pokojnej staroby, Južná trieda 2, Košice

Čas: 8.00 - 15.00 hod.
Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704 467, stvrdonova@sk.uss.com
www.charita-ke.sk, www.oaza-nadej.org, www.etp.sk

BOTANICKÁ
ZÁHRADA

Betónovanie chodníka v centrálnej časti, natieranie drevených altánkov a lavíc, vyplievanie a okopávanie záhonov, interiérové nátery.
Miesto realizácie: Mánesova 23, Košice
Kapacita: 40 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704 112, lsoltesova@sk.uss.com
www.upjs.sk/pracoviska/botanickazahrada

DETSKÁ HISTORICKÁ ŽELEZNICA 

Čistenie trate a potoka od náletových drevín, čistenie podvalov a štrkovanie trate, údržba rušňov, natieranie vozňov, drevený obklad šatne rušňovodičov.
Miesto: Košice - Čermeľ
Kapacita: 40 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: F. Gregor, 0917 656 248, fgregor@sk.uss.com
www.detskazeleznica.sk

KLUB
FORRESTA GUMPA

Záhradnícke a čistiace práce v areáli, nakladanie a odvoz vyradeného nábytku, maľovanie v interiéri, umývanie okien.
Miesto realizácie: Užhorodská 8 (Železníky), Košice
Kapacita: 20 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: G. Dziaková, 0917 623 253, gdziakova@sk.uss.com
www.klubforrestagumpa.webnode.sk

ÚNIA VZÁJOMNEJ POMOCI ĽUDÍ A PSOV

Montáž prístreškov vo výbehoch, murovanie ohniska, osadenie dreveného stola a lavíc, nátery drevených konštrukcií a lodného kontajnera, rezanie a odkladanie palivového dreva, kosenie a hrabanie trávy, štrkovanie plôch.
Miesto realizácie: Útulok pre psov, Haniska
Kapacita: 30 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: E. Svrčeková, 0905 334 313, esvrcekova@sk.uss.com
www.uvp.sk

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE

Nátery oplotenia v centrálnej časti, renovácia detského ihriska, maľovanie maštalí pre antilopy a zebry, natieranie kŕmidiel.
Miesto realizácie: ZOO Kavečany
Kapacita: 40 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: M. Belušková, 0917 704 182, mbeluskova@sk.uss.com
www.zookosice.sk

Prázdny

Registrácia

 

Čas na vybratie aktivity, ktorá je vám blízka, máte do 13. apríla 2017, keď organizátori spustia registráciu. Tá potrvá do 4. mája 2017, resp. do obsadenia pracovnej kapacity na danom mieste. Registrovať sa budete môcť elektronicky na intranete, príp. aj telefonicky (ak prístup na intranet nemáte), a to na číslach 0904 704 112 alebo 0917 704 068, ako aj e-mailom z domu na adresy lsoltesova@sk.uss.com alebo akoteles@sk.uss.com.

Práce sú plánované pre dospelých dobrovoľníkov, ale tak ako doma, pri niektorých väčšie deti vedia pomôcť. Koordinátorovi je však potrebné hlásiť neplnoleté deti staršie než 12 rokov osobitne, neprihlasovať ich cez prihlasovací formulár. Zamestnanci s deťmi mladšími než 12 rokov sa môžu prednostne hlásiť do ZOO, kde bude počas práce rodičov zabezpečený pre deti program. Na iných miestach sa s účasťou menších detí nepočíta.

 

Doprava 

 

Doprava na miesta brigád je individuálna, v prípade záujmu bude zabezpečený mikrobus na vzdialenejšie miesta:

  • Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Haniska
  • Zoologická záhrada Košice

Svoj záujem o dopravu mikrobusom nahláste po zaslaní prihlášky koordinátorovi príslušnej aktivity. Odchod autobusov bude 13. mája o 7.30 hod. z parkoviska pri Amfiteátri.

 

Pracujme bezpečne

 

Akákoľvek manuálna práca je spojená s rizikom menšieho či väčšieho poranenia. Aby sme mu predišli, pracujme bezpečne a používajme ochranné pomôcky. Do terénu sa treba vhodne obliecť, dať si dlhé nohavice, zobrať si klobúk alebo šiltovku a mať pevnú uzatvorenú obuv. Špeciálne ochranné pomôcky, pracovné okuliare a rukavice, ako aj pracovné nástroje budú zabezpečené.

 

Pre každého tričko a občerstvenie

Každý z dobrovoľníkov, kto­rý sa zapojí do niektorej z plánovaných aktivít (okrem zbierky šatstva), dostane tričko, počas brigády malé občerstvenie a dobrý guláš po práci.

 

Hlavný organizátor:

usske_logo

Mediálny partner:

ocel_logo copy

Novinky z komunity

„Ak by dal každý jedno euro...“

Piatok 7. apríla 2017 patril Dňu narcisov, verejnoprospešnej zbierke na pomoc ľuďom trpiacim onkologickým ochorením. Podporili ju, ako sa už stalo dobrým zvykom, aj košickí oceliari.

Steel aréna patrila deťom

V nedeľu 12. marca 2017 popoludní obsadili Steel arénu chlapci a dievčatá. Takmer dvesto ich prišlo do hľadiska z detských domovov v Podolínci a na Uralskej ulici v Košiciach, ...

Rozvíjame a skvalitňujeme komunitný život

V piatok 10. marca 2017 vyhodnotili na pôde spoločnosti U. S. Steel Košice jubilejný desiaty ročník grantového programu Spoločne pre región z dielne košickej oceliarne a Karpatskej nadácie.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.