KONTAKT    |   _eng _sk

Mikrolegovaná oceľ​
           

 

 

Použitie

Plechy z konštrukčných mikrolegovaných akostí sa vyznačujú jemnou štruktúrou, zvýšenou tvárniteľnosou za studena. Používajú sa na dynamicky namáhané časti vozidiel.

U. S. Steel Košice má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001, ako aj podľa ISO /TS 16949 pre automobilový priemysel, ktoré sú dozorované TÜV NORD.

 

Akosti

Výrobky valcované za tepla sú klasifikované do akostných stupňov podľa chemického zloženia a mechanických vlastností.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

POROVNANIE AKOSTÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

Európska únia
EN 10346/09
USA
ASTM A 653M
HX260LAD + Z, + ZF -
HX300LAD + Z, + ZF -
HX340LAD + Z, + ZF A 653 HSLA, Grade A,B
HX380LAD + Z, + ZF -
HX420LAD + Z, + ZF A 653 HSLA, Grade A,B

povlaky ZF po dohode strán

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Akosti podľa
EN 10346/09
Chemický rozbor tavebnej analýzy v %
C MnMAX SiMAX PMAX SMAX Al NbMAX TiMAX
HX260LAD + Z, + ZF max.0,11 0,60 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,090 0,12
HX300LAD + Z, + ZF max.0,11 1,00 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,090 0,15
HX340LAD + Z, + ZF max.0,11 1,00 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,090 0,15
HX380LAD + Z, + ZF max.0,11 1,40 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,090 0,15
HX420LAD + Z, + ZF max.0,11 1,40 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,090 0,15

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Akosti podľa
EN 10346/09
Rp0,2
[MPa]
Rm
[MPa]
A MIN (%)
Lo = 80 mm
HX260LAD + Z, ZF 260-330 350-430 26; (24)1)
HX300LAD + Z, ZF 300-380 380-480 23; (21)1)
HX340LAD + Z, ZF 340-420 410-510 21; (19)1)
HX380LAD + Z, ZF 380-480 440-560 19; (17)1)
HX420LAD + Z, ZF 420-520 470-590 17; (15)1)

1) platí pre povlak ZF

vzorky sa odoberajú naprieč k smeru valcovania

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]                                                                                              HX260LAD, HX300LAD

Nominálna hrúbka   800 990 1190 1300 1500
0,45 - 0,59            
0,60 - 0,79          
0,80 - 1,29        
1,30 - 2,00      

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]                                                                                              HX340LAD, HX380LAD

Nominálna hrúbka   800 900 1100 1180 1240 1300
0,50 - 0,59              
0,60 - 1,09            
1,10 - 1,49          
1,50 - 1,89        
1,90 - 2,00      

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]                                                                                                                  HX420LAD

Nominálna hrúbka   800 1160 1300 1360 1400
1,00 - 1,19            
1,20 - 1,79          
1,80 - 1,89        
1,90 - 2,00      
Nominálna hrúbka Dĺžka tabúľ Priemer zvitku Šírka pozdĺžne deleného pásu Nominálna hmotnosť zvitku
[kg.mm -1 of šírky]
vnútorný vonkajší
0,50 - 2,00 1 000 - 3 100 cca 500 max. 1 400 40 - 600
(v závislosti na hrúbke plechu)
3 - 9,9
cca 600
2 - 9,4

POZNÁMKA:  - hrúbky sú odstupňované po 0,01 mm, šírky po 5,0 mm, dĺžky po 5 mm
             - nominálna hrúbka vrátane zinkového povlaku

TOLERANCIE HRÚBKY - EN 10143/06 [ mm ]                                                                                                       Re < 260 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,035 ± 0,040
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,040 ± 0,045
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,045 ± 0,050
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,060 ± 0,070
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,12 ± 0,13 ± 0,070 ± 0,080

POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán

TOLERANCIE HRÚBKY - EN 10143/06 [ mm ]                                                                                             260 ≤ Re < 360 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,040 ± 0,045
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,045 ± 0,050
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,060 ± 0,070
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,11 ± 0,13 ± 0,070 ± 0,080
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,080 ± 0,090

POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán

THICKNESS TOLERANCIE - EN 10143/06 [ mm ]                                                                                             360 ≤ Re < 420 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,045 ± 0,050
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,060 ± 0,070
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,070 ± 0,080
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,080 ± 0,090
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,16 ± 0,17 ± 0,090 ± 0,110

POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ1) PODĽA EN 10143/06 [ mm ]                                                                           Re < 260 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri hrúbkach Zúžené tolerancie pri hrúbkach
< 0,70  ≥ 0,70 < 2,00 < 0,70  ≥ 0,70 < 1,60  ≥ 1,60 ≤ 2,00
 ≥ 600 < 1 200 10 8 5 4 3
 ≥ 1 200 < 1 500 12 10 6 5 4
 ≥ 1 500 17 15 8 7 6

1) odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody
2) zúžené tolerancie po dohode strán

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ1) PODĽA EN 10143/06 [ mm ]                                                                             260 ≤ Re < 360 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri hrúbkach Zúžené tolerancie pri hrúbkach
< 0,70  ≥ 0,70 < 2,00 < 0,70  ≥ 0,70 < 1,60  ≥ 1,60 ≤ 2,00
 ≥ 600 < 1 200 13 10 8 6 5
 ≥ 1 200 < 1 500 15 13 9 8 6
 ≥ 1 500 20 19 12 10 9

 

1) odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody
2) zúžené tolerancie po dohode strán

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ - EN 10143/06 [ mm ]                                                                                                                  Re ≥ 360 MPa

POZNÁMKA: odchýlka rovinnosti ocele s medzou sklzu Re > 360 MPa po dohode strán

VYHOTOVENIE POVLAKU

Výrobky so zinkovým povlakom (Z)

  • zvyčajný zinkový kvet (N)
  • malý zinkový kvet (M)

Výrobky s povlakom zo zliatiny zinok-železo (ZF)

DRUH POVRCHU

  • zvyčajný povrch A                        - podľa EN 10 346/09
  • zlepšený povrch B                       - podľa EN 10 346/09

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • chemicky pasivovaný C
    (chromátovanie 10 - 100 mg Cr3+.m-2)
  • olejovaný O (0,6-2,5 g.m-2 )
  • chemicky pasivovaný a olejovaný CO (iba zvitky)
  • bez povrchovej úpravy

HMOTNOSŤ POVLAKU

Zinkový povlak
(Z)
Min. plošná hmotnosť zinkového
povlaku na oboch stranách [g.m-2]
rovnaký 100; 140; 150; 180; 200; 225; 275;(350)
differential 140/100; 150/85;

 

Povlak zo zliatiny
zinok-železo
(ZF)
Min. plošná hmotnosť zinkového
povlaku na oboch stranách [g.m-2]
rovnaký 90; 100; 110; 120

 

Iné rozmery po dohode strán
Informatívna hrúbka povlaku: 7g.m-2 ≈ 1μm

SÚBORY NA STIAHNUTIE

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY

 

Logistika

 

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

 

Dodacie podmienky

Finálne výrobky sú dodávané zákazníkom prostredníctvom nákladnej cestnej dopravy, železničnej dopravy, lodí alebo dopravou priamo z našich distribučných centier.

                

 » vedieť viac       

mail_orange_icon_big

Pošlite nám správu

Budeme Vás kontaktovať s konkrétnou ponukou 

OBCHODNÝ TÍM

MIROSLAV MAĎAR

Obchodný riaditeľ
Slovensko

 

+421 556 739 307
+421 903 656 284

mmadarsk.uss.com

DOVDON TUGSBAYAR

Výkonný riaditeľ
U. S. Steel Europe - Bohemia a.s.
 (Česko)

+420 226 201 550
+420 777 0022 40

dtugsbayarsk.uss.com

MILAN MALÍK

Obchodný riaditeľ
Poľsko

 

+421 556 734 654
+421 903 627 471

mmaliksk.uss.com

DUŠAN DZUROVČÍN

Obchodný riaditeľ
Rakúsko, Maďarsko, Ex-Yugo, Taliansko

 

+421 556 734 538
+421 917 731 813

ddzurovcinsk.uss.com

VIKTOR UDODIK

Obchodný riaditeľ pre
východnú a južnú Európu, Škandináviu a export

+421 556 734 279
+421 903 656 981

  vudodiksk.uss.com

 

 

ROBERT KRAMER

Predajná kancelária
U. S. Steel Europe -
 
Germany GmbH.

+49 211 447292 12
 

rkramersk.uss.com

 

FREDERIC SZTOR

Predajná kancelária
U. S. Steel Europe -

France S.A.

+33 3 8768 1145
 

fsztorsk.uss.com

ALBERTO MAROSTICA

Predajná kancelária
U. S. Steel Europe -

Italy S.r.l.

+39 02 365 77430
+39 347 149 5620

amarosticask.uss.com

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.