KONTAKT    |   _eng _sk

Vysokopevná mikrolegovaná oceľ​
           

 

 

Použitie

Oceľové plechy valcované za studena z konštrukčných jemnozrnných mikrolegovaných ocelí sa používajú na dynamicky namáhané časti vozidiel.
Vyznačujú sa zvýšenou tvárniteľnosťou za studena.
U. S. Steel Košice má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001, ako aj podľa ISO /TS 16949 pre automobilový
priemysel, ktoré sú dozorované TÜV NORD.

 

Akosti

Výrobky valcované za tepla sú klasifikované do akostných stupňov podľa chemického zloženia a mechanických vlastností.

 

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

POROVNANIE AKOSTÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

Európska únia Nemecko
SEW 093/87
U. S. Steel Košice
EN 10268/06+A1/13
HC260LA ZStE 260 KODUR H 260 LA
HC300LA ZStE 300 KODUR H 300 LA
HC340LA ZStE 340 KODUR H 340 LA
HC380LA ZStE 380 KODUR H 380 LA
HC420LA ZStE 420 KODUR H 420 LA
HC460LA - -
HC500LA - -

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Akosti podľa
EN 10268/06+A1/13
U. S. Steel Košice
Chemický rozbor tavebnej analýzy v %
CMAX MnMAX SiMAX PMAX SMAX AlMIN NbMAX VMAX TiMAX
HC260LA 1) 0,10 0,60 0,50 0,025 0,025 0,015 - - 0,15
KODUR H 260 LA 0,10 0,60 0,40 0,025 0,010 0,015 0,080 0,10 0,10
HC300LA 1) 0,12 1,40 0,50 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15
KODUR H 300 LA 0,10 0,80 0,40 0,025 0,010 0,015 0,080 0,10 0,10
HC340LA 1) 0,12 1,50 0,50 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15
KODUR H 340 LA 0,10 1,00 0,40 0,025 0,010 0,015 0,080 0,12 0,10
HC380LA 1) 0,12 1,60 0,50 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15
KODUR H 380 LA 0,10 1,20 0,40 0,025 0,010 0,015 0,080 0,10 0,10
HC420LA 1) 0,14 1,60 0,50 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15
KODUR H 420 LA 0,10 1,50 0,40 0,025 0,010 0,015 0,090 0,12 0,10
HC460LA 0,14 1,80 0,60 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15
HC500LA 0,14 1,80 0,60 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15

1) Ti + Nb + V + B = max. 0,22 %

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Akosti podľa
EN 10268/06+A1/13
U. S. Steel Košice
Rp0,2 [MPa] Rm MIN [MPa A 80MIN (%)
priečne
vzorky
pozdĺžne
vzorky
priečne
vzorky
pozdĺžne
vzorky
priečne
vzorky
pozdĺžne
vzorky
HC260LA 260 - 330 240 - 310 350 - 430 340 - 420 26 27
KODUR H 260 LA - 240 - 310 - 340 - 420 - 27
HC300LA 300 - 380 280 - 360 380 - 480 370 - 470 23 24
KODUR H 300 LA - 280 - 360 - 370 - 470 - 24
HC340LA 340 - 420 320 - 410 410 - 510 400 - 500 21 22
KODUR H 340 LA - 320 - 410 - 400 - 500 - 22
HC380LA 380 - 480 350 - 450 440 - 580 430 - 550 19 20
KODUR H 380 LA - 360 - 460 - 430 - 550 - 20
HC420LA 420 - 520 390 - 500 470 - 600 460 - 580 17 18
KODUR H 420 LA - 400 - 500 - 460 - 580 - 18
HC460LA 460 - 580 420 - 560 510 - 660 480 - 630 13 14
HC500LA 500 - 620 460 - 600 550 - 710 520 - 690 12 13

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]                                              pre HC260LA, HC300LA a odpovedajúce akosti

Nominálna hrúbka Šírka
  750 1015 1175 1305 1345 1500
0,450 - 0,549              
0,550 - 0,849            
0,850 - 0,149          
0,850 - 1,449        
1,450 - 2,000      

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]                                                                pre HC340LA a odpovedajúce akosti

Nominálna hrúbka Šírka
  750 905 1105 1225 1335 1395
0,550 - 0,649              
0,650 - 1,249            
1,250 - 1,549          
1,550 - 1,849        
1,850 - 2,000      

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]                                              pre HC380LA, HC420LA a odpovedajúce akosti

Nominálna hrúbka Šírka
  750 905 1105 1235 1335
0,650 - 0,749            
0,750 - 1,349          
1,350 - 1,649        
1,650 - 2,000      

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]                                                                                                               pre HC460LA

Nominálna hrúbka Šírka  
  750 905 1040 1135 1235 1285
0,650 - 0,749            
0,750 - 0,949          
0,950 - 1,449        
1,450 - 1,849      
1,850 - 2,000    

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]                                                                                                               pre HC500LA

Nominálna hrúbka Šírka
  750 905 920 1085
0,750 - 0,949        
0,950 - 1,549      
1,550 - 2,000    

ROZMERY TABÚĽ [mm]

Hrúbka Dĺžka
0,45 - 1,00 1 000 - 3 100
1,01 - 2,00 1 000 - 4 000

 

ROZMERY ZVITKOV A POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV [mm]

Hrúbka Vnútorný priemer Vonkajší priemer zvitku Zvitok Pozdĺžne delený pás
Šírka Hmotnosť Šírka Hmotnosť
0,45 - 1,30 cca 500 or 600 max. 1 800 750 - 1 050 3 - 15 kg.mm-1 šírky 21 - 600 max. 15 000 kg
1,31 - 2,00 cca 600 750 - 1 500 2 - 17 kg.mm-1 šírky

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10131/06 [ mm ]                                                   260 ≤ Re < 340 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,030 ± 0,035
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,035 ± 0,040
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,040 ± 0,050
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,060 ± 0,070
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,12 ± 0,13 ± 0,070 ± 0,080

POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10131/06 [ mm ]                                                   340 ≤ Re ≤ 420 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,035 ± 0,040
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,040 ± 0,050
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,09 ± 0,10 ± 0,060 ± 0,070
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,11 ± 0,12 ± 0,070 ± 0,080
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,080 ± 0,100

POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10131/06 [ mm ]                                                             Re > 420 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500
0,35 ≤ t ≤ 0,40 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,035 ± 0,040
0,45 < t ≤ 0,60 ± 0,05 ± 0,07 ± 0,040 ± 0,050
0,60 < t ≤ 0,80 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
0,80 < t ≤ 1,00 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,060 ± 0,070
1,00 < t ≤ 1,20 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,070 ± 0,080
1,20 < t ≤ 1,60 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,080 ± 0,100
1,60 < t ≤ 2,00 ± 0,16 ± 0,17 ± 0,100 ± 0,110
2,00 < t ≤ 2,50 ± 0,19 ± 0,20 ± 0,130 ± 0,140
2,50 < t ≤ 3,00 ± 0,22 ± 0,23 ± 0,160 ± 0,170

1) odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody
2) zúžené tolerancie po dohode strán

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ1) PODĽA EN 10131/06 [ mm ]                                      260 ≤ Re < 340 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri hrúbkach Zúžené tolerancie2) pri hrúbkach
< 0,70 ≥ 0,70 < 1,20 ≥ 1,20 < 0,70 ≥ 0,70 < 1,20 ≥ 1,20
≥ 600 < 1 200 13 10 8 8 6 5
≥ 1 200 < 1 500 15 13 11 9 8 6
≥ 1 500 20 19 17 12 10 9

1) odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody
2) zúžené tolerancie po dohode strán

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ PODĽA EN 10131/06 [ mm ]                                                   Re ≥ 340 MPa

zúžené tolerancie po dohode strán.

POVRCH A DRSNOSŤ

Povrch Symbol Drsnosť
Lesklý b Ra ≤ 0,9 μm
Matný m 0,6 μm < Ra ≤ 1,9 μm
Drsný r Ra > 1,6 μm

iné povrchy po dohode strán

POVRCH

  • neolejované - bez záruky na koróziu
  • olejované - plošná hmotnosť oleja 0,5 - 2,5 g.m-2)
    (spôsob nanášania elektrostaticky) 

ZVARITEĽNOSŤ

  • ocele sú vhodné na zváranie bežnou technológiou

SÚBORY NA STIAHNUTIE

DOPORUČENIA PRE PREPRAVU, SKLADOVANIE A KONTROLU

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY

 

Logistika

 

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

 

Dodacie podmienky

Finálne výrobky sú dodávané zákazníkom prostredníctvom nákladnej cestnej dopravy, železničnej dopravy, lodí alebo dopravou priamo z našich distribučných centier.

                

 » vedieť viac       

mail_orange_icon_big

Pošlite nám správu

Budeme Vás kontaktovať s konkrétnou ponukou 

OBCHODNÝ TÍM

MIROSLAV MAĎAR

Obchodný riaditeľ
Slovensko

 

+421 556 739 307
+421 903 656 284

mmadarsk.uss.com

DOVDON TUGSBAYAR

Výkonný riaditeľ
U. S. Steel Europe - Bohemia a.s.
 (Česko)

+420 226 201 550
+420 777 0022 40

dtugsbayarsk.uss.com

MILAN MALÍK

Obchodný riaditeľ
Poľsko

 

+421 556 734 654
+421 903 627 471

mmaliksk.uss.com

DUŠAN DZUROVČÍN

Obchodný riaditeľ
Rakúsko, Maďarsko, Ex-Yugo, Taliansko

 

+421 556 734 538
+421 917 731 813

ddzurovcinsk.uss.com

VIKTOR UDODIK

Obchodný riaditeľ pre
východnú a južnú Európu, Škandináviu a export

+421 556 734 279
+421 903 656 981

  vudodiksk.uss.com

 

 

ROBERT KRAMER

Predajná kancelária
U. S. Steel Europe -
 
Germany GmbH.

+49 211 447292 12
 

rkramersk.uss.com

 

FREDERIC SZTOR

Predajná kancelária
U. S. Steel Europe -

France S.A.

+33 3 8768 1145
 

fsztorsk.uss.com

ALBERTO MAROSTICA

Predajná kancelária
U. S. Steel Europe -

Italy S.r.l.

+39 02 365 77430
+39 347 149 5620

amarosticask.uss.com

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.